Osmanlı Devleti’nde Şehirliler, Köylüler, Göçebeler - GÖÇEBE MİLLETİZ VESSELÂM

Osmanlı halkının bir kısmı şehirlerde; çoğu ise köylerde yaşar. Bir kısmı ise konar-göçer bir hayat sürdürür. Bunların statüsü aynı değildir.
13 Şubat 2013 Çarşamba

Kemalist inkılâba halkın reaksiyonu ne oldu? - İNKILÂB DÜŞMANLARININ VAY HÂLİNE!

İnsan hayatında inkılâp (devrim) değil; tekâmül (evrim) esastır. Bu sebeple inkılâplar her zaman gürültülü olmuştur.
6 Şubat 2013 Çarşamba

TARİHİMİZDE SATILAN, SAKLANAN, KAÇIRILAN ÇOCUKLAR

Eskiden evlat edinme çok yaygındı. Bazı aileler çocuklarını satardı. Ama geçim kaygısından dolayı değildi. Bu enteresan âdet, azalarak da olsa günümüze kadar devam etmiştir.
30 Ocak 2013 Çarşamba

MAKBUL İBRAHİM PAŞA, NASIL “MAKTUL” OLDU!

Padişahın gözdesiydi. Genç yaşta devletin 1 numaralı adamı oldu. Her tuttuğu işi başardı. Ancak gururu ve düşmanları el birliği ederek sonunu hazırladı. İbrahim Paşa’nın küçük Parga kasabasında başlayan, bir ilmeğin ucunda sona eren ibretli hikâyesi…
23 Ocak 2013 Çarşamba

AYASOFYA CÂMİİ’Nİ AÇMAYA KİMİN GÜCÜ YETER?

1988’de bir gazetecinin suali üzerine Yunanistan’ın İstanbul konsolosu “Ayasofya Türkiye’nin iç meselesidir. İbadete açılırsa iddia edildiği gibi bir koz ileri sürmez” demişti.
16 Ocak 2013 Çarşamba

Turistik endişeler mi? Atina’nın şantajı mı? - AYASOFYA CÂMİİ NEDEN KAPALI?

Yahya Kemal 30 Mart 1922’de der ki: Bir hakikati keşfettim: Bu devletin iki manevî temeli vardır: Sultan Fatih’in Ayasofya minaresinde okuttuğu ezan ki, hâlâ okunuyor; Sultan Selim’in Hırka-ı Saadet dairesinde okuttuğu Kur’an ki hâlâ okutuluyor.”
9 Ocak 2013 Çarşamba

TÜTÜN DİYE NESNE GELDİ CİHÂNA…

Tütünün serüveni Amerika'da başladı ve nerede ise beş asırdır günlük hayattadır. Dünya âlem, mücadele ede dursun, tiryakiler dumanı tüttürmeye devam ediyor.
2 Ocak 2013 Çarşamba

HAZRET-İ İSA NE ZAMAN DOĞDU?

Papa’nın İsa’nın Çocukluğu adıyla kaleme aldığı kitap, Hazret-i İsa’nın doğum tarihi üzerindeki münakaşaları yeniden alevlendirdi. Hazret-i İsa’nın ne doğum günü, ne de doğum yılı bellidir.
26 Aralık 2012 Çarşamba

Padişahların Mensup Olduğu Tarikatlar - SULTANDAN EVLİYA OLUR MU?

Osmanlı padişahlarından her biri bir evliyanın muhibbidir. Tasavvuf, devletin kuruluşunda maya vazifesi görmüştür. Osmanlı saray terbiyesi ve kültürünün de esasını teşkil etmiştir.
19 Aralık 2012 Çarşamba

İSVEÇ TAHTINDA SIRADAN BİR FRANSIZ

Avrupa hanedanlarının çoğu verâset sebebiyle farklı millettendir. İsveç kral ailesi de, Fransız asıllıdır. Bunun sebebi verâset değildir. İsveç tahtındaki Fransız ailenin hikâyesi, tarihte nâdir rastlanan cinstendir.
12 Aralık 2012 Çarşamba

Süper güçler muradına nasıl erdi? - HALİFELİĞİN KALDIRILMASININ ARKA PLANI

Bir zamandır gazeteler halifeliğin tekrar kurulacağını, buna mevzuatın da müsait olduğunu söylüyor.
5 Aralık 2012 Çarşamba

Kaldırılalı neredeyse 90 sene oldu ama… - HALİFELİK GERİ Mİ GETİRİLİYOR?

