GİRİT BİZİM CANIMIZ, FEDA OLSUN KANIMIZ!

Girit en geç fethedilen vatan toprağıdır. Elden çıkışı da sancılı olmuştur. Giritliler Rumca konuşur; ama şiveleri diğer Rumların anlamayacağı kadar farklıdır.
28 Ağustos 2013 Çarşamba

AVRUPA, KÂĞIT İLE MÜSLÜMANLAR SAYESİNDE TANIŞTI! - Kâğıdın hikâyesi…

Avrupa, kâğıt, pusula, barut ve ateşli silahlar gibi buluşlarla, Müslümanlar sayesinde tanıştı. Garb aydınlanmasının bir sebebi de budur. Kâğıdın, Çin’de başlayan hikâyesi, Endülüs Müslümanları vesilesiyle Avrupa’da devam etmiştir.
21 Ağustos 2013 Çarşamba

TÜRKLER VİYANA KAPILARINDA…

Osmanlılar ilk defa 1529’da Viyana önlerine geldi. Kanuni Sultan Süleyman, kışın bastırması üzerine kuşatmayı kaldırdı. 1683’de Osmanlı ordusu ikinci defa Viyana surları önüne geldi. Bu ikinci kuşatma daha zorluydu. Hatıraları bugün bile canlıdır.
14 Ağustos 2013 Çarşamba

YENİ BAYRAMLARDA ESKİ TAT!

Eski bayramların tadı herkesin dilinde. Yenilen tatlılar daha tatlıymış, gezilen yerler daha güzelmiş, insanlar daha samimiymiş. Hayat, bayram gibiymiş! Bunlar pek çok kişiye masal gibi gelse de, eskiye nur yağıyor; bayramlar terapi gibi geliyor.
7 Ağustos 2013 Çarşamba

İSTANBUL FOTOĞRAFÇILARININ EŞİ YOKTU

Fotoğraf bulunur bulunmaz Osmanlı ülkesine geldi. Osmanlı fotoğrafçıları dünyanın en usta sanatkârları olarak tanındı. Dünya liderleri onlara fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girmişti.
31 Temmuz 2013 Çarşamba

BİR TAHT SESSİZ SEDASIZ EL DEĞİŞTİRDİ

Bu yıl tahttan feragat modaydı. Papa, Holanda Kraliçesi ve Katar Emiri’nden sonra 79 yaşındaki Belçika Kralı II. Albert, 53 yaşındaki oğlu Philip lehine tahttan feragat etti. Karar âcilen alındığı için, son derece sade bir merasim yapıldı.
24 Temmuz 2013 Çarşamba

Ölümsüzlük Suyu “Karanlık Ülkesi”nde

İnsan her zaman uzun yaşamak, hatta hiç ölmemek ister. Ab-ı Hayat'ı, yani ölümsüzlük suyunu arayan kahramanların serüveni, en eski efsanelerde geçer. Hazret-i Hızır'ın bu sudan içtiği söylenir. Âb-ı hayat nedir? Nerededir?
17 Temmuz 2013 Çarşamba

HAZRET-İ PEYGAMBER NEDEN ÇOK EVLENDİ?

Aşk hayatlarının renkliliği ile tanınan Avrupalılar, nedense Hazret-i Peygamber’in aile hayatına öteden beri çok alâka gösterir. Bu yolda yazılmış mübalağalı, hatta uydurma romanlar, piyesler çoktur.
10 Temmuz 2013 Çarşamba

FOTOĞRAF VARDI DA ÇEKTİRMEDİK Mİ?

Fotoğraf, tarihî şahsiyetleri, mekânları, hâdiseleri anlamaya yardım eden çok değerli bir buluş olmuştur. İşte fotoğrafın meraklı hikâyesi...
3 Temmuz 2013 Çarşamba

FATİH SULTAN MEHMED ZEHİRLENDİ Mİ?

