ANADOLU’NUN HAS ÇİÇEĞİ: LÂLE

Lâle, eskilerin çok sevdiği, yüksek mânâlar yüklediği bir çiçekti. Üstelik tarihte bir devre de adını vermişti. Gelin, lâlenin Anadolu’da başlayan, Avrupa’ya, hatta Amerika’ya kadar uzanan hikâyesine kulak verelim…
11 Nisan 2012 Çarşamba

MEDRESELİLER EN ENTELEKTÜEL KESİMDİ

Ortaçağ zannedildiği gibi karanlık bir çağ değildir. Hele Müslümanlar için hiç değildir. Üniversiteler bu devirde kurulmuş, sonra bütün dünyaya Müslümanlardan yayılmıştır. Kâğıt da öyledir. (Yenidünya Mecmuası'na verilen mülâkat-Şubat 2012)
10 Nisan 2012 Salı

SON MISIR MELİKESİNE VEDA

Osmanlı hanedanının sürgüne şahit olmuş son ferdlerinden Neslişah Sultan da 91 yaşında göçtü. Güzelliği ve zarafetiyle tanınan sultanın İstanbul’da başlayan hayatı Fransa’da sürgünde devam etmiş; Mısır’da melikeliğe kadar yükseldikten sonra ikinci bir sürgün yaşamıştı.
4 Nisan 2012 Çarşamba

ÇİN SARAYINI BASAN 40 TÜRK YİĞİDİ

Çin hâkimiyetinde yaşayan Göktürkleri kurtarmak gayesiyle ve imparatoru kaçırmak üzere 40 yiğidiyle Çin sarayını basan Prens Kür Şad'ın cesaret ve kahramanlığı tarihin en şaşırtıcı hâdiselerinden biridir.
28 Mart 2012 Çarşamba

BİR ZAMANLAR HÂKİM OLMAK İÇİN ÜSTE PARA VERİLİRDİ

Ortaçağ’da papazlık ve hâkimlik gibi her çeşit makam ve vazife, para karşılığı ihale edilirdi. Buna Yeni Ahid’de anlatılan bir kıssaya izafeten simoni denir.
21 Mart 2012 Çarşamba

EĞİTİM ŞART (MI?)

Eğitim, bugün terbiye yerine kullanılıyor. Terbiye, pürüzleri gidermek manasına gelir. Eğitimde ise, boyun eğdirmek manası vardır. Osmanlılarda mekteplerin bağlı olduğu müessesenin adı milli eğitim değil, maarif (öğretim) nezareti idi.
14 Mart 2012 Çarşamba

CEMRE DÜŞTÜ DUYDUNUZ MU?

Cemreler, birbirini ardına suya, havaya ve toprağa düşer. Hava ısınmaya başlar. Kışın sonunu haber verir. Baharı müjdeler. İyi de, cemre nedir? Nereye düşer?
7 Mart 2012 Çarşamba

AMA HANGİ İNCİL?

İncil, daha ilk asırlarda ortadan kayboldu. Sonradan ortaya İncil adıyla onlarca kitap çıktı. Acaba bunlardan hangisi gerçek İncil idi? Kilise bu meseleyi çözdü elbette…
29 Şubat 2012 Çarşamba

FETİH 1453 FİLMİNE DAİR

Alışılmadık bir örnek olduğu için, Fetih 1453 çok rağbet uyandırdı. Çok emek verilmiş. İyi niyet eseri her sahnede kendisini gösteriyor. Ama kusursuz güzel olmaz!
21 Şubat 2012 Salı

TARİHİ SEVDİREN ADAM

Yılmaz Öztuna, kitlelere tarihi sevdirdi. Bizim nesil doğru tarihi onun sayesinde öğrendi. Yanlış bildiğini de onun sayesinde düzeltti. Bu bakımdan hizmeti unutulmazdır.
15 Şubat 2012 Çarşamba

