SOPALI SEÇİMDEN BOYALI SEÇİME

Türkiye'de demokrasi ve seçim geleneği zannedildiğinden de eskidir. Osmanlı Devleti’nde ilk seçimler 1840’ta mahallî meclis azaları için yapıldı. 1876’dan beri umumi seçimler yapılmaktadır. Bu gelenek, ateş yumağı içindeki Türkiye’de iyi-kötü bir demokrasinin işlemesinin sebebidir.
15 Haziran 2011 Çarşamba

BOŞANMA YASAĞININ AVRUPA’DAKİ SON KALESİ DE DÜŞTÜ

Geçen gün Malta’da enteresan bir referandum yapıldı. Halkın % 52’si boşanmayı yasaklayan kanunun değiştirilmesini istedi. Böylece dünyada Vatikan’dan başka boşanmayı yasaklayan bir tek Filipinler kaldı.
8 Haziran 2011 Çarşamba

DÜNYADA SÜNNET ÂDETLERİ

Sünnet, çok eski bir gelenek… Mumya ve papirüs resimlerinden anlaşıldığına göre Antik Mısır’da vardı. Kolomb, Kızılderililerin sünnetli olduğuna çok şaşmıştı. İngiltere’de sünnet bir sınıf ve statü sembolüdür.
1 Haziran 2011 Çarşamba

AMERİKA’YA NUMUNE OLAN DEVŞİRME USULÜ

Osmanlılarda yükselmek için tek şart liyâkattir. Hangi ırka ve dine mensup olursa olsun, kabiliyetli gençlerin önü açıktır. Devşirme denilen bu usul, devleti 6 asır ayakta tutan prensiplerden biri olmuş; Amerika’ya da numune teşkil etmiştir.
25 Mayıs 2011 Çarşamba

İSTANBUL’DAN BİR HANEDAN REİSİ GEÇTİ

Osmanlı hanedanının en yaşlısı sıfatıyla hanedan reisi olan Osman Bayezid Efendi İstanbul’daydı. İşte nâzik, mütevâzı ve entelektüel şehzâdenin sürgünle başlayıp New York'a uzanan hikâyesi...
18 Mayıs 2011 Çarşamba

ALTINA HÜCUM

Altın soylu bir madendir. Soyluların da tutkusu olmuştur. Altın, sarı rengi ile sükûneti, kızıl ışıltısıyla da hırsı ilham eder.
11 Mayıs 2011 Çarşamba

TÜRKLER MÜSLÜMAN OLMAKLA NELER KAZANDI?

İslâmiyet, Türklerin millî benliğini koruyan ve onları dünyaya hâkim kılan başlıca kuvvet olmuştur. Nitekim Müslümanlığa girmeden Avrupa’yı istilâ eden Türkler, millî benliklerini koruyamadı.
4 Mayıs 2011 Çarşamba

MAVİ KANLILARIN DÜĞÜNÜ

Avrupalı asillerin her istediğiyle evlenme lüksü yoktur. Aksi takdirde taht üzerindeki haklarını kaybeder. Ama İngiltere Prensi William ile Kate Middleton’ın evliliğinde olduğu gibi artık bu prensipler tavan arasına atılmışa benziyor.
27 Nisan 2011 Çarşamba

DÜNYANIN EN ESKİ ÇOCUK BAYRAMI

Hazret-i İsa'nın doğduğu gece gökyüzünde büyük bir yıldız göründü. Yeryüzünde büyük bir doğumun olduğuna işarettir, dediler. İşte bu hâdise dünyanın en eski çocuk bayramının hüzünlü hikâyesinin başlangıcıdır.
20 Nisan 2011 Çarşamba

DÜNYADAN BİR ÂDİLE SULTAN GEÇTİ…

Vaktiyle bütün İstanbul, servetini hayır yolunda harcayan Âdile Sultan’ı hayırla yâdederdi. Beş padişah zamanında hüküm sürmüş, çok acılar yaşamış, ama metanetini hiç kaybetmemiş bu hanımefendi şairin adı bugün eski mekânlarda yaşıyor.
13 Nisan 2011 Çarşamba

SİMAVNA KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN

Şeyh Bedreddin, Osmanlı tarihinin en münakaşalı şahsiyetlerindendir. Büyük bir fıkıh âlimi olmasının yanında, inanç sınırlarını zorlayan sözleriyle tanınır. Kimilerine göre sosyalist bir ihtilâlcidir.
6 Nisan 2011 Çarşamba

SÖZÜNÜZÜ BALLA KESTİM…

Bal, insanlık tarihinin en eski yiyeceklerinden birisi… Sadece bu değil; iyi bir ilaç, makbul bir koruyucu.. İşte bu cennet gıdasının hikâyesi…
30 Mart 2011 Çarşamba

ADALET DAİRESİ’NİN İÇİ VE DIŞI

Adalet, devletin dayandığı esas prensip olarak görülür; devletlerin yıkılması da adaletten ayrılmalarına bağlanır. Şark kültüründeki adalet dairesi, bu prensibi ifade eden bir kanun hükmü gibidir.
23 Mart 2011 Çarşamba

“KEKEME KRAL”IN SON ZAFERİ

İngiltere Kralı VI. George’un çektiği konuşma zorluğu, bugünlerde bir filme mevzu teşkil etti. Film çok tutuldu. Oscar mükâfatı bile aldı. Kral da bu sayede tekrar popüler oldu.
16 Mart 2011 Çarşamba

TÜRK-İSLÂM TARİHİNİN YEGÂNE KADIN HÜKÜMDARI

Hindistan’da 800 sene evvel hüküm sürmüş Râziye Begüm, Türk-İslâm tarihinin yegâne kadın hükümdarıdır. Parlak muvaffakiyetleri yanında, acemice hataları acı sonunu hazırlamıştır. Ömrü de saltanatı da kısadır.
9 Mart 2011 Çarşamba