3 Mart 1924 Müslümanların en eski (1302 yıllık) müessesesi olan halifeliğin tarihe gömüldüğü gündür.
28 Kasım 2012 Çarşamba

İDAM CEZASI DÖNÜYOR MU?

Türkiye'de idam cezası birkaç sene evvel Avrupa Birliği’ne intibak için kaldırılmıştı. Zaten uzun senelerdir tatbiki de tavsamıştı. Bugünlerde artan asayişsizliğe çare olmak üzere idam cezasının tekrar geri getirilmesi konuşuluyor.
21 Kasım 2012 Çarşamba

HAZRET-İ PEYGAMBER TÜRBESİNDEKİ TEK KİŞİLİK KABİR YERİ KİMİN?

Son günlerde gazetelerde ve internette Hazret-i Peygamber’e ait olduğu söylenen kabir resimleri dolaşıyor. Hatta bunu poster şeklinde büyütüp duvara asanlar bile olmuş. Bu resimlerin, kabr-i şerif ile hiç alâkası yoktur.
14 Kasım 2012 Çarşamba

AYYILDIZLI PASAPORTA ŞAPKA ÇIKARILDIĞI ZAMANLAR

Şimdi Amerikan vatandaşı olmak için insanlar yarışıyor. Vaktiyle Osmanlı vatandaşı olmak böyle itibarlıydı. İnançları, ırkları, gelenekleri sebebiyle baskıya uğrayanlar için Osmanlı vatandaşlığı bir can simidi vazifesi görürdü
7 Kasım 2012 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNDÜR?

Kurban bayramı bitti, ama münakaşası bitmedi. Bu sene bayram İslâm memleketlerinde üç farklı tarihte kutlandı. Türkiye, Perşembe; Pakistan ve Malezya Cumartesi; diğer bütün Müslüman memleketler Cuma günü bayramı başlattı. Her sene Suudi Arabistan, bir gün evvel bayram yaparken, bu sene Türkiye onun gerisinde kaldı. Bunlar, hicrî ayların başlangıcının hesaplanmasındaki usullerin farklığından kaynaklanıyor.
31 Ekim 2012 Çarşamba

Türk buluşu yoğurdun dünyayı tutan serüveni - HER YİĞİDİN BİR YOĞURT YİYİŞİ VARDIR

İlmî tedkikler yoğurdun Türk buluşu olduğunu söyler.Bir Alman profesör “Türklerin medeniyete hiç katkısı olmasa, yoğurdu bulmaları yeter” demiş.
24 Ekim 2012 Çarşamba

OSMANLILARDA EKONOMİK HAYAT NASIL YÜRÜRDÜ?

Osmanlı ekonomik hayatına liberal prensipler hâkimdir. Ama bu başıboş bir liberalizm değildir. Millî gelirin ferdlere taksiminde sosyal adalet esastır.
17 Ekim 2012 Çarşamba

DENENMİŞ BİR SADAKAT - Fevzi Çakmak’a Atatürk’ün itimadı nereden ileri geliyor?

