AMAN NAZAR DEĞMESİN!

Halk arasında güzel bir şeye imrenerek veya kıskanarak bakanların nazarının değeceğine ve zarar vereceğine inanılır, bundan kurtulmak için tedbirler alınır.
11 Eylül 2023 Pazartesi

KAÇIRILAN FIRSAT - SULTAN III. AHMED

Lamartine, “Hiçbir hükümdar onun kadar milletini iyi anlamamış; hiçbir millet de hükümdarını bu kadar az tanımamıştır” der.
4 Eylül 2023 Pazartesi

LALE DEVRİ HÜKÜMDARI - SULTAN III. AHMED

Laleye gösterilen alaka sebebiyle 'Lale Devri' denilen zenginlik ve sulh devresinde memleket çok ileri gitmiştir.
28 Ağustos 2023 Pazartesi

AVRUPA MEDENİYETİNİN ŞARKTAKİ KÖKLERİ

Avrupalılar Haçlı seferleri vesilesiyle Şark’ı tanıdı. Sadece hazinelerini değil, kültür ve medeniyetini de öğrendi. Bundan ilham alarak Ortaçağ’ı aydınlattı. Ya sonra?
21 Ağustos 2023 Pazartesi

TÜRK KORKUSUNA SON! - SULTAN II. MUSTAFA’YA DAİR

Avrupa cephesindeki mağlubiyet, Padişah’ı büyük bir ruhi çöküntüye sevk etti. Neticede tahtını kaybetti...
14 Ağustos 2023 Pazartesi

SEFERE ÇIKAN SON PADİŞAH - SULTAN II. MUSTAFA

Çocukluk ve gençliğinde harb ve ülkeler görerek yetişen; ordusuyla sefere çıkan son padişahtır.
7 Ağustos 2023 Pazartesi

FRANSIZ İHTİLALİ HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN ERKEN Mİ?

Fransız İhtilali ne hürriyet aşkından ne de insanlığı kurtarmaktan doğmuştur. Her şeyden evvel bir güç ve menfaat mücadelesidir.
31 Temmuz 2023 Pazartesi

HAK SÖZÜ KABUL ETMEK FAZİLETTİR - SULTAN II. AHMED

Kendisine tahta çıktığını haber verenlere, ağarmış bıyıklarını göstererek, “Bu zamana kadar neredeydiniz?” diye latife etti.
24 Temmuz 2023 Pazartesi

KRALIN SOYTARISI - SARAYIN CÜCESİ

Saray cüceleri, zekice nükteleriyle, herkesin yapamadığı bir şeyi yapar; icabında hükümdarı tenkit edebilir ve bu hoş görülürdü.
17 Temmuz 2023 Pazartesi

HAMİYET VE MESULİYET - SULTAN II. SÜLEYMAN

Ağır hasta olmasına rağmen askeri teşvik için yol meşakkatini göze alarak sefere çıkması Sultan II. Süleyman’ın hamiyet-i milliyesinin delilidir.
10 Temmuz 2023 Pazartesi

ŞARK KÜLTÜRÜNDE TAADDÜD-İ ZEVCAT (ÇOK KADINLA EVLİLİK)

İslâmiyet, çok evliliği adalet şartına bağlamış; bunu yerine getirecek "babayiğit" fazla olmadığı için tek kadınla yetinmeyi tavsiye etmiştir.
3 Temmuz 2023 Pazartesi

AV ve CESARET: SULTAN IV. MEHMED

Cesaretiyle meşhur Sultan IV. Mehmed, Yunanistan’da 2918 metre irtifadaki Olympos zirvesinde, arası uçurum olan iki kaya arasından atıyla atlayarak maiyetini hayrette bırakmıştı.
26 Haziran 2023 Pazartesi

ELİF’İN SIRRI - SULTAN IV. MEHMED

Küçük yaşta tahta geçen Padişah, babasını öldüren 70 kişinin isimlerini bir deftere yazıp saklamış; zamanı gelince hepsinin icabına bakmıştır.
19 Haziran 2023 Pazartesi

KALEMUNLU BUKALEMUN - Reşid Rıza’nın Hikâyesi

Her devirde farklı bir fikre ve hüviyete bürünen Reşid Rıza, modernizmin yayılmasında en mühim hizmeti görmüştür!
12 Haziran 2023 Pazartesi

SULTAN İBRAHİM’İN FECİ SONU

Cellatlar geldiğinde, Padişah Kur’ân-ı kerim okuyordu. Vaziyeti anlayınca, “Beni bu kitaptaki hangi hükme göre öldürüyorsunuz?” diye sordu.
5 Haziran 2023 Pazartesi

