ŞAM YANGININDA BİR OSMANLI HÂNEDAN REİSİ

Osmanlı hânedanının şu andaki reisi, Sultan Abdülhamid’in torunu 88 yaşındaki Dündar Efendi, Şam’da tek başına hayat mücadelesi vermektedir.
17 Eylül 2018 Pazartesi

KÖLE BESLEMEK Mİ? İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK MI? HANGİSİ DAHA UCUZ?

Sanayi inkılâbı, köleliğin sonunu getirdi. Kapitalist sistemde kölenin yeri yoktu. Yevmiyeli işçi çalıştırmak mı; köle beslemek mi daha ucuza geliyordu? Mühim olan buydu.
10 Eylül 2018 Pazartesi

KÖLE SAHİBİ OLMAK, KÖLE OLMAKTIR

Hazret-i Peygamber, “Kölelerinize yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin. Onlara kölem demeyin; oğlum veya kızım deyin. Yapamayacağı işi yüklemeyin. Bir iş verince de yardım edin. Allah dilese, sizi onların emri altına verirdi” buyurdu. Bunun için Hazret-i Ömer, “Köle sahibi olmak, köle olmaktır” demiştir.
3 Eylül 2018 Pazartesi

YALANCIDIR HEP AYNALAR

Vaktiyle Venedik ayna inhisarını elinde tutardı. Ayna ustaları, sırlarını kimseye vermesin diye ayna imal edilen adadan ayrılamazdı. Cezası, ölümdü.
27 Ağustos 2018 Pazartesi

“Eyvah Fesim!" - SULTAN HAMİD’İN KÜÇÜK ŞEHZÂDESİ

Babası saraydan sürgüne götürülürken, 8 yaşındaki Şehzâde Nureddin Efendi, o hengâmede fesini kaybetmiş; kâfileye yetişememişti.
20 Ağustos 2018 Pazartesi

BİR AVUÇ DOLAR İÇİN

Doların 1 liraya denk olduğu 1930’larda yaptığı Amerika seyahatini bir gazeteci, yıllar evvel “Türk Parasına Şapka Çıkarıldığı Günler” serlevhası altında neşretmişti.
13 Ağustos 2018 Pazartesi

Türkiye ve Amerika - BİR DARGIN, BİR BARIŞIK

Amerika, II. Cihan Harbi’nden sonra, komünizm ve Kızıl Rusya tehlikesine karşı bir emniyet subabı olarak gördüğü Türkiye’ye yakın alâka göstermiştir. Ama bu alâka, hiçbir zaman bir kararda olmamıştır.
6 Ağustos 2018 Pazartesi

ŞERBETİN ALTIN ÇAĞI

Bir yaz günü yeniçeri ocağını ziyaret eden Kanuni Sultan Süleyman’a serin şerbet ikram edilir. O da tasın içini altınla doldurup iade eder. Bu bir âdet hâlini alır. Tâ ki…
30 Temmuz 2018 Pazartesi

DAĞ FARE DOĞURDU: II. MEŞRUTİYETİN İBRETLİ HİKÂYESİ

Meselenin vahametini kavrayan padişah bu işte bir İngiliz parmağı olduğundan şüphelendi. “Suyun akıntısına gideceğim” diyerek meşrutiyeti ilana razı oldu.
23 Temmuz 2018 Pazartesi

DANIŞIKLI DÖVÜŞ: SERBEST FIRKA

1930 senesinde Gazi’nin direktifiyle kurulan muvazaa partisi Serbest Fırka, beklenmedik bir teveccüh kazanınca, ancak 98 gün yaşayabilmiştir.
16 Temmuz 2018 Pazartesi

SAVCILAR NECİ İDİ?

Mahkemelerde ilk defa savcılar görüldüğünde, halk buna bir mana veremedi. Dâvâcı ve dâvâlı durur iken, savcılar neci idi?
9 Temmuz 2018 Pazartesi

MEVLÂNÂ VE MOĞOLLAR

“Moğollardan korkuyorsanız, Allah’ı tanımıyorsunuz demektir. Siz onlara bakınca kâfir görüyorsunuz; ben ise aralarında yüz tane iman sancağı sayıyorum” diyordu Mevlânâ...
2 Temmuz 2018 Pazartesi

SÜNNET, MÜ’MİNLERİ BAĞLAR

Kur’an-ı kerim bir anayasa gibidir. Hükümlerini, sünnet beyan eder. İmam Evzâî der ki: “Kitab, Sünnet’e; Sünnet’in Kitab’a muhtaç olduğundan daha çok muhtaçtır”.
25 Haziran 2018 Pazartesi

BU SEÇİM, BAŞKA TÜRLÜ BİR SEÇİM

Türkiye’de demokrasi ve seçim geleneği zannedildiğinden de eskidir. Osmanlı Devleti’nde ilk seçimler, 1840’ta mahallî meclis azaları için yapıldı. O gün bugündür seçimler gündemden hiç inmemiştir.
18 Haziran 2018 Pazartesi

İMAM GAZÂLÎ ve İHYA'DAKİ HADÎSLER

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî der ki, “Bir gayrimüslim, muhabbetle İhyâ’nın yapraklarını çevirse, hidâyet şerefine erişir.”
11 Haziran 2018 Pazartesi

UYDURMA HADÎS NASIL ANLAŞILIR?

