UKRAYNA VE RUSYA MESELESİNİN PERDE ARKASI: KANGREN OLMUŞ BİR DAVA

Ukrayna milliyetçiliği her zaman çok güçlü ve organizedir. Ukranlar, her zaman Rusya’dan ayrılma emelini taşımıştır.
28 Şubat 2022 Pazartesi

İSTANBUL EFENDİSİ veya OSMANLI CENTİLMENİ

İstanbul efendiliği bir Allah vergisidir. Zorlanarak, taklit ederek elde edilecek bir mevki değildir.
21 Şubat 2022 Pazartesi

YENİ DİNİN MABEDİ HALKEVLERİ

Devletin resmi ideolojisini halka ulaştırmak için 1932’de CHP’ye bağlı olarak Halkevleri kuruldu. Eskiden, mabed ve tekke ne ise, şimdi Halkevi oydu. Bir başka deyişle yeni dinin mabediydi.
14 Şubat 2022 Pazartesi

Bir cemiyet inşasının hikâyesi: TÜRK OCAKLARI’NDAN HALK EVLERİ’NE

Meşrutiyetin yeni resmî ideolojisini halka yaymak adına kurulan Türk Ocağı, cumhuriyete miras kaldı. Ama akıbeti iyi olmadı.
7 Şubat 2022 Pazartesi

ANADOLU’DA GARİP BİR TOPLULUK: PAVLİKANLAR

VII. asırda Anadolu’da filizlenen ve Protestanlığın nüvesi sayılan Pavlikan hareketi, Anadolu ve Rumeli’de Müslümanlığın yayılmasında mühim rol oynamıştır.
31 Ocak 2022 Pazartesi

MÜBADELENİN DİNMEYEN SIZISI

Türk-Yunan nüfus mübadelesinin üzerinden neredeyse 100 sene geçti ama, insanların içinde meydana getirdiği sızı dinmedi.
24 Ocak 2022 Pazartesi

VATANA GÖÇ MÜ, GURBETE SÜRGÜN MÜ? 100. Yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi

Lozan Muahedesi ile kararlaştırılan Türk-Yunan nüfus mübadelesi, çok sayıda insanı alakadar ettiği için, iki ülkenin de son asırda yaşadığı belki en mühim hadisedir.
17 Ocak 2022 Pazartesi

OSMANLI HANEDANI SÜRGÜNDE NASIL GEÇİNDİ?

Sürgüne gönderilen Osmanlı hanedanı mensupları kısa zaman içinde büyük bir sefalete düştü. Bunlara yardım eli uzatmak isteyenler, başka bir engele takıldı.
10 Ocak 2022 Pazartesi

ŞEYH ABDUH ve FRENKLEŞEN MISIR

Şeyhülislâm Sabri Efendi, der ki, “Abduh, dinsizleri bir adım bile dine yaklaştıramadı ama, Ezherlilerin çoğunu dinsizlere yaklaştırdı.”
3 Ocak 2022 Pazartesi

KUVA-YI İNZİBATİYE yahut SON HİLAFET ORDUSU

Ankara hareketini söndürmek için İstanbul hükümetinin kurduğu inzibat birlikleri karşı tarafa katılmıştı. Bu bir danışıklı dövüş müydü?
27 Aralık 2021 Pazartesi

HAZRET-İ İSA'NIN ŞERİATİ

İncil’de emir ve yasaklar yok denecek kadar az olduğu için, bazıları İsa aleyhisselâmın müstakil şeriati bulunmadığını ileri sürmüştür.
20 Aralık 2021 Pazartesi

OSMANLI MEDRESELERİNDE FEN DERSLERİ OKUTULMAZ MIYDI?

Preveze Deniz Muharebesi, üç misli güçlü düşmana karşı, Osmanlı toplarının menzilinin, düşman toplarının menzilinden daha fazla olması sebebiyle kazanılmıştı.
13 Aralık 2021 Pazartesi

“BİR AVUÇ VATAN TOPRAĞI” ŞEHZADE ÖMER FARUK EFENDİ’NİN HİKÂYESİ

Şehzade Ömer Faruk Efendi, sürgünde iken, İstanbul uçağına binen bir yolcunun köpeğini göstererek, “Şu köpek bile benden bahtiyar, zira vatanı görecek,” diye hayıflanmıştır.
6 Aralık 2021 Pazartesi

OSMANLI DEVLETİ’NDE TÜRKLER AŞAĞILANIR MIYDI?

