OSMANLI DEVLETİ’NDE TÜRKLER AŞAĞILANIR MIYDI?

Osmanlı devrinde ümmetçilik sebebiyle Türklerin hor görüldüğü; her yerde Türk olmayanların hâkim olduğu tasavvuru, yeni devrin sloganlarındandır.
29 Kasım 2021 Pazartesi

OKKASI 3 KURUŞA BULGARİSTAN’A SATILAN OSMANLI ARŞİVİ

Milyonlarca evrakın bulunduğu Osmanlı arşivinin başına son asırda gelmeyen kalmamıştır. 1931’de 30 ila 50 ton Osmanlı evrakı okkası 3 kuruş 10 paraya Bulgaristan’a satılmıştı.
22 Kasım 2021 Pazartesi

BİR MİLLETİN HAFIZASI: OSMANLI ARŞİVİ

Çalınıp satılan, yakılıp yıkılanlar bir yana, şu anda elde bulunan milyonlarca tarihi vesika Osmanlı arşivini yalnız Türkiye’nin değil, Osmanlı toprakları üzerinde kurulan devletlerin de ana arşivi yapar.
15 Kasım 2021 Pazartesi

DEVLETLER HUKUKUNA MÜSLÜMANLARIN HİZMETİ

Şer’î hukuk dünyayı dârülislâm ve dârülharb olarak iki kısma ayırır. Her birinin hükmü başkadır.
8 Kasım 2021 Pazartesi

“Milleti korumak için paratoner vazifesi gördük!” SALTANATIN KALDIRILMASI ve SON PADİŞAH

Saltanat kaldırılıp; resmen cumhuriyet idaresinin kurulduğu 1 Kasım 1922 tarihi, milli gün ilan edilmişti.
1 Kasım 2021 Pazartesi

BÜYÜK TAARRUZ’A ÇEYREK KALA İNGİLİZ GENERAL ANKARA’DA

Büyük Taarruz’dan az bir zaman evvel İngiliz general Townshend’in Ankara ziyareti yakın tarihin esrarlı hadiselerinden biridir.
25 Ekim 2021 Pazartesi

OSMANLI DEVLETİ'NİN RESMİ MEZHEBİ

İslam hukuku farklı içtihatlardan teşekkül ettiğine göre, mahkemede bunlardan hangisi esas alınacaktır?
18 Ekim 2021 Pazartesi

LAİKLİK NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Laiklik, ne demokrasinin, ne de insan haklarının ön şartıdır. Nitekim günümüzde laik olmadığı halde, İngiltere, İsveç gibi ikisinin de mükemmel işlediği devletler vardır.
11 Ekim 2021 Pazartesi

İPTEN ADAM ALAN ARZUHALCİ

Bazısının şöhreti uzaklara yayılmıştır. Yazılarının güzelliği ve ifadelerinin keskinliğiyle nam salmışlardır. “Ferman gibi istida yazar, bir tuğrası eksik” veya “İpten adam alır” derler.
4 Ekim 2021 Pazartesi

HAVZA’DA ÜÇ HAFTA

Samsun’a çıktıktan hemen sonra Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’da 3 hafta kalması, pek bilinmez ama, yakın tarihin en mühim kırılma noktalarındandır.
27 Eylül 2021 Pazartesi

PAKRADUNİLER… GİZLİ BİR TOPLULUK MU? GÜNAH KEÇİSİ HAYALETLER Mİ?

Gizli faaliyetler yürütüp Büyük İsrail’e hizmet ettiği söylenen Pakruduniler kimdir?
20 Eylül 2021 Pazartesi

OSMANLILARIN YAPMADIĞI! FABRİKALAR

XIX. asır elitleri arasında sanayinin lüzumsuz, hatta israf olduğuna inanan çoktu. Ancak Osmanlı hükümeti buna kulak asmadı.
13 Eylül 2021 Pazartesi

ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ’DİR

İzmir’in işgali ile başlayan Türk-Yunan Harbi, düşmanın Ankara önlerine gelmesi üzerine vahim bir hâl almıştı.
30 Ağustos 2021 Pazartesi

ŞERİAT NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Her hukuk sisteminin âdil olma ölçüsü kendi konseptinde tayin edilir. Hâkimler, hukuk kaidelerini tatbik ediyor mu, yoksa taraf tutuyor veya rüşvetle mi karar veriyor? Buna bakılır.
23 Ağustos 2021 Pazartesi

6-7 EYLÜL HADİSELERİ VE LİNÇ KÜLTÜRÜ

6-7 Eylül 1955 günü patlak veren ve binlerce binanın yakıldığı, eşyanın tahrip ve yağma edildiği, insanların öldürüldüğü hadiseler, tarihe kara bir sayfa olarak geçmiştir.
16 Ağustos 2021 Pazartesi

İSTANBUL’U KİM YAĞMA ETTİRDİ?

