DEMİREL’İN MEŞHUR ŞAPKASI... - İNSANIN BAŞINDAKİ, KİMLİĞİNİ ELE VERİYOR!

Serpuş, her devirde ve cemiyette, giyenlerin mensup olduğu sınıfı ve zihniyeti temsil etmiştir. İnsanlar, başına giydikleri ile birbirinden ayırt edilmiştir.
29 Haziran 2015 Pazartesi

BİR RAMAZAN AYININ HATIRLATTIKLARI...

Müslümanların oruç ayı Ramazan’ın diğer aylara benzemeyen bir havası vardır. Bu havayı veren, iftar sofraları, coşkulu terâvih namazları ve câmileri hınca hınç dolduran halktır.
22 Haziran 2015 Pazartesi

PADİŞAH YEĞENLERİ

Osmanlı hânedanı denince akla hep padişahların oğulları ve kızları gelir. Padişah kızlarının evliliklerinden de soy yürümüş; bunlardan bazısı günümüze kadar gelmiştir.
15 Haziran 2015 Pazartesi

TARİHTE İKTİDARLAR VE YAKIN ÇEVRE

Tarihî şahsiyetlerin etrafında, gözden ırak kimselerin kurduğu aşılması güç bir çember vardır. Bu yakın çevre, hâdiselerin arkasındaki hakiki aktördür.
8 Haziran 2015 Pazartesi

AYASOFYA EFSANELERİ

Ayasofya hakkında Bizans devrinden beri pek çok efsane anlatılmış; Türkler, onda ayrı bir kudsiyet görmüştür. Bu bakımdan Ayasofya’yı Osmanlı eseri saymak daha doğrudur.
1 Haziran 2015 Pazartesi

MAĞRİB’DEN ATLAS DAĞLARINA: BİR FAS HATIRASI

Bir yanda dünyanın en eski üniversitesi, öte yanda sokakları ve evleri mavi boyalı kasabaları; bir yanda karlı Atlas dağları, öte yanda bedevilerin yurdu sahra... İşte bir Fas seyahatinden intibalar...
25 Mayıs 2015 Pazartesi

TÜRKLER, KENDİNE SIĞINANI GERİ VERMEZ!

Osmanlı vatanı, vaktiyle inançları, ırkları, gelenekleri sebebiyle baskıya uğrayanların sığınağı idi.
18 Mayıs 2015 Pazartesi

VAKTİYLE DÜNYA BU KÜÇÜK ODADAN İDARE OLUNURDU!

Topkapı Sarayı avlusundaki Kubbealtı’nda toplanan Divan-ı Hümayun, bir zamanlar üç kıtaya kol salan Osmanlı Devleti’nin idaresinin kalbi idi.
11 Mayıs 2015 Pazartesi

BİR BARDAK ÇAYDA KOPAN FIRTINA

Zaman, nice sofra ananesini alt üst etti. Bir tek çay mukavemet ediyor. Türk halkının her sınıfının severek içtiği müşterek içecek olma sıfatını muhafaza ediyor.
4 Mayıs 2015 Pazartesi

MÜSLÜMANLAR İLİMDE NEDEN GERİ KALDI?

XV. asra kadar İslâm dünyasının, ilmin çeşitli dallarına katkısı dikkat çekicidir. Cebir, kimya gibi tabirlerden de anlaşılıyor. Sadece ilim değil, sanat, ticaret, siyaset gibi sahalarda da bu katkı inkâr edilemez seviyededir. Ne oldu da, İslâm dünyası ilmi üstünlüğünü Avrupa lehine kaybetti? Bu düşüşün sebepleri nelerdir?
27 Nisan 2015 Pazartesi

FİLİSTİN TAHTINDA BİR ŞEHZÂDE

Sultan Aziz’in torunu Şehzâde Mahmud Şevket Efendi’ye, Filistin hükümdarlığı teklif edilmişti. Bir Osmanlı şehzâdesine râzı gelmeyen Filistin, kimlerin eline düştü...
20 Nisan 2015 Pazartesi

CEMALEDDİN EFGÂNÎ EFSANESİ

Modernizmin kurucusu Efgânî hakkında, talebeleri sonradan bir efsane meydana getirdiler. Ama yapıp söylediklerini ustaca bir elekten geçirerek...
13 Nisan 2015 Pazartesi

DOĞU-BATI ARASINDA BİR ESRARENGİZ PORTRE: CEMALEDDİN EFGÂNÎ

Cemâleddin Efgânî, yakın tarihin en münakaşalı şahsiyetlerinden biridir. İslâm dünyasını canlandırmayı hedefleyen büyük bir ıslahatçı mı, kendisini mehdi zanneden bir deli mi, yoksa bir ajan mı?
6 Nisan 2015 Pazartesi

YEMEN’DE SULAR HİÇ DURULMUYOR...

Yemen, İslâm davetine ilk icabet eden beldelerdendir. Hazret-i Peygamber’in “Allahım! Şam ve Yemen’imizi bize mübarek eyle!” duasına kavuştu. Bununla beraber bir asırdır huzursuzluğa mahkûm olmuştur.
30 Mart 2015 Pazartesi

İMAMIN CÜBBESİ SİYAH...

Eskiden imamlar, derin dinî bilgisi, entelektüel müktesebatı, kılık kıyafeti, güzel sesi ile cemiyete rol modeli teşkil eden seçkin şahıslardı. Hükümet ile halk arasında köprü vazifesi görürlerdi.
23 Mart 2015 Pazartesi

ÇANAKKALE MUHAREBELERİ’NİN İKİ YÜZÜ

Çanakkale, bir yedek subay harbidir. Sultan Hamid zamanında yetiştirilmiş onbinlerce yüksek tahsilli delikanlının hayatına mâl olmuş; şehid, yaralı, sakat ve kayıplarla, zâyiat 250 bini bulmuştur.
16 Mart 2015 Pazartesi

KAHVE YEMEN’DEN GELİR...

