ŞEYH UBEYDULLAH VE NEHRİ SEYYİDLERİ

Yakında kaybettiğimiz Türkiye’nin ilk tekstil yüksek mühendislerinden Hızır Geylan, Şark’ın en itibarlı ailesi olan Geylânîlere mensuptur. Yakın tarihin mühim şahsiyetlerinden Seyyid Ubeydullah ve hiç uğruna asılan Seyyid Abdülkâdir bunlar arasındadır.
1 Aralık 2010 Çarşamba

OSMANLILARDA FEODALİTE VAR MIYDI?

Vaktiyle bazı entelektüeller sosyalist ideolojiyi savunmak ve güya Türkiye gerçeklerini izah etmek için Osmanlı Feodalitesi diye bir tabir uydurmuş, buna sonra kendileri de inanmıştı.
24 Kasım 2010 Çarşamba

NEREDE O ESKİ BAYRAMLAR…

Nerede o eski bayramlar deniyor. Herkes çocukluğunda yaşadığı bayramları hasretle anlatıyor. Doğrudur, maziye hasret insanın tabiatında var. Ama eski bayramların şimdikinden daha iyi yaşandığı da bir hakikattir.
17 Kasım 2010 Çarşamba

SON PADİŞAH TAHTINI NASIL KAYBETTİ?

1 Kasım 1922 saltanatın kaldırıldığı tarihtir. Böylece 6 küsur asırlık bir devlet maziye gömülüyor, onun mirası üzerinde yeni bir rejim kuruluyordu. Artık bir hükümdar bulunmadığına göre bu rejimin adı cumhuriyet idi.
3 Kasım 2010 Çarşamba

KIZIL ELMA NEREDE?

Vaktiyle “Kızıl Elma’ya!” sözü, askeri cesaretlendirir, zaferin şifresini çözerdi. İyi de, Kızıl Elma ne idi, nerede idi?
27 Ekim 2010 Çarşamba

ZORUNLU VE SORUNLU DİN DERSLERİ

Din derslerini CHP kaldırdı. Yine CHP seçmeli olarak geri getirdi. Anayasa da mecburî yaptı. İşte Osmanlı’dan günümüze din derslerinin hikâyesi…
20 Ekim 2010 Çarşamba

DENİZLERİN UĞURSUZ PERİSİ

Geçenlerde bir fuhuş baskını ile gündeme gelen Savarona, vaktiyle Amerikalı bir milyarder için yapılmış ihtişamı dillere destan bir yattı. Sonra satın alınıp Türkiye’ye getirildi ve Büyük Önder’e tahsis edildi. Ancak 54 gün kullanılabildi.
13 Ekim 2010 Çarşamba

PARALI ASKERLİKTEN MECBURİ ASKERLİĞE

Mecburi askerlik Sultan II. Mahmud zamanında getirildi. Ancak askerlikten muafiyeti ve tecili gerektiren sebepler de az değildi.
6 Ekim 2010 Çarşamba

GİZLİ DİN TAŞIYANLARIN HİKÂYESİ

Osmanlı cemiyetinde Müslüman görünüp de, gizli din taşıyanlar vardı. Sebebi de zannedilenin aksine baskı değildir. Üstelik 19. asırda ecnebilere istismar edebilecekleri bir fırsat vermiştir.
29 Eylül 2010 Çarşamba

ABBASÎ HALİFESİ’NİN RESMİ KİLİSE DUVARINDA

Van Gölü’nün ortasındaki Ahtamar Adası’nda bulunan Ermeni Surp Haç Kilisesi’nde 95 sene sonra ilk âyin icrâ edildi. Burası Ermenilerin dört büyük ruhânî merkezinden birisi idi.
22 Eylül 2010 Çarşamba

DÜNYADAKİ İLK ÜNİVERSİTEYİ MÜSLÜMANLAR KURDU

Dünyanın bugün de tedrisat yapılan en eski üniversitesi bir İslâm ülkesindedir. 859 senesinde Avrupa’daki benzerlerinden asırlar evvel kurulmuştur.
15 Eylül 2010 Çarşamba

İZMİR'DE İLK KURŞUNU KİM ATTI?

Yunan Harbi’nde düşmana ilk kurşunun İzmir’de gazeteci Hasan Tahsin tarafından atıldığına inanılır. Gerçekte ise ilk kurşunun nerede, kim tarafından atıldığı bir muammadır!..
8 Eylül 2010 Çarşamba

NUH'UN GEMİSİ NEREDE?

İnsanlar asırlardır Ağrı Dağı'nda Hazreti Nuh'un gemisini aramaktadır. Acaba bu araştırmalar saf dindarları kandırmak için kullanılan birer para tuzağı mıdır? Hazireti Nuh'un gemisi gerçekten burada mıdır?
1 Eylül 2010 Çarşamba

VAKTİYLE SAKALSIZLARI ADAMDAN SAYMAZLARDI

Bir asır öncesine kadar memur ve zâbitler dışında herkes sakallıydı. Bunlardan da yüksek rütbede olanları mutlaka sakal koyuverirdi. Kırkını geçip de sakal bırakmayana rastlanmazdı.
25 Ağustos 2010 Çarşamba

HÂFIZLIK ESKİ BİR GELENEK

Bizdeki mukabele geleneğinin esası Asr-ı Saadete dayanır. Hazret-i Cebrâil her sene bir defa gelip, o zamana kadar inen âyet-i kerimeleri okur, Hazret-i Peygamber de tekrar ederdi. Buna ‘arza’ denir.
18 Ağustos 2010 Çarşamba

