EMEVÎLERİN HATASI NEYDİ?

İranlı bilim tarihçisi Şiî Profesör Seyyid Hüseyn Nasr der ki: Emevî halifelerini, müslüman memleketlerdeki modern tiranlarla bir tutmamalıdır. Bunlar dini bizzat yıkmaya uğraşırken, Emevîler devrinde İslâmiyet tatbik ediliyordu.”
21 Aralık 2020 Pazartesi

EMEVÎLER DEVRİNİN PERDE ARKASI

Zamanında Emevîleri hicveden şiirleriyle meşhur İbn Kays der ki, “Bazılarının Emevîlerden hoşlanmamalarının sebebi, onların öfkelendikleri vakit tahammül göstermeleridir.”
14 Aralık 2020 Pazartesi

HER DEVRİN İDEOLOGU: ZİYA GÖKALP

Fikirleri her iki devirde de kabul görüp, devletin resmi ideolojisi haline getirilen Ziya Gökalp gibi bir şahsiyet tarihte nadir görülmüştür.
7 Aralık 2020 Pazartesi

İKİ DEVİRDE BİR ÂLİM: SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri, son asırda hem zahiri din ilimlerini, hem de tasavvufu bir arada öğreten ender şahsiyetlerdendir.
30 Kasım 2020 Pazartesi

ECDAT YÂDİGÂRI TÜRBELERİN HAZİN HİKÂYESİ

Asırlarca tarihin sessiz şahitliğini yapmış türbeler, 1925 senesinde kapatıldı. İçlerindeki kıymetli eşya, ya yağma edildi, ya çürümeye terk olundu.
23 Kasım 2020 Pazartesi

LÜBNAN’DA SON OSMANLILAR

Şu anda çeşitli sıkıntılarla boğuşan Lübnan, vaktiyle sürgün edilen Osmanlı hânedanına kucağını açmıştı. Öyle ki Beyrut, adeta ailenin merkezi gibiydi.
16 Kasım 2020 Pazartesi

Tarihi değiştiren maymun ısırığı - KRAL VE MAYMUN

Bir maymun ısırığı tarihin gidişini değiştirdi. Churchill, “Bu maymunun ısırmasından dolayı bir kral ve çeyrek milyon kişi öldü” derdi.
9 Kasım 2020 Pazartesi

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN AVRUPA’DA YASAKLATTIĞI PİYESLER

İslâmiyet aleyhindeki bir piyesin Paris’te oynatılacağını haber alan Sultan Abdülhamid, hemen Paris sefareti vasıtasıyla bunun önlenmesine teşebbüs etti.
2 Kasım 2020 Pazartesi

DİL BAYRAMI EFSANESİ ve KARAMANOĞLU MEHMED BEY

Karamanoğlu Mehmed Bey, Türkçe'den başka lisan bilmeyen bir Türkmen beyiydi. İşgal ettiği payitaht Konya'da katakulliye gelmekten korkuyordu.
26 Ekim 2020 Pazartesi

TÜRK İŞİ DONDURMA - İNGİLİZ İŞİ ERİTME

İngiltere, I.Cihan Harbi’nde İngiliz ordusuna asker vermekte isteksiz olan müstemlekesi Avustralya’yı dize getirmek için akıl almaz bir yol kullandı. İki Afgan devecinin, Avustralyalılara saldırması, Londra’nın işini çözdü.
19 Ekim 2020 Pazartesi

ISTANBUL, NOT CONSTANTINOPLE

1930 tarihinden itibaren, yurt dışından gelecek mektuplarda şehir adı olarak Constantinople yazılması hâlinde mektupların iade edileceği ilan olundu.
12 Ekim 2020 Pazartesi

Kanayan Yara: Dağlık Karabağ - 30 SENELİK HARBİN GERİ DÖNÜŞÜ

Anadır arzulara her zaman Karabağ / Danışan dil dudağım tar keman Karabağ / Karabağ can Karabağ ana yurdum
5 Ekim 2020 Pazartesi

Kapı Komşusu ile Bir Dargın Bir Barışık - AVRUPA’NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU: YUNANİSTAN

Beş asırlık Osmanlı hâkimiyetinden sonra müstakil olan Yunanistan tarihi bir darbeler tarihidir. Hatta Kral Yorgos’un, “Yunan kralı olacak kişi, her zaman valizini hazır tutmalıdır” esprisi meşhurdur.
28 Eylül 2020 Pazartesi

VALİDE SULTANIN ALIŞ-VERİŞ LİSTESİ

1876’dan 1878’e kadar devlet iktidarı bâgîlerin elinde kaldı. Her iki padişahın da saltanatı göstermelik idi. Hele kılıç bile kuşanamayan Sultan V. Murad, hakiki halife sayılamaz.
21 Eylül 2020 Pazartesi

MANDA MÜNAKAŞALARINA SON NOKTA: SİVAS KONGRESİ

Sivas Kongresi’nde Amerikan mandası üzerine ateşli münakaşalar olmuş; neticede sürpriz bir karar çıkmıştır.
14 Eylül 2020 Pazartesi

