Kanayan Yara: Dağlık Karabağ - 30 SENELİK HARBİN GERİ DÖNÜŞÜ

Anadır arzulara her zaman Karabağ / Danışan dil dudağım tar keman Karabağ / Karabağ can Karabağ ana yurdum
5 Ekim 2020 Pazartesi

Kapı Komşusu ile Bir Dargın Bir Barışık - AVRUPA’NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU: YUNANİSTAN

Beş asırlık Osmanlı hâkimiyetinden sonra müstakil olan Yunanistan tarihi bir darbeler tarihidir. Hatta Kral Yorgos’un, “Yunan kralı olacak kişi, her zaman valizini hazır tutmalıdır” esprisi meşhurdur.
28 Eylül 2020 Pazartesi

VALİDE SULTANIN ALIŞ-VERİŞ LİSTESİ

1876’dan 1878’e kadar devlet iktidarı bâgîlerin elinde kaldı. Her iki padişahın da saltanatı göstermelik idi. Hele kılıç bile kuşanamayan Sultan V. Murad, hakiki halife sayılamaz.
21 Eylül 2020 Pazartesi

MANDA MÜNAKAŞALARINA SON NOKTA: SİVAS KONGRESİ

Sivas Kongresi’nde Amerikan mandası üzerine ateşli münakaşalar olmuş; neticede sürpriz bir karar çıkmıştır.
14 Eylül 2020 Pazartesi

Yeni Tarz Müstemlekecilik: 1919 DÜNYASINDA AMERİKAN MANDASI

1919’da Ankara hareketinin en mühim simaları Amerikan mandasına taraftardı. İsmet İnönü, arkadaşı Kazım Karabekir’e yazdığı mektupta “Yaşamak için tek çare Amerikan mandasıdır” diyordu.
7 Eylül 2020 Pazartesi

DİRİ DİRİ GÖMÜLEN PADİŞAH MASALI

Sultan I.Mahmud’un diri diri gömüldüğü; bundan haberdar olduğu halde yeni padişahın kılını kıpırdatmaması bir şehir efsanesi halini almıştır.
31 Ağustos 2020 Pazartesi

İRAN'DA DARBE VE PARA DOLU BİSKÜVİ KUTULARI

İran’da petrolün bulunması, Ortadoğu’da ekonomik bir inkılap olmuştur. Artık Churchill’in tabiriyle, “Her damla petrol için, bir damla kan dökülecektir.”
24 Ağustos 2020 Pazartesi

ANADOLU’YA OK ATIMI MESAFEDEKİ YUNAN ADALARI

Bazısı Anadolu’ya 2 km mesafedeki Ege adalarının aidiyeti, yıllardır hem ekonomik, hem politik krizlere sebep olmaktadır.
17 Ağustos 2020 Pazartesi

Kan, Barut ve Gözyaşı - İKİ ASIRLIK KARGAŞA: LÜBNAN

Fransa, Lübnan’da Haçlı Seferleri’nden kalma bir hakkı olduğunu düşünür. Bu sebeple iki asırdır elini mıntıkadan hiç çekmez.
10 Ağustos 2020 Pazartesi

KANADA VE AVUSTRALYA’NIN İSTİKLÂLİ ÇANAKKALE’DEN GEÇER

Yunan mağlubiyetinin ardından doğan Çanakkale Krizi, sadece Anadolu’ya sulhü getirmekle kalmadı; Kanada, Avustralya gibi İngiliz dominyonlarının da istiklaline yol açtı.
3 Ağustos 2020 Pazartesi

İngiltere’nin Son Oyunu - ÇANAKKALE BUHRANI

Türk ve İngiliz birlikleri 1922’de Çanakkale’de bitaraf mıntıkada burun buruna geldi. Gazi, Kazım Karabekir’e “Pek hesaplı ve mutediliz. Bîtaraf mıntıka meselesini siyasetle halletmeyi tercih etmekteyiz” diye yazacaktır.
27 Temmuz 2020 Pazartesi

OSMANLI CEZA KANUNU VE HOMOSEKSÜELLİK

Bazı kesimler, zaman zaman Osmanlı cemiyetindeki sapmaları diline dolamayı seviyor. Kaynaklarda bir şeyden bahsedilmesi, onun yaygın olduğunu değil; aksini gösterir.
20 Temmuz 2020 Pazartesi

AYASOFYA, ARTIK MÜZE DEĞİL!

Tarihi eserleri ayakta tutmak bir insanlık borcu olduğu gibi; hukukun özünü teşkil eden mülkiyet hakkına hürmet de medeniyetin icabıdır.
13 Temmuz 2020 Pazartesi

YILDIZ GÜNÜ MÜ? GÜNEŞ GÜNÜ MÜ? GÜNLERİN HİKÂYESİ

Batı kültüründeki gün isimlerinin gök cisimleriyle alakası vardır. Şark’ta ise gün isimlerinin hayat hikâyeleri çok daha basittir.
6 Temmuz 2020 Pazartesi

İSTANBUL’UN ANAHTARI VE SULTAN VAHİDEDDİN

Kimsenin çözemediği sessiz filmi bazı aklı evveller çözmüş; Padişah’a İngilizlere İstanbul’un olmayan anahtarını verdirtmiştir.
29 Haziran 2020 Pazartesi