HRİSTİYANLARDA ESKİ YUNAN’DAN KALAN BİR GELENEK: İYİ DRAHOMA=İYİ KOCA

Her kültürde evlilik sırasında taraflar arasında alınıp verilen bir meblâğ vardır. Bunu eski Türklerde erkek kızın ailesine, İslâmiyette erkek kadına, Hristiyanlıkta ise kadın erkeğe verir. Drahoması iyi olan kız, iyi koca bulur
11 Ağustos 2010 Çarşamba

OSMANLI TİCARETİ İNGİLİZ İPOTEĞİNDE - BALTALİMANI ANLAŞMASI

1838 tarihli Baltalimanı Ticaret Anlaşması ile iç ve dış ticaret ecnebi hâkimiyetine geçerek dışa bağımlılık devri başladı. İngiltere, Osmanlı Devleti üzerinde tam bir kontrol elde etti.
4 Ağustos 2010 Çarşamba

NÂMAĞLUP BİR KUMANDAN EMiR TiMUR

Emir Timur, büyük bir cihangirdi. Moğol istilâsının perişan ettiği Türkistan’ı birleştirdi. Çin üzerine sefere çıkarken vefat etti. Çin’i fethetseydi, dünya tarihinin seyri değişirdi.
28 Temmuz 2010 Çarşamba

7 BELDEYE 7 MUSHAF

Bugün Müslümanların elinde bulunan mushaf-ı şerifler, hep Hazret-i Ebû Bekr tarafından kitap hâline getirilen ve Hazret-i Osman tarafından çoğaltılarak yedi ayrı beldeye gönderilen yedi mushaftan kopya edilmiştir
21 Temmuz 2010 Çarşamba

MUSHAF-I ŞERİFİN HİKÂYESİ

Hazret-i Peygamber’in arkadaşları, Müslümanların mukaddes kitabının sonraki nesillere nakledilmesinde çok büyük hizmette bulundu. Kur’an-ı kerîm daha Hazret-i Ebû Bekr zamanında bir kitap hâlinde toplanmıştı.
14 Temmuz 2010 Çarşamba

BİZANS’TAKİ İSLÂM İZLERİ

Müslümanlar'in Bizans ile teması çok eskiye dayanır. O günlerin izlerini Anadolu'nun her köşesinde bulmak mümkündür.
7 Temmuz 2010 Çarşamba

EYÜP SULTAN’DAKi MEZAR KiMiN?

Halife Muaviye’nin 670 yılında İstanbul’u fethetmek üzere gönder-diği 50 bin kişilik orduda, hayatta olan 30 kadar sahabi bulunuyordu. Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensarî de bunlar arasındaydı.
30 Haziran 2010 Çarşamba

OSMANLI PADİŞAHLARI İÇKİ İÇER MİYDİ?

Her şey yaşlı ve afili bir gazete köşe yazarının, “Sultan Hamid rom içerdi. Dedesini defalarca görmüş olan torunundan daha mı iyi bileceğiz?” sözleriyle başladı. Torundan kasıt da o zamanlar hanedan reisi olan Şehzâde Ertuğrul Efendi idi. Gelin görün ki şehzâde, Ağustos 1912 doğumludur. Sultan Hamid, 1918 yılı Şubat ayında vefat etti.
29 Haziran 2010 Salı

BEYNELMİLEL BİR MARŞ

İstiklâl Marşı ne mektepte, ne askerlikte, ne maçlarda, ne solo ve ne de koro olarak rahatça söylenebilmektedir. Peki bu beste ile güfte arasındaki ahenksizlik nereden gelir?
23 Haziran 2010 Çarşamba

HER PADİŞAHA AYRI BİR MARŞ

Geçenlerde bir millî maçta meşhur bir popçu kız İstiklâl Marşı’nı okumaya çalıştı. Hâdise oldu. Millet verip veriştirdi. İyi ama bir millî marşı okumak bu kadar zor mu?..
16 Haziran 2010 Çarşamba

OSMANLI ÜLKESİNDE YAHUDİLER

Çoğu Avrupa ülkesinde din hürriyetine, hattâ hayat hakkına bile sahip olmayan Yahudilerin, tarih boyu en rahat ve serbest yaşadıkları yer Osmanlı olmuştu
9 Haziran 2010 Çarşamba

STRUMA FACİASI: SUYA GÖMÜLEN YAHUDİLER

İkinci Cihan Harbi boyunca gemiler, legal-illegal yollardan Filistin'e Yahudi taşıdı. Bunların hepsi de menzile ulaşamadı. Denizin soğuk suları son yurtları oldu.
2 Haziran 2010 Çarşamba

OSMANLI'NIN SON ZAFERİ

Osmanlı Devleti’nin kazandığı son zafer 1313 (1897) tarihli Yunan Harbi’dir. Bu harb vesilesiyle yakılan meşhur Dömeke Türküsü bile Çanakkale’ye mâl edilir.
26 Mayıs 2010 Çarşamba

ESKİDEN BIYIKSIZ ERKEK GÖRMEK ÇOK ZORDU

Vaktiyle sakalsız ve bıyıksızlar adamdan sayılmazdı. Sakal rağbetten düştüğü zaman bile bıyık saltanatını korudu. Her bıyığın ayrı bir ismi ve rajonu vardı...
19 Mayıs 2010 Çarşamba

İNGİLTERE'DE OSMANLI MODELİ BİR MEKTEP: ETON KOLEJİ

Eton’a çocuğunu yazdırabilmek için 2 aylıkken sıraya girmek ve senelerce mektep masrafları ödemek üzere servet biriktirmek gerekir.
12 Mayıs 2010 Çarşamba