SULTAN ABDÜLHAMİD’İN HÂTIRALARI NEREDE?

Geçenlerde bir bilgi yarışmasında, Sultan Hamid’in Latin harflerini düşünen ilk padişah olduğu iddia edildi. Sultan Hamid’e atfedilmiş hâtıralara dayanan bu iddianın aslı yoktur.
20 Kasım 2013 Çarşamba

MALİYECİLER ESKİDEN DE KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZDI

Şimdiki maliye müfettişlerinin işini eskiden bakikulları yapardı. Usulsüz harcama gördüler mi, kimsenin gözünün yaşına bakmaz, sultan demez, yakasına yapışırdı.
12 Kasım 2013 Salı

İSTANBUL’UN AVRUPA’DAKİ İKİZİ: LİZBON

Bir müddet evvel Portekiz’in başşehri Lizbon’daydım. İstanbul’a bu çok benzeyen sevimli şehirden intibaları ve fotoğrafları sizinle paylaşıyorum.
6 Kasım 2013 Çarşamba

RESSAM-I HAZRET-İ PADİŞAHÎ - ABDULLAH BİRADERLER

Fotoğrafın Osmanlı ülkesine gelişiyle beraber bu sanata başlayan Abdullah Biraderler, dünya meşhurlarının fotoğraflarını çekerek tarihî bir rol ifa ettiler.
30 Ekim 2013 Çarşamba

“YAŞASAM NE OLACAK?” - Esir kamplarında Osmanlı esirleri

Cihan Harbi’nde esaret kamplarındaki binlerce Osmanlı esiri, şartları iyi olsa bile, vatan hasreti sebebiyle büyük sıkıntılara düşmüş; ruh ve beden sağlığını kaybetmiştir.
23 Ekim 2013 Çarşamba

HER TATLININ BİR ZAMANI VAR…

Tatlıların hazırlanışında, ikramında ve yenilişinde ayrı bir merasim olduğu gibi, her tatlının bir zamanı vardır.
16 Ekim 2013 Çarşamba

1914’ün KAYIP NESLİ - I.Cihan Harbi’nin acı bilançosu

Cihan Harbi’ne katılan yüzbinlerce genç, harb meydanlarında veya esaret kamplarında hayatını kaybetmiş; hayatta kalanlar da uğradıkları travma sebebiyle yaşayan birer ölü olarak ömrünü tamamlamıştır.
9 Ekim 2013 Çarşamba

MEHTER’İN HİKÂYESİ - Yeniçeri Avrupa’yı yeniden fethetti!

Mehter musikisi, Avrupalı bestecilere ilham kaynağı oldu. Wagner, “İşte musiki buna derler” demekten kendisini alamadı. Biz ise bu ihtişamlı müesseseyi, iki defa kapatıp, iki defa yeniden açtık.
25 Eylül 2013 Çarşamba

FELSEFE Mİ? HİKMET Mİ?

İlâhiyat fakültelerinde felsefe dersinin varlığı münakaşa ediledursun, İslâm dünyasının geri kalmasını, felsefeye yüz vermeyişine bağlayanlar ciddi bir yanılgı içindedir.
18 Eylül 2013 Çarşamba

İSTANBUL HATIRASI

Eskiden taşradan İstanbul’a gelip de, ayaklı siyah örtülü seyyar fotoğrafçılara arkasında “İstanbul Hatırası” yazan bir hatıra fotoğrafı çektirmeyen yok gibiydi.
11 Eylül 2013 Çarşamba

ÜNİVERSİTENİN ÜZERİNDEN GEÇEN BULDOZER: 1933 ÜNİVERSİTE REFORMU

Hükümet, el-pençe duran ilim adamı istemiyor. İyi ama tarihî hâdiselere bakılacak olursa, bu pek de kolay gözükmüyor. Hele 1933 Üniversite Reformu düşünülürse…
4 Eylül 2013 Çarşamba

GİRİT BİZİM CANIMIZ, FEDA OLSUN KANIMIZ!

Girit en geç fethedilen vatan toprağıdır. Elden çıkışı da sancılı olmuştur. Giritliler Rumca konuşur; ama şiveleri diğer Rumların anlamayacağı kadar farklıdır.
28 Ağustos 2013 Çarşamba

AVRUPA, KÂĞIT İLE MÜSLÜMANLAR SAYESİNDE TANIŞTI! - Kâğıdın hikâyesi…

Avrupa, kâğıt, pusula, barut ve ateşli silahlar gibi buluşlarla, Müslümanlar sayesinde tanıştı. Garb aydınlanmasının bir sebebi de budur. Kâğıdın, Çin’de başlayan hikâyesi, Endülüs Müslümanları vesilesiyle Avrupa’da devam etmiştir.
21 Ağustos 2013 Çarşamba

TÜRKLER VİYANA KAPILARINDA…

Osmanlılar ilk defa 1529’da Viyana önlerine geldi. Kanuni Sultan Süleyman, kışın bastırması üzerine kuşatmayı kaldırdı. 1683’de Osmanlı ordusu ikinci defa Viyana surları önüne geldi. Bu ikinci kuşatma daha zorluydu. Hatıraları bugün bile canlıdır.
14 Ağustos 2013 Çarşamba

YENİ BAYRAMLARDA ESKİ TAT!