TAHTINI KAYBETTİĞİNİ BURSA KAPLICALARINDA ÖĞRENDİ

Libya, dört asırlık bir Osmanlı eyâleti ve aynı zamanda Afrika’da kaybettiğimiz son vatan toprağıdır. Libya’nın Türk dostu hükümdarı İdris Sünûsî, Bursa kaplıcalarında iken, Kaddâfî darbe yapmıştı.
2 Mart 2011 Çarşamba

MÜSLÜMANLARIN MÜŞTEREK PAROLASI

Ezan, dünya Müslümanları arasında müşterek bir paroladır. Yer yüzünün her an her yerinde ezan okunmaktadır.
23 Şubat 2011 Çarşamba

KAZANAN KIZI ALIR!

Semerkand’ın en güzel, zeki ve ilim sahibi kızıydı. Onunla evlenmek üzere sultanlar, şehzâdeler sıraya girdi. O da evleneceği erkeği tayin etmek üzere bir müsabaka teklif etti…
16 Şubat 2011 Çarşamba

MISIR MISIRLILARINDIR

Mısır halkı, vaktiyle İngiliz işgaline karşı ayaklandıkları zaman bu slogana sarılmışlardı. Nitekim Mısır ta firavunlar zamanından 1952’ye kadar binlerce sene Mısırlı olmayanlar tarafından idare olundu. 1952’den sonra iktidara geçenler ise yabancıları mumla arattı.
9 Şubat 2011 Çarşamba

OSMANLI HÂKİMİYETİ MACARLARA YARADI

Macaristan Cumhurbaşkanı, ''Türkler tarafından 150 yıl boyunca idare edilmemizi şans olarak tanımlıyorum. Başkası olsaydı, dilimizi ve dinimizi değiştirmemizi isteyecekti. Biz de asimile olacaktık” dedi. Osmanlı fetihleri, Macarları Alman nüfuzundan korumuş, millî benliklerini muhafaza edebilmelerini sağlamıştır.
2 Şubat 2011 Çarşamba

ALTIN ŞEHİR: TİMBUKTU

Afrika’da asırlarca ilim ve kültür merkezi olmuş bir Müslüman şehri vardır: Timbuktu. Aynı zamanda altın ticaretinin de merkezi olan bu şehre Avrupalılar eskiden beri alâka duymuşlardır.
26 Ocak 2011 Çarşamba

PADİŞAHIN KALBİNDE TAHT KURAN HURREM SULTAN

Hurrem Sultan, Osmanlı tarihinin en meşhur hanımlarından birisidir şüphesiz. Romanlara, tiyatrolara, filmlere mevzu olmuştur. Hepsinde kocasını avucunun içine alıp ona her istediğini yaptıran muhteris bir kadın olarak tasvir edilir. Gerçek böyle midir?
19 Ocak 2011 Çarşamba

MASONLARIN KISKACINDA BİR PADİŞAH: SULTAN V. MURAD

XIX. asırda Masonluk, âzâlarını sosyal bakımdan destekleyen bir klüp hüviyetinden öte bir imaja sahip değildi. Avrupa hükümdar ve prenslerinin çoğu bu tesirli cemiyete mensuptu.
15 Ocak 2011 Cumartesi

MUHTEŞEM YÜZYIL’DA GÖZE TAKILANLAR

Haftalarca Muhteşem Yüzyıl konuşuldu. Herkesin merakı şuydu: Avrupalıların Muhteşem Süleyman dediği tarihin en meşhur şahsiyetlerinden Kanuni Sultan Süleyman ve zamanı acaba hakkıyla tasvir edilebilecek mi?
12 Ocak 2011 Çarşamba

YOK BÖYLE BİR AŞK!

Yeni dünyanın 7 harikasından biri seçilen Tac Mahal dillere destan bir aşk hikâyesinin mahsulüdür. Hindistan’daki Müslüman Türklerden kalma bu emsalsiz eseri dünyanın her köşesinden sayısız insan gezer de, çoğu hikâyesini bilmez.
5 Ocak 2011 Çarşamba

FİLİN KADAR KONUŞ!

Modern harblerde tank ne ise, eski ordularda da filler aynı işi görürdü. Hususi yetiştirilen harb filleri zaferi kazanmakta başlıca amil olurdu.
1 Ocak 2011 Cumartesi

AYA İSMİNİ VEREN İMPARATOR

Bugün yaygın olarak kullanılan güneş takviminin ayları Bâbil’den, Süryânîlerden ve Romalılardan günümüze gelmiştir. Hepsinde yıl 12 aydır.
29 Aralık 2010 Çarşamba

ŞAHA DOĞRU GİDEN KERVAN

Son günlerde millî şuura sahip bir Türk büyüğü olarak lanse edilen İran Şahı İsmail, siyasî emelleri uğruna annesini bile öldürmekten çekinmemişti. Şah'ın Türk tarihinde oynadığı menfi rol gözardı edilemez.
22 Aralık 2010 Çarşamba

YEDİ KAPIYA YEDİ AŞURE

Bazı günler vardır ki tarihte meşhur hâdiseler hep bu günde cereyan etmiştir. Aşure günü de denilen Muharrem ayının onuncu günü böyledir. Bugünde pişirmek âdet olan tatlıya da aşure denmiştir.
15 Aralık 2010 Çarşamba

HER AY İSMİNİN BİR HİKÂYESİ VAR

Ayların isimlerini çocuklara bile vermek âdet olmuştur. Ama bunların mânâsı ve hikâyesi pek bilinmez.
8 Aralık 2010 Çarşamba