SAKİN OL EY YERYÜZÜ!

Baştan beri, yer sarsıntısı insanların en büyük korkularından birisi olmuş. Şehirler, köyler, zelzelelerle yıkılmış; yeniden kurulmuş.
13 Şubat 2023 Pazartesi

PARLAK BİR DURGUNLUK DEVRİ - SULTAN III. MEHMED

Büyük bir hüsnüniyetle devlet hizmetlerini ehline tevdi etmek hususunda hassasiyet gösterirdi. Fakat nezaket ve mahcubiyeti istismar edilirdi.
6 Şubat 2023 Pazartesi

EĞRİ FATİHİ SULTAN III. MEHMED

Düşmanın bir ok atımlık mesafeye geldiğini duyan Padişah, otağına çekilip sırtına Cenab-ı Peygamber’in hırkasını giydi. Eline mızrağını alıp dua etmeye başladı. Sonra…
30 Ocak 2023 Pazartesi

SON HALİFENİN TORUNU GÖÇTÜ

Halife Abdülmecid Efendi’nin torunu ve son Haydarâbâd Nizamı Bereket Câh vefat etti.
23 Ocak 2023 Pazartesi

ORTAÇAĞ NE KADAR KARANLIKTI?

Ortaçağ’ın en ehemmiyetli hadiselerinden biri Müslümanlığın doğuşudur. Bu sebeple Müslümanlar, Ortaçağ’ı hiç de karanlık bir çağ olarak görmez.
16 Ocak 2023 Pazartesi

ÜÇ KITADA 40 EYALET - SULTAN III. MURAD

Sultan III. Murad zamanı, Osmanlı kültürünün klasik formunun zirvesine ulaştığı bir devir olarak bilinir.
9 Ocak 2023 Pazartesi

“HAYAT KÖŞKÜM HARAB OLDU!” - SULTAN III. MURAD

Osmanlı İmparatorluğu onun zamanında en geniş sınırlara ulaşmıştır. Sultan III. Murad devri Osmanlı tarihinin belki de en parlak devridir. Ama zirveden iniş de bu zamanda başlamıştır.
2 Ocak 2023 Pazartesi

İBRET TAŞINDAN ALINAN İBRET - Osmanlılarda Suç ve Cezanın Hikayesi

Ömründe Osmanlı memleketine gelmemiş ecnebi seyyahlar, sırf Türk korkusunu körüklemek için, hayali cezalar ve işkence tasvirlerini kitaplarına doldurmuştur.
26 Aralık 2022 Pazartesi

BİR BEYİTİ VAR, BİR DE CAMİSİ… SULTAN II. SELİM

Yahya Kemal, usta bir şair olan Selimiye Camii’nin banisi Sultan II. Selim’i, “Bir beyiti, bir de camisi var” diye över.
19 Aralık 2022 Pazartesi

YARININ SAHİBİ VAR! - SULTAN II. SELİM

Büyük insanların çocukları çoğu zaman ne kadar meziyetleri olursa olsun, babalarının gölgesinde kalmaya mahkûmdur. Sultan II. Selim de, babası Kanunî Sultan Süleyman’ın gölgesinde kalmıştır.
12 Aralık 2022 Pazartesi

POSTA PULUNUN BİR AŞK MACERASINDAN DOĞAN HİKAYESİ

Kim derdi ki XIX. asrın en mühim buluşlarından posta pulu hayatımızdan çekilecek?
5 Aralık 2022 Pazartesi

ORDUDAN MİLLETE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Bir orduyu millet haline getiren Kanuni Sultan Süleyman’a Avrupalılar çok alaka duymuş; hakkında yüzlerce roman ve piyes yazılmıştır.
28 Kasım 2022 Pazartesi

ADALET VE İHTİŞAM KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kanuni Sultan Süleyman’ın 46 senelik saltanatı, Osmanlıların, hatta Türk tarihinin parlak çağı sayılır. Adil idaresi, askeri ve diplomatik dehasıyla ismini tarihe altın harflerle yazdırmıştır.
21 Kasım 2022 Pazartesi

KÖPEKLERİ SALMIŞLAR TAŞLARI BAĞLAMIŞLAR!