Yabancı seyyahlar der ki: Türkler, hastalandığı zaman kahve içer. İyileşmezse, vasiyetini yazar ve bekler. Evet, eskiler, kahveyi yalnızca zevk için içmemiş, şifa da beklemiştir. Öyle ki, Türk Kahvesi, dünya çapında bir kahve çeşidi olmuştur.
9 Mart 2015 Pazartesi

OSMANLI HANEDANININ ÇİLELİ ASRI

3 Mart 1924 itibarıyla Türk tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu. Halifelik kaldırılmış ve tarihin en uzun ömürlü hanedanlarından Osmanlılar vatandaşlıktan çıkarılarak yurt dışına sürülüyordu. Bu, yaşlısından beşikteki bebeğe kadar hepsi için yeni ve sıkıntılı bir hayatın başlangıcı oldu.
2 Mart 2015 Pazartesi

OKYANUSUN DİBİNDE İSPANYOL HAZİNELERİ YATIYOR...

Batık Hazine... Ne sihirli bir kelime... “Define Adası” gibi romanlara mevzu olmuş hazineler, eskiden korsanların ağzını sulandırırken, şimdi de dokümanter filmler sayesinde insanları meraklandırıyor... Atlas Okyanusu’nun dibi, İspanyolların Amerika’dan kaçırdığı nice hazinelere ev sahipliği yapmaktadır.
23 Şubat 2015 Pazartesi

TAKİYYÜDDİN VE YIKILAN RASADHANESİ HAKKINDA EFSANELER

Memleketin geri kalmışlığı davasında, her fırsatta dile getirilen iki efsâne vardır. Biri matbaanın geç gelmesidir; diğeri de rasathanenin yıkılması. Matbaanın hikâyesini daha önce yazmıştık. Gelelim rasathane efsanesine...
16 Şubat 2015 Pazartesi

KÂHİRE İLE MÜNASEBETLER HEP BİR KARAR OLMADI

Son zamanlarda Ankara ile Kâhire arası pek de iyi değil. Türkiye’nin Kahire sefiri, iade edildi. Aradan su sızmadığı zamanlar da olmuştu.
9 Şubat 2015 Pazartesi

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDAKİ 16 TÜRK DEVLETİ

Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneşin etrafında yer alan 16 yıldızın, tarihte Türklerin kurduğu 16 Türk devletini sembolize ettiğine inanılır.
2 Şubat 2015 Pazartesi

Nazi kampından intibalar - “ÇALIŞMAK INSANI HÜR KILAR!”

Auschwitz Toplama Kampı, 70 yıl önce bugün Müttefikler tarafından bulunmuş ve 27 Ocak, Yahudi Soykırım Günü olarak ilan edilmiştir Auschwitz, 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon insanın acı içinde yok edildiği Alman-Nazi rejiminin utanç tablolarından biridir.
27 Ocak 2015 Salı

ORTADOĞU’DA YAŞLI HÜKÜMDARLARDAN BİRİ DAHA GÖÇTÜ

Yaşlı krallardan biri daha göçtü. Suudi Arabistan Kralı Abdullah, 91 yaşında zatürreden vefat etti.
26 Ocak 2015 Pazartesi

MUKADDESATA SÖVMENİN CEZASI

Zaman zaman Suudi Arabistan’da bazı Türk vatandaşlarının, Allah ve peygambere sövdükleri gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığını gazeteler yazıyor.
19 Ocak 2015 Pazartesi

ESKİLER SOKAK HAYVANLARI BİLE DÜŞÜNÜRDÜ...

Osmanlılar, sokak hayvanlarının himayesi için vakıflar vardır. Eskiler, hayvan hakkından çok korkmuş; kuşlar için kuş evler, hatta kuş hastaneleri yapmıştır.
12 Ocak 2015 Pazartesi

ŞEYH-İ EKBER’İ ANLAMAK

Dünyaca meşhur iki İslam âliminin ismi verilse, biri İmam Gazâlî ise, diğeri şüphesiz Muhyiddin Arabî’dir. Avrupalılar, Muhyiddin Arabî enstitüleri kurmuş, panteizmi, onun vahdet-i vücud anlayışından yardım alarak izaha kalkışmışlardır. Ancak insanların çoğu her ikisini de yanlış anlamışlardır.
5 Ocak 2015 Pazartesi

PADİŞAH OLACAKTI, MEZARI BİLE YOK: ŞEHZÂDE ORHAN EFENDİ

Geçenlerde, mezarlık aidatı ödenmediği için, Fransa’daki mezarı açılıp, kemikleri umumi bir çukura atılan Osmanlı şehzâdesinin haberi medyaya düştü. 15 yaşında sürgüne çıkan ve sıkıntılı bir hayat yaşayan Orhan Efendi’yi acılar öldükten sonra da rahat bırakmadı.
29 Aralık 2014 Pazartesi

HAZRET-İ İSA’YA HÂİNLİK EDEN KİM?

Havarilerden Yahuda, Hazret-i İsa’yı ele veren kişi olarak bilinir. Bütün bir Hristiyan inancı bunun üzerine kurulmuştur. Acaba gerçek böyle midir? Yahuda bir hain mi? Yoksa kendisini feda eden bir kahraman mı?
22 Aralık 2014 Pazartesi

OSMANLICA MI? TÜRKÇE Mİ?

Osmanlıca, Türkçe’dir. Bu coğrafyada yaşayan Türklerin ata lisanıdır. Bugünki lisandan farkı harfleridir. Bir de uydurukça kelimelerin bulunmamasıdır.
15 Aralık 2014 Pazartesi