BİR OCAĞIN BAŞI: SULTAN İBRAHİM

Zamanında çok şiddetli soğuklar oldu. Haliç, hatta Boğaz dondu. İstanbul’da yaşanan kıtlığın mesuliyeti Padişah’a yüklendi. Bu da onun sonunu getirdi.
29 Mayıs 2023 Pazartesi

KIZ KULESİ YAKUT KÜPE TAKINMIŞ

Epey münakaşalar ve heyecanlı bir bekleyişten sonra İstanbul’un sembolü Kız Kulesi bir müze olarak ziyarete açıldı.
22 Mayıs 2023 Pazartesi

İMPARATORLUĞUN EN YİĞİT ASKERİ - SULTAN IV. MURAD

Kanuni Sultan Süleyman’dan beri hiçbir hükümdar, Sultan IV. Murad kadar ordu tarafından sevilmiş ve sayılmış değildir. Yaşasaydı, O'nun zamanını geri getirebileceğine inanılmıştır.
8 Mayıs 2023 Pazartesi

1 MAYIS’IN MÂZİSİ…

Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye inşaatında çalışan işçilerin ücretinin günlük olarak verilmesini emretmişti. Hatta bunun için inşaatın ortasına bir ‘Hesap Çadırı’ kurulmuştu.
1 Mayıs 2023 Pazartesi

KABINA SIĞMAYAN BİR HÜKÜMDAR - SULTAN IV. MURAD

Arkasında huzur içinde bir memleket, dolu bir hazine ve dünyanın en büyük vurucu gücü olan bir ordu bıraktı.
24 Nisan 2023 Pazartesi

TURGUT ÖZAL'SIZ 30 SENE

Turgut Özal’ın vefatının üzerinden 30 sene geçmiş. Hem renkli şahsiyeti, hem de memleketin âdeta çehresini değiştiren icraatlarıyla bugün bile hatırlanıyor...
17 Nisan 2023 Pazartesi

“ŞAH-I CİHAN’A KIYDILAR!” - SULTAN GENÇ OSMAN’IN FECİ SONU

Sultan II. Genç Osman’ın feci sonu, Kerbelâ Fâciasına benzetilmiş; sadece Osmanlı memleketinde değil, uzak beldelerde dahi büyük teessüre sebep olmuştur.
10 Nisan 2023 Pazartesi

SULTAN II. OSMAN’IN HAZİN HİKÂYESİ

Memleketin buhranlı zamanında padişah olan Sultan II. Osman, deha sahibiydi. Zihninde nice projeler vardı. Ama yaşı icabı tecrübesizdi. Bu, felâketi oldu.
3 Nisan 2023 Pazartesi

HAZRET-İ MUHAMMED ve GEÇMİŞ PEYGAMBERLER

Resulullah, bi’setten evvel de abdest alıp namaz kılar; hac ve umre yapar; kurban keserdi. Bu ibadetleri hangi dine göre yapardı?
27 Mart 2023 Pazartesi

CELLADLIK BİR USTALIK İDİ…

Celladlık, ustalık icap ettiren bir işti. Vazifesini ortalığı karıştırmadan ve mahkuma fazla acı vermeden yapması beklenirdi.
20 Mart 2023 Pazartesi

BİR GARİP PADİŞAH: SULTAN I. MUSTAFA

Sultan Osman’ın katlinden sonra şuuru büsbütün bozulan Sultan Mustafa, saray dehlizlerinde dolaşıp “Osman gel, beni bu büyük yükten kurtar!” diye feryat ederdi.
13 Mart 2023 Pazartesi

İNGİLİZ MUHİBLERİ CEMİYETİ

İngiliz Muhibleri Cemiyeti’nin kuruluş sebebi, isminden anlaşılacağı gibi, dünyanın süper gücü olan İngiltere’ye şirin görünerek, diyalog yoluyla bu felaketli günleri atlatmaktı.
6 Mart 2023 Pazartesi

BİR DERVİŞ PADİŞAH SULTAN I. AHMED

Sultan Ahmed, bir gece rüyasında; Avusturya kralı ile güreş tuttuğunu, fakat kendisinin arka üstü yere düştüğünü görmüştü. Sabahleyin rüyayı anlattığı kimseler bunu mağlubiyet olarak tabir ettiler...
27 Şubat 2023 Pazartesi

14’LER PADİŞAHI SULTAN I. AHMED

Sultan I. Ahmed 14’ler sultanı olarak bilinir. 14 yaşında, 14’ncü padişah olarak tahta çıktı. 14 sene tahtta kaldı. 2 x 14=28 yaşında vefat etti.
20 Şubat 2023 Pazartesi

SAKİN OL EY YERYÜZÜ!

Baştan beri, yer sarsıntısı insanların en büyük korkularından birisi olmuş. Şehirler, köyler, zelzelelerle yıkılmış; yeniden kurulmuş.
13 Şubat 2023 Pazartesi