SULTAN II. OSMAN’IN HAZİN HİKÂYESİ

Memleketin buhranlı zamanında padişah olan Sultan II. Osman, deha sahibiydi. Zihninde nice projeler vardı. Ama yaşı icabı tecrübesizdi. Bu, felâketi oldu.
3 Nisan 2023 Pazartesi

HAZRET-İ MUHAMMED ve GEÇMİŞ PEYGAMBERLER

Resulullah, bi’setten evvel de abdest alıp namaz kılar; hac ve umre yapar; kurban keserdi. Bu ibadetleri hangi dine göre yapardı?
27 Mart 2023 Pazartesi

CELLADLIK BİR USTALIK İDİ…

Celladlık, ustalık icap ettiren bir işti. Vazifesini ortalığı karıştırmadan ve mahkuma fazla acı vermeden yapması beklenirdi.
20 Mart 2023 Pazartesi

BİR GARİP PADİŞAH: SULTAN I. MUSTAFA

Sultan Osman’ın katlinden sonra şuuru büsbütün bozulan Sultan Mustafa, saray dehlizlerinde dolaşıp “Osman gel, beni bu büyük yükten kurtar!” diye feryat ederdi.
13 Mart 2023 Pazartesi

İNGİLİZ MUHİBLERİ CEMİYETİ

İngiliz Muhibleri Cemiyeti’nin kuruluş sebebi, isminden anlaşılacağı gibi, dünyanın süper gücü olan İngiltere’ye şirin görünerek, diyalog yoluyla bu felaketli günleri atlatmaktı.
6 Mart 2023 Pazartesi

BİR DERVİŞ PADİŞAH SULTAN I. AHMED

Sultan Ahmed, bir gece rüyasında; Avusturya kralı ile güreş tuttuğunu, fakat kendisinin arka üstü yere düştüğünü görmüştü. Sabahleyin rüyayı anlattığı kimseler bunu mağlubiyet olarak tabir ettiler...
27 Şubat 2023 Pazartesi

14’LER PADİŞAHI SULTAN I. AHMED

Sultan I. Ahmed 14’ler sultanı olarak bilinir. 14 yaşında, 14’ncü padişah olarak tahta çıktı. 14 sene tahtta kaldı. 2 x 14=28 yaşında vefat etti.
20 Şubat 2023 Pazartesi

SAKİN OL EY YERYÜZÜ!

Baştan beri, yer sarsıntısı insanların en büyük korkularından birisi olmuş. Şehirler, köyler, zelzelelerle yıkılmış; yeniden kurulmuş.
13 Şubat 2023 Pazartesi

PARLAK BİR DURGUNLUK DEVRİ - SULTAN III. MEHMED

Büyük bir hüsnüniyetle devlet hizmetlerini ehline tevdi etmek hususunda hassasiyet gösterirdi. Fakat nezaket ve mahcubiyeti istismar edilirdi.
6 Şubat 2023 Pazartesi

EĞRİ FATİHİ SULTAN III. MEHMED

Düşmanın bir ok atımlık mesafeye geldiğini duyan Padişah, otağına çekilip sırtına Cenab-ı Peygamber’in hırkasını giydi. Eline mızrağını alıp dua etmeye başladı. Sonra…
30 Ocak 2023 Pazartesi

SON HALİFENİN TORUNU GÖÇTÜ

Halife Abdülmecid Efendi’nin torunu ve son Haydarâbâd Nizamı Bereket Câh vefat etti.
23 Ocak 2023 Pazartesi

ORTAÇAĞ NE KADAR KARANLIKTI?

Ortaçağ’ın en ehemmiyetli hadiselerinden biri Müslümanlığın doğuşudur. Bu sebeple Müslümanlar, Ortaçağ’ı hiç de karanlık bir çağ olarak görmez.
16 Ocak 2023 Pazartesi

ÜÇ KITADA 40 EYALET - SULTAN III. MURAD

Sultan III. Murad zamanı, Osmanlı kültürünün klasik formunun zirvesine ulaştığı bir devir olarak bilinir.
9 Ocak 2023 Pazartesi

“HAYAT KÖŞKÜM HARAB OLDU!” - SULTAN III. MURAD

Osmanlı İmparatorluğu onun zamanında en geniş sınırlara ulaşmıştır. Sultan III. Murad devri Osmanlı tarihinin belki de en parlak devridir. Ama zirveden iniş de bu zamanda başlamıştır.
2 Ocak 2023 Pazartesi