OSMANLI VAKIFLARININ ACILI TASFİYESİ

Mülkiyet hakkı, mukaddes ve dokunulmaz bir insan hakkı olduğu halde, pek çok vakfa el konulmuş; vakıflarla hiç de uyuşmayan başka maksatlara tahsis edilmiş veya şahıslara satılmıştır.
22 Haziran 2020 Pazartesi

VAKIFLARDA TARİHİ YAĞMA

Servet ile güç paralel olduğu için, Fransız ihtilalcileri, elindeki zengin vakıflara el koyarak kiliseyi güçsüz vaziyete düşürmek istediler. İhtilali model alan Jön Türkler de aynısını yapmıştır.
15 Haziran 2020 Pazartesi

OSMAN GAZİ TÜRBESİNDE BİR YUNAN SUBAYI

Yunan ordusu Bursa’yı işgal ettiği zaman, Yüzbaşı Sofoklis, Osman Gazi türbesine gidip, sandukayı tıklatarak “Kalk da Bursa’yı kurtar” dediği kulaktan kulağa yayılmıştır.
8 Haziran 2020 Pazartesi

AYASOFYA KİMİN MESELESİDİR?

1988’de bir gazetecinin suali üzerine Yunanistan’ın İstanbul konsolosu “Ayasofya Türkiye’nin iç meselesidir. İbadete açılırsa iddia edildiği gibi bir koz ileri sürmez” demişti. Her gelen sağcı iktidar “Ayasofya’yı açacağız” der. Sonra her nedense geri çekilir.
1 Haziran 2020 Pazartesi

BUGÜN BAYRAM GÜNÜDÜR, ÂLEM EĞLENİR!

Iydü’l-Fıtr'da tatlı yemek Hazret-i Peygamber’in tavsiyesi olduğu için, Türkler bu bayrama Şeker Bayramı demiştir.
25 Mayıs 2020 Pazartesi

Kim demiş Sultan Fatih tefsir bilmezdi diye! - HUZUR DERSLERİ

Osmanlı sarayında her Ramazan ayında âlimler toplanıp tefsir dersleri icra edilirdi. Padişah ve saray erkânı, dizlerinin üzerinde hürmetle dinlerdi.
18 Mayıs 2020 Pazartesi

“ŞAH-I CİHAN’A KIYDILAR”

Sultan II. Genç Osman’ın feci sonu, Kerbelâ Fâciasına benzetilmiş; sadece Osmanlı memleketinde değil, uzak beldelerde dahi büyük teessüre sebep olmuştur.
11 Mayıs 2020 Pazartesi

SULTAN GENÇ OSMAN’IN HAZİN HİKÂYESİ

Memleketin buhranlı zamanında padişah olan Sultan II. Osman, deha sahibiydi. Zihninde nice projeler vardı. Ama yaşı icabı tecrübesizdi. Bu, felâketi oldu.
4 Mayıs 2020 Pazartesi

PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI, GÖKTEKİ YILDIZLAR GİBİDİR

Sahabe-i kiram sayesinde İslâmiyet, bugüne kadar değişmeden saf ve doğru bir şekilde intikal etti.
27 Nisan 2020 Pazartesi

ANKARA MECLİSİ 100 YAŞINDA

23 Nisan 1920’de vatanı düşmandan, padişahı esaretten kurtarmak üzere açılan Ankara Meclisi, birkaç sene sonra düşmanlardan kurtulmuş; padişahın da ipini çekmişti.
20 Nisan 2020 Pazartesi

TEKÂLİF-İ MİLLİYE, NAM-I DİĞER HARB VERGİLERİ

Ordunun finansmanı, hükümetleri her zaman düşündürmüş; çoğu zaman da harblerin neticesini tayin etmiştir.
13 Nisan 2020 Pazartesi

HİNDİSTAN’DA MÜSLÜMANLARA OYNANAN OYUN

Hindistan’da bir zamandır salgın gölgesinde kalıp unutulan hâdiseler yaşanıyor; câmilere tecavüzler yapılıyor, Müslümanlar taciz ediliyor. Bunun en mühim sebebi, İngiltere’nin vaktiyle takip ettiği “Parçala, hükmet!” siyaseti ile buna âlet olan milli! kahramanlardır.
6 Nisan 2020 Pazartesi

YILDIZ FALI NE DİYOR BU İŞE? - FALIN TARİHİ… MÜNECCİM ve YILDIZNAME

Tarihin müneccimlerin sözüyle yazıldığı iddiası, astronomi ile astrolojiyi birbirine karıştırmaktan doğar.
30 Mart 2020 Pazartesi

KORONAVİRÜS SALGINI BİR KOMPLO MU?

Koronavirüs furyası, bazılarınca yeni bir dünya düzeninin provası olarak görülüyor. Masonların çok sevdiği tabirle “ordo ab chaos”. Eski tabirle “Sular bulanmadan durulmaz!”
23 Mart 2020 Pazartesi

KORONAVİRÜSE GELESİYE NE SALGINLAR GÖRDÜ BU DÜNYA

Düşman siperlerine mancınıkla atılan vebalı cesetler, dünya nüfusunun yarıya yakınını silip süpüren bir salgına sebep oldu: Kara Ölüm
16 Mart 2020 Pazartesi