KONUŞAMAYAN ÇOCUKLARI GETİRİP SADRÂZÂMA OKUTURLARDI

Sadrâzâm, padişahtan sonra devletin bir numaralı adamıdır. Dünyanın en güçlü şahsiyetlerindendir. Bir sözü mühim bir icraattır. En ufak bir hatası hayatına mâl olabilir
8 Şubat 2012 Çarşamba

UYGURLARIN TAHTINDA TALİHSİZ BİR OSMANLI ŞEHZÂDESİ

Hanedanın sürgün edilmesinden sonra, büyük devletler tarafından kendisine Türkistan tacı teklif edilen Şehzâde Abdülkerim Efendi’nin hayatı hem meraklı, hem de iç burkucudur.
1 Şubat 2012 Çarşamba

HİNDİSTAN’DA PARYA OLMAK

Parya tabiri dilimizde kullanılır ama menşei pek bilinmez. Bu kelime, Hindistan’da akıllara durgunluk verecek kast sistemini hatıra getirmektedir.
25 Ocak 2012 Çarşamba

ADANIN TEK ADAMI

Rauf Denktaş, hayatı, bir mücadele ile adeta aynîleşen bir dava adamıydı. Her bakımdan Süleyman Demirel’e benzetilen liderin şahsiyeti, siyasî geçmişi kadar renklidir.
18 Ocak 2012 Çarşamba

FRANSA DOSTLUĞU TÜRKLERE UĞUR GETİRMEDİ

Kadim dost ve müttefik Fransa, iki asırdır yapılan reformlara da ilham kaynağı olmuştur. Gerçi ne kadar iyi müttefik, ne kadar doğru bir ilham kaynağı olduğu söz götürür.
11 Ocak 2012 Çarşamba

SALÂHADDİN EYYÛBÎ KİMİN KAHRAMANIDIR?

Salâhaddin Eyyûbî, bu yüksek şahsiyet, bütün Müslümanlar için iftihar kaynağı olduğu gibi, dünya tarihinde de teşkilâtçılığı, kahramanlığı ve âlicenaplığı ile parlak bir nâm ile anılmaktadır.
4 Ocak 2012 Çarşamba

SOFRALARIMIZ FAST-FOOD’A YENİK Mİ DÜŞÜYOR?

Osmanlı mutfağı dünyanın sayılı mutfaklarından birisi. Ama modern hayat, her an sofralarımızdan bir şeyi silip götürüyor.
28 Aralık 2011 Çarşamba

FRANSIZ MEDENİ KANUNUNA GALİP GELEN MECELLE

Mecelle, Sultan Aziz zamanında hazırlanmış bir medeni kanundur. Ancak yüksek vasıfları sebebiyle dünya çapında itibar görmüş; başta İsrail olmak üzere Osmanlılardan koparılan devletlerde yıllarca tatbik olunmuştur.
21 Aralık 2011 Çarşamba

İNGİLTERE VARLIĞINI OSMANLILARA BORÇLUDUR

İngiltere ile münasebetlerimiz geç başlamıştır ama yakın tarihe de damgasını vurmuştur.
14 Aralık 2011 Çarşamba

YENİDEN KEŞFEDİLEN ÖĞLE UYKUSU

Gün geçmiyor ki öğle uykusunun faydalarından bahsedilmesin. İnsanlar, mazisi çok eski bu uykuyu âdetâ yeniden keşfediyor.
7 Aralık 2011 Çarşamba

MUKADDES BELDELERE EN ÇOK HİZMET EDEN PADİŞAH

Osmanlı padişahları Mekke ve Medine’ye çok hizmetlerde bulunmuştur. Ama bir tanesinin hizmetleri hepsinden çoktur. O da Sultan Abdülmecid’dir. İsmi Mescid-i Nebevî’de hâlâ yaşamaktadır.
30 Kasım 2011 Çarşamba

DÖRT PADİŞAH BABASI SULTAN ABDÜLMECİD

Bu sene Sultan Abdülmecid’in vefatının 150. senesidir. Sultan Mecid, yakın tarihin en mühim şahsiyetlerindendir. Devrinde çok mühim yenilikler olmuştur. Seciye itibariyle de müstesna ve yüksek meziyetlere sahip olmasına rağmen, nedense kimseye yaranamamıştır.
23 Kasım 2011 Çarşamba

SİYASETİN MEKTEBİ Mİ OLUR?