Osmanlı devrinde ümmetçilik sebebiyle Türklerin hor görüldüğü; her yerde Türk olmayanların hâkim olduğu tasavvuru, yeni devrin sloganlarındandır.
29 Kasım 2021 Pazartesi

OKKASI 3 KURUŞA BULGARİSTAN’A SATILAN OSMANLI ARŞİVİ

Milyonlarca evrakın bulunduğu Osmanlı arşivinin başına son asırda gelmeyen kalmamıştır. 1931’de 30 ila 50 ton Osmanlı evrakı okkası 3 kuruş 10 paraya Bulgaristan’a satılmıştı.
22 Kasım 2021 Pazartesi

BİR MİLLETİN HAFIZASI: OSMANLI ARŞİVİ

Çalınıp satılan, yakılıp yıkılanlar bir yana, şu anda elde bulunan milyonlarca tarihi vesika Osmanlı arşivini yalnız Türkiye’nin değil, Osmanlı toprakları üzerinde kurulan devletlerin de ana arşivi yapar.
15 Kasım 2021 Pazartesi

DEVLETLER HUKUKUNA MÜSLÜMANLARIN HİZMETİ

Şer’î hukuk dünyayı dârülislâm ve dârülharb olarak iki kısma ayırır. Her birinin hükmü başkadır.
8 Kasım 2021 Pazartesi

“Milleti korumak için paratoner vazifesi gördük!” SALTANATIN KALDIRILMASI ve SON PADİŞAH

Saltanat kaldırılıp; resmen cumhuriyet idaresinin kurulduğu 1 Kasım 1922 tarihi, milli gün ilan edilmişti.
1 Kasım 2021 Pazartesi

BÜYÜK TAARRUZ’A ÇEYREK KALA İNGİLİZ GENERAL ANKARA’DA

Büyük Taarruz’dan az bir zaman evvel İngiliz general Townshend’in Ankara ziyareti yakın tarihin esrarlı hadiselerinden biridir.
25 Ekim 2021 Pazartesi

OSMANLI DEVLETİ'NİN RESMİ MEZHEBİ

İslam hukuku farklı içtihatlardan teşekkül ettiğine göre, mahkemede bunlardan hangisi esas alınacaktır?
18 Ekim 2021 Pazartesi

LAİKLİK NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Laiklik, ne demokrasinin, ne de insan haklarının ön şartıdır. Nitekim günümüzde laik olmadığı halde, İngiltere, İsveç gibi ikisinin de mükemmel işlediği devletler vardır.
11 Ekim 2021 Pazartesi

İPTEN ADAM ALAN ARZUHALCİ

Bazısının şöhreti uzaklara yayılmıştır. Yazılarının güzelliği ve ifadelerinin keskinliğiyle nam salmışlardır. “Ferman gibi istida yazar, bir tuğrası eksik” veya “İpten adam alır” derler.
4 Ekim 2021 Pazartesi

HAVZA’DA ÜÇ HAFTA

Samsun’a çıktıktan hemen sonra Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’da 3 hafta kalması, pek bilinmez ama, yakın tarihin en mühim kırılma noktalarındandır.
27 Eylül 2021 Pazartesi

PAKRADUNİLER… GİZLİ BİR TOPLULUK MU? GÜNAH KEÇİSİ HAYALETLER Mİ?

Gizli faaliyetler yürütüp Büyük İsrail’e hizmet ettiği söylenen Pakruduniler kimdir?
20 Eylül 2021 Pazartesi

OSMANLILARIN YAPMADIĞI! FABRİKALAR

XIX. asır elitleri arasında sanayinin lüzumsuz, hatta israf olduğuna inanan çoktu. Ancak Osmanlı hükümeti buna kulak asmadı.
13 Eylül 2021 Pazartesi

ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ’DİR

İzmir’in işgali ile başlayan Türk-Yunan Harbi, düşmanın Ankara önlerine gelmesi üzerine vahim bir hâl almıştı.
30 Ağustos 2021 Pazartesi

ŞERİAT NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Her hukuk sisteminin âdil olma ölçüsü kendi konseptinde tayin edilir. Hâkimler, hukuk kaidelerini tatbik ediyor mu, yoksa taraf tutuyor veya rüşvetle mi karar veriyor? Buna bakılır.
23 Ağustos 2021 Pazartesi

6-7 EYLÜL HADİSELERİ VE LİNÇ KÜLTÜRÜ

6-7 Eylül 1955 günü patlak veren ve binlerce binanın yakıldığı, eşyanın tahrip ve yağma edildiği, insanların öldürüldüğü hadiseler, tarihe kara bir sayfa olarak geçmiştir.
16 Ağustos 2021 Pazartesi

İSTANBUL’U KİM YAĞMA ETTİRDİ?

İstanbul’un fethi esnasında askere yağma izni verildiği ve şehrin 3 gün yağma edildiği söylenir.
9 Ağustos 2021 Pazartesi

TÜRKİYE'Yİ OLİMPİYATLARDA İLK TEMSİL EDEN RUM VE ERMENİLERDİR

Türkiye, dünya olimpiyatlarına ilk katılan memleketlerdendir. Türkiye’yi ilk defa temsil edenler de olimpiyatlara kendi paralarıyla katılan gayrı müslim sporcular olmuştur.
2 Ağustos 2021 Pazartesi