Gün geçmiyor ki sokak köpekleri bir vaka çıkarmasın. Köpekler, her devirde cemiyetin başına bela olmuştur!..
14 Kasım 2022 Pazartesi

EFSANE İLE HAKİKAT ARASINDA - NASREDDİN HOCA

Bugün Nasreddin Hoca’ya mal edilen fıkraların çoğu ona ait olmadığı gibi, tarihi şahsiyeti de gölgeler altındadır.
7 Kasım 2022 Pazartesi

SULTAN I. SELİM’İN EN MÜHİM HASLETİ

Sultan I. Selim’in en mühim hususiyeti kararlılık idi. Bu sebeple sert bir hükümdar zannedilir.
31 Ekim 2022 Pazartesi

"BİZİ KİMİNLE BİLİRDİN?" - SULTAN I. SELİM

9. padişah Sultan I. Selim, hilafeti Osmanlılara getirdi ve 74. İslâm halifesi oldu.
24 Ekim 2022 Pazartesi

YILDIZ SARAYI NASIL YAĞMA EDİLDİ?

Sultan Hamid tahttan indirildikten sonra, saraylılar saraydan atılmış; ardından da muazzam bir yağma başlamıştır.
17 Ekim 2022 Pazartesi

BİR BİLGİN PADİŞAH - SULTAN II. BAYEZİD

Sultan II. Bayezid’in vefatı bütün İslâm âleminde teessürle karşılanmıştır. Hatta Kahire’de başta Sultan Kayıtbay olmak üzere halk gıyabi cenaze namazını kılmıştır.
10 Ekim 2022 Pazartesi

HARBİN ARDINDAN SULH: SULTAN II. BAYEZİD

Kardeşinin memleketi paylaşma teklifine, millî birliğin ehemmiyetini iyi bilen Sultan II. Bayezid, “Bir geline iki damat olmaz!” cevabını vermişti.
3 Ekim 2022 Pazartesi

MAZİDE KALAN BİR HÜRMET MERASİMİ: TEMENNÂ

Osmanlılara mahsus bir temennâ âdeti vardı ki, nezaket ve terbiyenin en rafine hâlini ifade ederdi.
26 Eylül 2022 Pazartesi

FATİH SULTAN MEHMED ve GÖZ KAMAŞTIRAN KARAKTERİ

Sadece devlet adamlığı ve askerliği değil, ilme düşkünlüğü ve müsamahası ile yeniçağın en parlak hükümdarlarından biri olarak tarihe geçmiştir.
19 Eylül 2022 Pazartesi

“LONDRA KÖPRÜSÜ YIKILDI”

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümü bu şifre ile duyuruldu. Asırlara direnen İngiliz monarşisinin asırlık sembolü tarih oldu...
12 Eylül 2022 Pazartesi

BÜYÜK KARTAL: FATİH SULTAN MEHMED

İstanbul’un fethi ile hem dünyada yeni bir çağ açılmış, hem de Müslüman âleminde Osmanlılar büyük bir prestij kazanmıştır.
5 Eylül 2022 Pazartesi

SİZE PASAPORT YOK!

Sürgüne gönderilen Osmanlı hanedanının eline bir yıllık pasaport verilmişti. Bir sene sonra bulundukları ülkelerde esir pozisyonuna düştüler!..
29 Ağustos 2022 Pazartesi

Yeniden Sultan II. Murad - “PADİŞAH İSEM, EMREDİYORUM!”

“Padişah iseniz, ordunun başına geçiniz! Padişah ben isem, emrediyorum, ordunun başına geçiniz!” diyordu genç padişah babasına.
22 Ağustos 2022 Pazartesi

BİR DERVİŞMEŞREP PADİŞAH: SULTAN II. MURAD

Sulhsever Sultan II. Murad, harb edip kan dökülmesini istemiyordu. Rumeli’deki meseleler hallolunca, Anadolu’nun olgun meyve gibi kucağına düşeceğine inanıyordu.
15 Ağustos 2022 Pazartesi

PATRİK GRİGORYUS’TAN ÇAR ALEKSANDR’A İBRETLİK MEKTUP

İstanbul Patriği’nin Yunan İsyanı sırasında Çar’a yazdığı iddia edilen gizli mektup, asırlar sonra meşhur olmuş ve epik literatürdeki yerini almıştır.
8 Ağustos 2022 Pazartesi

OSMANLI DEVLETİ’NİN 2. KURUCUSU: ÇELEBİ SULTAN MEHMED

Osmanlı Devleti’ni büyük bir buhrandan kurtarıp adeta yeniden kurduğu için, Sultan I. Mehmed, tarihçiler tarafından gemisiyle inananları kurtaran Nuh Peygamber’e benzetilir.
1 Ağustos 2022 Pazartesi

PEYGAMBER TORUNU OSMANLI PADİŞAHI: ÇELEBİ SULTAN MEHMED

Osmanlı hanedanının soyu Hazret-i Ebu Bekr ve Ömer’e, ayrıca Hazret-i Hüseyin vasıtasıyla Cenab-ı Peygamber’e ve Kureyş’e ulaşır.
25 Temmuz 2022 Pazartesi