Atatürk, cumhuriyetin ilanından sonra hep iki kişiyle beraber anılır. Bunlar İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak’tır. Çokları, esaslı mizaç ve dünya görüşü farklılığına rağmen, Ulu Önder’in Çakmak’a olan teveccühünün sebebini anlamakta güçlük çeker.
10 Ekim 2012 Çarşamba

KUZU PAŞA MI, KURT PAŞA MI? - Muhafazakârlık-İnkılâpçılık çizgisi arasında Fevzi Çakmak

Fevzi Çakmak'ıemn muhafazakâr, hem inkılâpçı görüntüsü bir tezat mıdır? Yoksa aslına her şey bir oyundan mı ibarettir?
3 Ekim 2012 Çarşamba

OSMANLI ARMASININ SIRRI

İnsanlar, kaybettikleri bir maziye olan hasreti, duvarlara Osmanlı armasını asarak, kompütürlerine, hatta telefonlarına duvar kâğıdı yaparak gidermeye çalışıyor. Bu arma, zannedildiği kadar eski değildir.
26 Eylül 2012 Çarşamba

TAKSİM’DE BİR CÂMİ VARDI…

Taksim’e câmi yapılması her sağ iktidar zamanında konuşulur. Malum bir çevre buna karşı çıkar. Polemikler sürer gider. Sonra mevzu küllenir. Vaktiyle Taksim’de bir câmi vardı. Şimdi onu hatırlayan muhtemelen kalmamıştır.
19 Eylül 2012 Çarşamba

ÖLÜM HAK, MİRAS HELÂL!

Önceki miras hukukumuz çok orijinaldir. Kur'an-ı kerimde en tafsilatlı hükümler mirasa dairdir. Vârisler mirası dilediği gibi taksim edebilir. Anlaşamazlarsa mahkeme Kur'an-ı kerime göre taksim yapar.
12 Eylül 2012 Çarşamba

ÖMER HAYYAM: ŞARAP ŞAİRİ Mİ, İLMİN YÜZ AKI MI?

Ömer Hayyam, ölümünün ardından 9 asır geçmesine rağmen hâlâ hakkında konuşulan bir şahsiyet. Herkes kendisini şarap hakkında ve çoğu kendisine ait bile olmayan rubaileriyle tanıyor. Hakikat böyle mi?
5 Eylül 2012 Çarşamba

Özgüvenimizde İstanbul’un Fethinin Büyük Rolü

Gönül Dergisi'ne verilen mülâkat 29 Mayıs 2012
30 Ağustos 2012 Perşembe

RENKLİ KITA HİNDİSTAN’DAN GARİP ÂDETLER

Yüzlerce ırkın yaşadığı, binlerce dilin konuşulduğu renkli kıta Hindistan’da, hiçbir yere benzemeyen nice âdetler vardır. Bunlar göreni ve duyanı hayrette bırakır.
30 Ağustos 2012 Perşembe

AZ KALSIN HALİFE OLACAKTI

Sultan Abdülhamid’in güzide oğlu ve kıymetli asker Abdürrahim Efendi’nin hayatı ise çok iç burkucudur.
22 Ağustos 2012 Çarşamba

HIRKA-I SAADET DAİRESİ BİR TARİH HAZİNESİ

Bazı peygamberlere, din büyüklerine ve mukaddes yerlere ait bazı hatıra eşya Topkapı Sarayı Hırka-ı Saadet dairesinde teşhir ediliyor. Bu dairede, dört asır boyu gece gündüz Kur’an-ı kerim okunmuştur.
15 Ağustos 2012 Çarşamba

İSTANBUL’U SÜSLEYEN MUKADDES EMANETLER

İstanbul’un her köşesi bir tarih. Hem de tarihin çeşitli devrelerine dair izlere sahip. Hele Topkapı Sarayı’nda saklanan Mukaddes Emanetler, şehrin bu vasfına ayrı bir renk katıyor şüphesiz.
8 Ağustos 2012 Çarşamba

BURMA MÜSLÜMANLARININ FARKINA HERKES YENİ VARDI

Asırlardır Burma’da yaşayan milyonlarca Müslüman, son senelerde ağır baskı ve zulüm altında. Binlercesi öldürüldü veya kaçmaya zorlandı. Son Arakan hâdiseleri sebebiyle dünya bunun farkına varır gibi oldu.
1 Ağustos 2012 Çarşamba