Fatih Sultan Mehmed’in vefatı bugün bile münakaşa mevzuudur. Eceliyle mi vefat etti, yoksa bir suikasta mı maruz kaldı? Hâlâ açık değildir.
26 Haziran 2013 Çarşamba

SARAYDAN SEYYAR SATICILIĞA: ŞEHZÂDE ÂBİD EFENDİ

Sultan Hamid’in en küçük oğlu Âbid Efendi, sürgün yıllarında hep babasının yanında olmuştur. En son vefat eden padişah oğlu da O'dur.
19 Haziran 2013 Çarşamba

BİR ZAMANLAR MEDİNE’DE YAHUDİLER YAŞARDI…

Tevhid inancı ve peygamber geleneğine sahip oldukları için Yahudilerin Müslümanlığa hüsün kabul göstermesi umulurdu. Ancak böyle olmadı. Medineli Yahudiler, bu yeni davete karşı önce çekingen; sonra düşmanca bir tavır içine girdi.
12 Haziran 2013 Çarşamba

OSMANLI PADİŞAHLARININ VEFAT SEBEPLERİ

Padişahların çok eğlenceli bir ömür ve debdebeli bir hayat sürdüğünü zannedenler yanılır. İlk padişahların ömrü at sırtında cephede geçmiştir. Sonrakiler ise iç ve dış gâilelerle uğraşmış; rahat yüzü görmemiştir. Bu da sıhhatlerine menfi tesir etmiştir.
5 Haziran 2013 Çarşamba

İSTANBUL’UN FETHİ, TARİHTE NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

İstanbul’un fethi, sıradan bir şehrin düşmesinden çok öte bir hâdisedir. Hem Türk-İslâm tarihinde, hem Avrupa tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.
29 Mayıs 2013 Çarşamba

KİM DEMİŞ OSMANLILARA MATBAA GEÇ GELDİ DİYE!

Osmanlıların geri kalmasını, çokları matbaanın geç gelmesine; bunu da bağnazlığa bağlar. Halbuki Osmanlı ülkesinde ilk matbaa Avrupa ile beraberdir. Ama rağbet görmemiştir. Neden mi?
22 Mayıs 2013 Çarşamba

MATBAAYI BULAN JOHANN GUTENBERG DEĞİLDİR!

Çokları, matbaayı ilk bulan kişi olarak Alman Johann Gutenberg’i bilir. Halbuki Gutenberg’den asırlarca evvelinden beri matbaa bilinir ve kullanılırdı.
15 Mayıs 2013 Çarşamba

AVRUPA'NIN İLK ÜNİVERSİTESİ KURTUBA'DA KURULDU

Bir ara payitahtlık yapmış olan Cordoba (Kurtuba), Avrupa’da kurulan ilk üniversitesi, katarakt ameliyatları yapılan hastaneleri ve 600 bin kitaplık kütüphanesiyle meşhurdu. İspanyollar, bunların eserini bırakmadı.
12 Mayıs 2013 Pazar

ENDÜLÜS'E AĞIT

İspanyolların, Arapları yenip Endülüs’ü ele geçirmesi, parlak bir medeniyetin de sonu demekti. Bu hâdise üzerine şair Ebu’l-Bekâ, meşhur Endülüs Mersiyesi’ni yazmıştır
11 Mayıs 2013 Cumartesi

YENİDEN HAMİDİYE ALAYLARI PROJESİ

XIX. asrın son çeyreğinde Anadolu’nun doğusu Rus ve İngiliz tehdidi altındaydı. Sultan Hamid hem bu tehdidi önlemek, hem de halkı merkeze samimiyetle bağlamak için şöyle bir çare buldu: Mahallî ordu birlikleri…
8 Mayıs 2013 Çarşamba

HOLLANDA’DA 123 SENE SONRA İLK KRAL!

Hollanda’nın sevilen kraliçesi Beatrix, 30 Nisan’da tahtı 46 yaşındaki oğlu Willem Alexander’a devretti. Kendisi de 33 sene evvel 30 Nisan 1980’de tahta çıkmıştı. Yeni kral, 123 sene sonra Hollanda’nın gördüğü ilk erkek hükümdardır.
1 Mayıs 2013 Çarşamba

OSMANLILAR OKUR-YAZAR DEĞİL MİYDİ?