İstanbul’un fethi esnasında askere yağma izni verildiği ve şehrin 3 gün yağma edildiği söylenir.
9 Ağustos 2021 Pazartesi

TÜRKİYE'Yİ OLİMPİYATLARDA İLK TEMSİL EDEN RUM VE ERMENİLERDİR

Türkiye, dünya olimpiyatlarına ilk katılan memleketlerdendir. Türkiye’yi ilk defa temsil edenler de olimpiyatlara kendi paralarıyla katılan gayrı müslim sporcular olmuştur.
2 Ağustos 2021 Pazartesi

AFGANİSTAN: TALİBAN’DAN EVVEL - TALİBAN’DAN SONRA

Afganistan’da darbe yapan Sovyetler, daha sonra kendisinden yardım isteyen kukla hükümeti korumak için ülkeyi işgal ettiler. O gün bugündür zavallı halk, artan sıkıntılarla boğuşmaktadır.
26 Temmuz 2021 Pazartesi

BAYRAMIN TARİHİ

Bayramlar sevinç günleridir. Dinin, neşelenmeyi, eğlenmeyi, güzel giyinmeyi, güzel şeyler yiyip içmeyi tavsiye ettiği günlerdir.
19 Temmuz 2021 Pazartesi

SON PADİŞAH’IN AYAĞI ALTINDAN KAYAN TAHT

Bir ara Sultan Vahîdeddin’i tahttan indirip, yerine toy bir şehzâdeyi geçirmeyi düşünmüşlerdi.
12 Temmuz 2021 Pazartesi

“KİMİ PADİŞAH YAPSAK?” Osmanlı Saltanatını Değiştirme Teşebbüsleri

Cemal Paşa, “Sen, benim kim olduğumu biliyor musun? Hanedan, benim çizmemin altındadır. Hepsini çiğner geçerim!” diyordu.
5 Temmuz 2021 Pazartesi

Osmanlılarda bir faizsiz kredi kaynağı: PARA VAKIFLARI

İnsanların kredi ihtiyacına, Osmanlı cemiyetinde çareler aranmış ve bulunmuştur: Para vakıfları
28 Haziran 2021 Pazartesi

AYAK KAVAFINDAN AVUKATA

Osmanlı mahkemelerinde davasını vekil vasıtasıyla takip etmek mümkündü. Şarkta, Avukatlık çok eskidir.
21 Haziran 2021 Pazartesi

OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH

Eskiden sünnet düğünleri çok şatafatlı olur; kız gelin etmekten pahalıya otururdu.
14 Haziran 2021 Pazartesi

PAYLAŞILAMAYAN ŞEHZADE: BURHANEDDİN EFENDİ’YE TEKLİF EDİLEN TAÇLAR

Arnavutluk, 1912’te müstakil olunca, Arnavut milliyetçileri, Sultan Abdülhamid’in 27 yaşındaki oğlu Şehzade Burhaneddin Efendi’ye tahtı resmen teklif ettiler.
7 Haziran 2021 Pazartesi

FİLİSTİN’İ KİM SATTI?

Büyük devletlere borç verip dünya üzerinde hâkimiyet kuran Rothschild ailesi, Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulması idealini de yürekten desteklemiştir.
31 Mayıs 2021 Pazartesi

BOYUNBAĞINDAN MEDENİYET YULARINA – KRAVATIN SERÜVENİ

Kimin aklına gelirdi ki Fransız ordusundaki paralı Hırvat askerlerinin boyunlarına bağladıkları kumaş parçası, bütün dünyaya yayılan bir moda olacak?
24 Mayıs 2021 Pazartesi

AH KUDÜS! AH FİLİSTİN!

İslâmiyetin ilk kıblesi Mescid-i Aksâ, aynı zamanda Müslümanlarca en mukaddes üçüncü mabed sayılır.  Altın kubbesi pırıl pırıl parlayan Kubbetü’s-Sahra, bugün bile Kudüs’ün sembolüdür.
17 Mayıs 2021 Pazartesi

TAKSİM CÂMİİNİN SERÜVENİ

Vaktiyle Taksim’de bir câmi vardı. Şimdi onu hatırlayan muhtemelen kalmamıştır.
10 Mayıs 2021 Pazartesi

SARAYDAN ZİNDANA: ŞEHZADE NÂMUK EFENDİ

Sultan Reşad’ın torunu Şehzade Nâmuk Efendi, hanedan sürgün edilirken 11 yaşında bir delikanlı idi. Dolmabahçe Sarayı’nda başlayan ihtişamlı hayatı, Mısır zindanlarında sefalet içinde son buldu.
3 Mayıs 2021 Pazartesi