Eski bayramların tadı herkesin dilinde. Yenilen tatlılar daha tatlıymış, gezilen yerler daha güzelmiş, insanlar daha samimiymiş. Hayat, bayram gibiymiş! Bunlar pek çok kişiye masal gibi gelse de, eskiye nur yağıyor; bayramlar terapi gibi geliyor.
7 Ağustos 2013 Çarşamba

İSTANBUL FOTOĞRAFÇILARININ EŞİ YOKTU

Fotoğraf bulunur bulunmaz Osmanlı ülkesine geldi. Osmanlı fotoğrafçıları dünyanın en usta sanatkârları olarak tanındı. Dünya liderleri onlara fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girmişti.
31 Temmuz 2013 Çarşamba

BİR TAHT SESSİZ SEDASIZ EL DEĞİŞTİRDİ

Bu yıl tahttan feragat modaydı. Papa, Holanda Kraliçesi ve Katar Emiri’nden sonra 79 yaşındaki Belçika Kralı II. Albert, 53 yaşındaki oğlu Philip lehine tahttan feragat etti. Karar âcilen alındığı için, son derece sade bir merasim yapıldı.
24 Temmuz 2013 Çarşamba

Ölümsüzlük Suyu “Karanlık Ülkesi”nde

İnsan her zaman uzun yaşamak, hatta hiç ölmemek ister. Ab-ı Hayat'ı, yani ölümsüzlük suyunu arayan kahramanların serüveni, en eski efsanelerde geçer. Hazret-i Hızır'ın bu sudan içtiği söylenir. Âb-ı hayat nedir? Nerededir?
17 Temmuz 2013 Çarşamba

HAZRET-İ PEYGAMBER NEDEN ÇOK EVLENDİ?

Aşk hayatlarının renkliliği ile tanınan Avrupalılar, nedense Hazret-i Peygamber’in aile hayatına öteden beri çok alâka gösterir. Bu yolda yazılmış mübalağalı, hatta uydurma romanlar, piyesler çoktur.
10 Temmuz 2013 Çarşamba

FOTOĞRAF VARDI DA ÇEKTİRMEDİK Mİ?

Fotoğraf, tarihî şahsiyetleri, mekânları, hâdiseleri anlamaya yardım eden çok değerli bir buluş olmuştur. İşte fotoğrafın meraklı hikâyesi...
3 Temmuz 2013 Çarşamba

FATİH SULTAN MEHMED ZEHİRLENDİ Mİ?

Fatih Sultan Mehmed’in vefatı bugün bile münakaşa mevzuudur. Eceliyle mi vefat etti, yoksa bir suikasta mı maruz kaldı? Hâlâ açık değildir.
26 Haziran 2013 Çarşamba

SARAYDAN SEYYAR SATICILIĞA: ŞEHZÂDE ÂBİD EFENDİ

Sultan Hamid’in en küçük oğlu Âbid Efendi, sürgün yıllarında hep babasının yanında olmuştur. En son vefat eden padişah oğlu da O'dur.
19 Haziran 2013 Çarşamba

BİR ZAMANLAR MEDİNE’DE YAHUDİLER YAŞARDI…

Tevhid inancı ve peygamber geleneğine sahip oldukları için Yahudilerin Müslümanlığa hüsün kabul göstermesi umulurdu. Ancak böyle olmadı. Medineli Yahudiler, bu yeni davete karşı önce çekingen; sonra düşmanca bir tavır içine girdi.
12 Haziran 2013 Çarşamba

OSMANLI PADİŞAHLARININ VEFAT SEBEPLERİ

Padişahların çok eğlenceli bir ömür ve debdebeli bir hayat sürdüğünü zannedenler yanılır. İlk padişahların ömrü at sırtında cephede geçmiştir. Sonrakiler ise iç ve dış gâilelerle uğraşmış; rahat yüzü görmemiştir. Bu da sıhhatlerine menfi tesir etmiştir.
5 Haziran 2013 Çarşamba

İSTANBUL’UN FETHİ, TARİHTE NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

İstanbul’un fethi, sıradan bir şehrin düşmesinden çok öte bir hâdisedir. Hem Türk-İslâm tarihinde, hem Avrupa tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.
29 Mayıs 2013 Çarşamba

KİM DEMİŞ OSMANLILARA MATBAA GEÇ GELDİ DİYE!

Osmanlıların geri kalmasını, çokları matbaanın geç gelmesine; bunu da bağnazlığa bağlar. Halbuki Osmanlı ülkesinde ilk matbaa Avrupa ile beraberdir. Ama rağbet görmemiştir. Neden mi?
22 Mayıs 2013 Çarşamba

MATBAAYI BULAN JOHANN GUTENBERG DEĞİLDİR!

Çokları, matbaayı ilk bulan kişi olarak Alman Johann Gutenberg’i bilir. Halbuki Gutenberg’den asırlarca evvelinden beri matbaa bilinir ve kullanılırdı.
15 Mayıs 2013 Çarşamba

AVRUPA'NIN İLK ÜNİVERSİTESİ KURTUBA'DA KURULDU

Bir ara payitahtlık yapmış olan Cordoba (Kurtuba), Avrupa’da kurulan ilk üniversitesi, katarakt ameliyatları yapılan hastaneleri ve 600 bin kitaplık kütüphanesiyle meşhurdu. İspanyollar, bunların eserini bırakmadı.
12 Mayıs 2013 Pazar

ENDÜLÜS'E AĞIT

İspanyolların, Arapları yenip Endülüs’ü ele geçirmesi, parlak bir medeniyetin de sonu demekti. Bu hâdise üzerine şair Ebu’l-Bekâ, meşhur Endülüs Mersiyesi’ni yazmıştır
11 Mayıs 2013 Cumartesi

YENİDEN HAMİDİYE ALAYLARI PROJESİ

XIX. asrın son çeyreğinde Anadolu’nun doğusu Rus ve İngiliz tehdidi altındaydı. Sultan Hamid hem bu tehdidi önlemek, hem de halkı merkeze samimiyetle bağlamak için şöyle bir çare buldu: Mahallî ordu birlikleri…
8 Mayıs 2013 Çarşamba