Geçen meşhur bir tarihçi çıktı, Osmanlılarda okur-yazarlığın çok düşük olduğundan bahsetti. Bunu da bağnazlığa bağladı. Ama ilk Kur’an emrinin “Oku!” olduğundan bahsetmedi. Ama rakamlar yalan söylemez.
24 Nisan 2013 Çarşamba

“MARGARET THATCHER GERÇEKTEN KADIN MI?”

İngiltere’nin Demir Leydi’si artık yok! Eski İngiltere başbakanı Margaret Thatcher’ın ölümü hayranlarını yasa boğarken, bazı gruplar, sevinç gösterileri yaptı. Thatcherism denilen politikasıyla, radikal ve inatçı şahsiyetiyle Churchill’den beri İngiliz siyasetinin en nüfuzlu başbakanı ve 20. asrın en güçlü siyasî figürlerindendir.
17 Nisan 2013 Çarşamba

OSMANLI DEVLETİ BİR TÜRK DEVLETİ MİYDİ?

İmparatorluklarda çeşitli milletler yaşar. Çok dil konuşulur. Hükümdar, hepsinin babası pozisyonundadır. Bunları patırtısız yaşatmaya bakar. Herkes kendi kompartımanında, kendi kültürü ile yaşar.
10 Nisan 2013 Çarşamba

VİYANA TÜRKLERİ HİÇ UNUTMADI

Osmanlı, Avrupa'nın kalbi sayılan şehirlerden Viyana'yı iki defa kuşattı. Bu iki muhasaradan da netice alınamadı. Ancak Viyanalılar bunları hiç unutmadı! Şehrin her yanında, o devirden kalma hatıralar var. Balkan şehirlerinde bile bu kadar Türk izine rastlanmaz.
6 Nisan 2013 Cumartesi

HAPİS CEZASI, MAHKÛMA MI, YOKSA MASUM AİLESİNE Mİ? - Osmanlılarda cezalar ve hapishaneler

Para cezası zengine, hapis cezası berduşa dokunmaz. Bedeni ceza herkesi hizaya getirir.
3 Nisan 2013 Çarşamba

ŞAM’IN KANDİLİ SÖNDÜ!

Suriye’nin, hatta İslâm dünyasının en büyük âlimlerinden Said Ramazan el-Butî, geçenlerde ders verdiği câmide bir intihar taarruzu neticesinde torunu ve 40 kişiyle beraber vefat etti. Cinâyeti üstlenen olmadı. Hükûmet, isyancıları; onlar da hükûmeti suçladı.
27 Mart 2013 Çarşamba

İMPARATORLUĞUN MEZARCILARI:İTTİHATÇILAR

İktidarı ellerine alalı yüz seneden fazla zaman geçti. Koca imparatorluğun mezarcısı oldular. Buna rağmen izleri ve sesleri eksilmedi. Bu muvaffakiyete destan yazılsa yeridir.
19 Mart 2013 Salı

BİR MİLYAR KİŞİNİN HÜKÜMDARI: PAPA

Dünyanın en küçük devletinin hükümdarı olan Papa, aynı zamanda bir milyar Katolik’in ruhanî lideridir. Afrika’nın bir köyündeki papaz, Roma’daki Papa’ya tâbidir. Vatikan’ın kütüphanesi de, kasası da çok zengindir.
13 Mart 2013 Çarşamba

YANGIN VAR!

Yangın, eskilerin en korktuğu afetlerdendir. Sadece can ve mal kaybına sebep olmakla kalmaz. Tarihimize ait nice kitaplar, vesikalar, sanat eserleri yangınlarda kaybolmuştur.
6 Mart 2013 Çarşamba

Bir veda yazısı! - “BİZİ KENDİNE ALIŞTIRDIN; HAK REVÂ MI BU?”

Türkiye Gazetesi’nin kurucusu Enver Ören Bey, vefat etti. Türkiye Gazetesi 40 seneyi aşkın bir müddettir ülkenin siyasi ve sosyal hayatında mühim bir rol oynadığı gibi; Enver Bey de renkli şahsiyetiyle bir tarihe tanıklık etmiş olanların önde gelenlerindendir.
27 Şubat 2013 Çarşamba