Şark dünyasında tecrübeli devlet adamı ve âlimlerin yazdığı siyasetnâmeler, iyi devlet idaresinin yollarını göstermiştir. Siyasetin mektebi olmadığı zamanlarda, hükümdarlar, bu tavsiyelere kulak vermeyi önemsemiştir.
16 Kasım 2011 Çarşamba

SEYYAH-I ÂLEM VE NEDİM-İ BENÎ ÂDEM EVLİYÂ ÇELEBİ 400 YAŞINDA

Osmanlı tarihinden en meşhur 10 isim sayılsa, Evliya Çelebi’nin burada yer alacağına şüphe yoktur. Evliya Çelebi hem parlak kişiliği, hem de emsalsiz eseri Seyahatnâme sayesinde ismini tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Unesco, meşhur seyyahın 400. doğum yılı olan 2011’i, Evliya Çelebi Yılı ilan etti. Bu vesileyle İskoçyalı tarihçi Caroline Finkel, Evliya Çelebi’nin gezdiği yerleri dağ bayır demeyip gezerek dokümanter çekiyor.
9 Kasım 2011 Çarşamba

OSMANLILAR MİLLET DEYİNCE NE ANLARDI?

Eskiden bir dinin mensuplarına millet demek âdetti. İslâm milleti, Ermeni milleti, Yahudi milleti gibi. Nitekim İlmihal kitaplarında “Din ve millet, ikisi birdir” yazardı. Millet kelimesinin mânâsı sonradan başkalaştı.
2 Kasım 2011 Çarşamba

SARAY AKADEMİSİNDE GÜNLÜK HAYAT

Osmanlı Devleti’nin altı asır yaşamasının sırlarından birisi, devlet adamı yetiştirmeye verilen ehemmiyettir. Bu maksatla daha ilk yıllarda sarayda bir mektep kurulmuştur. Buradan, koca imparatorluğu idare eden, müstesna meziyetlere sahip nice vezirler, serdarlar çıkmıştır.
26 Ekim 2011 Çarşamba

MECLİSTE SİLAHLAR KONUŞUYOR…

Mecliste kavga dövüş eksik olmaz. Bir defasında silahlar konuşmuş; milletvekili Deli Halid Paşa öldürülmüştü. İşin garibi, katilin hüviyeti bugüne kadar açığa çıkmadı…
19 Ekim 2011 Çarşamba

“ZAVALLI İSTANBUL’A KÜSKÜNLÜĞÜNÜZ NEDEN?”

13 Ekim 1923’te Ankara’nın başşehir yapılması için verilen kanun teklifi görüşülürken, meclis kürsüsünden böyle haykırılıyordu.
12 Ekim 2011 Çarşamba

OSMANLILARDA ANAYASA MACERASI

Anayasa tecrübemiz 200 yıldan fazla… 1808’den beri modern anayasa tarihinin baş aktörlerinden biriyiz. Türkiye'de ilk modern yazılı anayasa 1876 tarihli Kanun-ı Esasî’dir. Bununla Osmanlı Devleti anayasalı bir parlamenter monarşi hâlini almıştır.
5 Ekim 2011 Çarşamba

ANAYASACILIK TARİHİNDE MÜSLÜMANLAR ÖNDE

Dünyanın en eski yazılı anayasası bundan 14 asır evvel Medine’de hazırlanmıştır. Aynı zamanda demokratik bir anayasadır.
28 Eylül 2011 Çarşamba