Yeni Tarz Müstemlekecilik: 1919 DÜNYASINDA AMERİKAN MANDASI

1919’da Ankara hareketinin en mühim simaları Amerikan mandasına taraftardı. İsmet İnönü, arkadaşı Kazım Karabekir’e yazdığı mektupta “Yaşamak için tek çare Amerikan mandasıdır” diyordu.
7 Eylül 2020 Pazartesi

DİRİ DİRİ GÖMÜLEN PADİŞAH MASALI

Sultan I.Mahmud’un diri diri gömüldüğü; bundan haberdar olduğu halde yeni padişahın kılını kıpırdatmaması bir şehir efsanesi halini almıştır.
31 Ağustos 2020 Pazartesi

İRAN'DA DARBE VE PARA DOLU BİSKÜVİ KUTULARI

İran’da petrolün bulunması, Ortadoğu’da ekonomik bir inkılap olmuştur. Artık Churchill’in tabiriyle, “Her damla petrol için, bir damla kan dökülecektir.”
24 Ağustos 2020 Pazartesi

ANADOLU’YA OK ATIMI MESAFEDEKİ YUNAN ADALARI

Bazısı Anadolu’ya 2 km mesafedeki Ege adalarının aidiyeti, yıllardır hem ekonomik, hem politik krizlere sebep olmaktadır.
17 Ağustos 2020 Pazartesi

Kan, Barut ve Gözyaşı - İKİ ASIRLIK KARGAŞA: LÜBNAN

Fransa, Lübnan’da Haçlı Seferleri’nden kalma bir hakkı olduğunu düşünür. Bu sebeple iki asırdır elini mıntıkadan hiç çekmez.
10 Ağustos 2020 Pazartesi

KANADA VE AVUSTRALYA’NIN İSTİKLÂLİ ÇANAKKALE’DEN GEÇER

Yunan mağlubiyetinin ardından doğan Çanakkale Krizi, sadece Anadolu’ya sulhü getirmekle kalmadı; Kanada, Avustralya gibi İngiliz dominyonlarının da istiklaline yol açtı.
3 Ağustos 2020 Pazartesi

İngiltere’nin Son Oyunu - ÇANAKKALE BUHRANI

Türk ve İngiliz birlikleri 1922’de Çanakkale’de bitaraf mıntıkada burun buruna geldi. Gazi, Kazım Karabekir’e “Pek hesaplı ve mutediliz. Bîtaraf mıntıka meselesini siyasetle halletmeyi tercih etmekteyiz” diye yazacaktır.
27 Temmuz 2020 Pazartesi

OSMANLI CEZA KANUNU VE HOMOSEKSÜELLİK

Bazı kesimler, zaman zaman Osmanlı cemiyetindeki sapmaları diline dolamayı seviyor. Kaynaklarda bir şeyden bahsedilmesi, onun yaygın olduğunu değil; aksini gösterir.
20 Temmuz 2020 Pazartesi

AYASOFYA, ARTIK MÜZE DEĞİL!

Tarihi eserleri ayakta tutmak bir insanlık borcu olduğu gibi; hukukun özünü teşkil eden mülkiyet hakkına hürmet de medeniyetin icabıdır.
13 Temmuz 2020 Pazartesi

YILDIZ GÜNÜ MÜ? GÜNEŞ GÜNÜ MÜ? GÜNLERİN HİKÂYESİ

Batı kültüründeki gün isimlerinin gök cisimleriyle alakası vardır. Şark’ta ise gün isimlerinin hayat hikâyeleri çok daha basittir.
6 Temmuz 2020 Pazartesi

İSTANBUL’UN ANAHTARI VE SULTAN VAHİDEDDİN

Kimsenin çözemediği sessiz filmi bazı aklı evveller çözmüş; Padişah’a İngilizlere İstanbul’un olmayan anahtarını verdirtmiştir.
29 Haziran 2020 Pazartesi

OSMANLI VAKIFLARININ ACILI TASFİYESİ

Mülkiyet hakkı, mukaddes ve dokunulmaz bir insan hakkı olduğu halde, pek çok vakfa el konulmuş; vakıflarla hiç de uyuşmayan başka maksatlara tahsis edilmiş veya şahıslara satılmıştır.
22 Haziran 2020 Pazartesi

VAKIFLARDA TARİHİ YAĞMA

Servet ile güç paralel olduğu için, Fransız ihtilalcileri, elindeki zengin vakıflara el koyarak kiliseyi güçsüz vaziyete düşürmek istediler. İhtilali model alan Jön Türkler de aynısını yapmıştır.
15 Haziran 2020 Pazartesi

OSMAN GAZİ TÜRBESİNDE BİR YUNAN SUBAYI

Yunan ordusu Bursa’yı işgal ettiği zaman, Yüzbaşı Sofoklis, Osman Gazi türbesine gidip, sandukayı tıklatarak “Kalk da Bursa’yı kurtar” dediği kulaktan kulağa yayılmıştır.
8 Haziran 2020 Pazartesi

AYASOFYA KİMİN MESELESİDİR?

1988’de bir gazetecinin suali üzerine Yunanistan’ın İstanbul konsolosu “Ayasofya Türkiye’nin iç meselesidir. İbadete açılırsa iddia edildiği gibi bir koz ileri sürmez” demişti. Her gelen sağcı iktidar “Ayasofya’yı açacağız” der. Sonra her nedense geri çekilir.
1 Haziran 2020 Pazartesi