“Ey fıkıh âlimleri! Sizler, tabib; biz hadîs âlimleri ise eczacı gibiyiz” diyordu A’meş.
4 Haziran 2018 Pazartesi

KUR’AN’A AYKIRI HADÎS Mİ?

“Size bir hadîs söylendiğinde, sakın ona Allah’ın kitabıyla karşı çıkmayın. Allah’ın Resûlü, Allah’ın Kitabı’nı sizden iyi bilirdi.” (İmam Şâfi‛î)
28 Mayıs 2018 Pazartesi

BU KUR'AN'DA VAR MI?

Sünnet, lügatta yol, çığır, kanun ve âdet gibi manalara gelir. “Men senne sünneten haseneten felehu ecrüha ve ecrü men amilehâ”, yani “Kim iyi bir çığır açarsa, o çığırda gidenlerin sevabı ona da verilir” mealindeki hadîs-i şerifte böyledir.
21 Mayıs 2018 Pazartesi

GÖĞE YÜKSELEN KAPALI ODA

Kral, cellada sör unvanı verirse ne olur? Elcevap: Asansör olur. Şaka bir yana, darağacını andıran eski asansörler, insanı ürkütürdü.
14 Mayıs 2018 Pazartesi

HABERİM YOKTU BENİM HİÇBİR ŞEYDEN!

“Bir oğlumuz oldu” diyordu Enver Paşa kabine toplantısına girdiğinde gülerek. Harbe girildiğinden, ne sadrazamın, ne de padişahın haberi vardı.
7 Mayıs 2018 Pazartesi

KANA BOYANAN REŞAD ALTINLARI…

Haksız yere idama mahkûm edilen damadını kurtarmak için Sultan Reşad’a yalvaran Münire Sultan’ın annesi, en son “Ak sakalın kana boyansın inşallah!” diye haykırdı.
30 Nisan 2018 Pazartesi

ANKARA MECLİSİ DUALARLA, KURBANLARLA AÇILMIŞTI

23 Nisan 1920’de vatanı düşmandan, padişahı esaretten kurtarmak üzere açılan Ankara Meclisi, birkaç sene sonra padişahın da ipini çekmişti.
23 Nisan 2018 Pazartesi

MEZARLARI BİLE OLMAYAN OSMANOĞULLARI

Sürgünde acılar için bir hayat yaşayan Osmanlıları, ölümden sonra da başka sıkıntılar bekliyordu. İslâmî usullerle Müslüman mezarlığına gömülebilmek, hepsine nasip olmamıştır.
16 Nisan 2018 Pazartesi

BİR ZAMANLAR KAÇ-GÖÇ VARDI… Harem ve Selâmlık

Eskiden tramvaylarda, vapurlarda, tiyatrolarda, çay bahçelerinde hanımlara mahsus kısım bulunurdu. Erkekler buraya ayak basamazdı.
9 Nisan 2018 Pazartesi

Sabah kayak, öğleden sonra deniz... LÜBNAN NOTLARI

Lübnan, coğrafyası, etnik yapısı ve idare tarzıyla Orta Doğu'nun en enteresan ülkelerindendir.
2 Nisan 2018 Pazartesi

SULTAN ABDÜLHAMİD'İN ZAMANA DİRENEN SAATLERİ

İbâdetler için, zamanı bilmek mühimdir. Bunun için Müslümanlar saate ayrı bir ehemmiyet verdiler. Saatçilik, hayırlı bir meslek; saat kulesi dikmek de sevaplı bir iş olarak görüldü.
26 Mart 2018 Pazartesi

Hükümetin Sesi: SAAT KULELERİ

Abbasî Halifesi Harun Reşid’in, Frank Kralı Şarlman’a gönderdiği hediyeler arasında bir de çalar saat vardı. Saatin çanı çalınca, saraylılar, içine şeytan girmiş diye korkup kaçışmıştı.
19 Mart 2018 Pazartesi

KARADENİZ ile HAZAR DENİZİ ARASINA OSMANLI KANALI

Osmanlılar, Karadeniz ve Hazar Denizi’ni bir kanal açarak birleştirmeye teşebbüs etmişti. Böylece Rusya’nın ilerleyişi durdurulacaktı. İşte XVI. asrın bu muazzam projesinin hikâyesi…
12 Mart 2018 Pazartesi

TÜRK MÜSLÜMANLIĞI - OSMANLI İSLÂMI

Yahya Kemal’in Türk Müslümanlığı olarak adlandırılan fikri, Osmanlıların temiz inancını, nezih Müslümanlığını ifade eder.
5 Mart 2018 Pazartesi

MİLLÎ DİN MODASI

Son asırda dini, millî ideolojilerle sentez yapılıp, ulus-devletlerin teşekkülünde kullanılan bir âlete dönüştürmek isteyen bir cereyan vardır.
26 Şubat 2018 Pazartesi