İBRET TAŞINDAN ALINAN İBRET - Osmanlılarda Suç ve Cezanın Hikayesi

Ömründe Osmanlı memleketine gelmemiş ecnebi seyyahlar, sırf Türk korkusunu körüklemek için, hayali cezalar ve işkence tasvirlerini kitaplarına doldurmuştur.
26 Aralık 2022 Pazartesi

BİR BEYİTİ VAR, BİR DE CAMİSİ… SULTAN II. SELİM

Yahya Kemal, usta bir şair olan Selimiye Camii’nin banisi Sultan II. Selim’i, “Bir beyiti, bir de camisi var” diye över.
19 Aralık 2022 Pazartesi

YARININ SAHİBİ VAR! - SULTAN II. SELİM

Büyük insanların çocukları çoğu zaman ne kadar meziyetleri olursa olsun, babalarının gölgesinde kalmaya mahkûmdur. Sultan II. Selim de, babası Kanunî Sultan Süleyman’ın gölgesinde kalmıştır.
12 Aralık 2022 Pazartesi

POSTA PULUNUN BİR AŞK MACERASINDAN DOĞAN HİKAYESİ

Kim derdi ki XIX. asrın en mühim buluşlarından posta pulu hayatımızdan çekilecek?
5 Aralık 2022 Pazartesi

ORDUDAN MİLLETE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Bir orduyu millet haline getiren Kanuni Sultan Süleyman’a Avrupalılar çok alaka duymuş; hakkında yüzlerce roman ve piyes yazılmıştır.
28 Kasım 2022 Pazartesi

ADALET VE İHTİŞAM KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kanuni Sultan Süleyman’ın 46 senelik saltanatı, Osmanlıların, hatta Türk tarihinin parlak çağı sayılır. Adil idaresi, askeri ve diplomatik dehasıyla ismini tarihe altın harflerle yazdırmıştır.
21 Kasım 2022 Pazartesi

KÖPEKLERİ SALMIŞLAR TAŞLARI BAĞLAMIŞLAR!

Gün geçmiyor ki sokak köpekleri bir vaka çıkarmasın. Köpekler, her devirde cemiyetin başına bela olmuştur!..
14 Kasım 2022 Pazartesi

EFSANE İLE HAKİKAT ARASINDA - NASREDDİN HOCA

Bugün Nasreddin Hoca’ya mal edilen fıkraların çoğu ona ait olmadığı gibi, tarihi şahsiyeti de gölgeler altındadır.
7 Kasım 2022 Pazartesi

SULTAN I. SELİM’İN EN MÜHİM HASLETİ

Sultan I. Selim’in en mühim hususiyeti kararlılık idi. Bu sebeple sert bir hükümdar zannedilir.
31 Ekim 2022 Pazartesi

"BİZİ KİMİNLE BİLİRDİN?" - SULTAN I. SELİM

9. padişah Sultan I. Selim, hilafeti Osmanlılara getirdi ve 74. İslâm halifesi oldu.
24 Ekim 2022 Pazartesi

YILDIZ SARAYI NASIL YAĞMA EDİLDİ?

Sultan Hamid tahttan indirildikten sonra, saraylılar saraydan atılmış; ardından da muazzam bir yağma başlamıştır.
17 Ekim 2022 Pazartesi

BİR BİLGİN PADİŞAH - SULTAN II. BAYEZİD

Sultan II. Bayezid’in vefatı bütün İslâm âleminde teessürle karşılanmıştır. Hatta Kahire’de başta Sultan Kayıtbay olmak üzere halk gıyabi cenaze namazını kılmıştır.
10 Ekim 2022 Pazartesi

HARBİN ARDINDAN SULH: SULTAN II. BAYEZİD

Kardeşinin memleketi paylaşma teklifine, millî birliğin ehemmiyetini iyi bilen Sultan II. Bayezid, “Bir geline iki damat olmaz!” cevabını vermişti.
3 Ekim 2022 Pazartesi

MAZİDE KALAN BİR HÜRMET MERASİMİ: TEMENNÂ

Osmanlılara mahsus bir temennâ âdeti vardı ki, nezaket ve terbiyenin en rafine hâlini ifade ederdi.
26 Eylül 2022 Pazartesi

FATİH SULTAN MEHMED ve GÖZ KAMAŞTIRAN KARAKTERİ

Sadece devlet adamlığı ve askerliği değil, ilme düşkünlüğü ve müsamahası ile yeniçağın en parlak hükümdarlarından biri olarak tarihe geçmiştir.
19 Eylül 2022 Pazartesi

“LONDRA KÖPRÜSÜ YIKILDI”

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümü bu şifre ile duyuruldu. Asırlara direnen İngiliz monarşisinin asırlık sembolü tarih oldu...
12 Eylül 2022 Pazartesi