ACIKLI BİR HESAPLAŞMA: SULTAN BAYEZİD VE EMİR TİMUR

Sultan I. Bayezid’in parlak başlayan, parlak devam eden hayatı acı bir şekilde sona ermiştir.
11 Temmuz 2022 Pazartesi

RUM BELDELERİNİN PADİŞAHI: YILDIRIM SULTAN BAYEZİD

Padişah, “Yemininizi size iade ediyorum. Gidiniz, tekrar ordular toplayıp üzerime geliniz. Zafer şerefini tekrar kazanmak için bana fırsat bahşediniz!” demişti.
4 Temmuz 2022 Pazartesi

PADİŞAH VE KULLARI

Hükümdar ile teba arasındaki münasebet, bir yanda sadakat ve itaati; öte yandan şefkat ve himayeyi ifade eder.
27 Haziran 2022 Pazartesi

SULTAN MURAD HÜDAVENDİGÂR’IN BENZERSİZ VEFATI

“Ey Allahım! Beni bu Müslümanlara kurban et; yeter ki onlar düşman elinde yenilip helak olmasın!
20 Haziran 2022 Pazartesi

TOPAL OSMAN AĞA EFSANESİ

Topal Osman, yakın tarihin en esrarengiz şahsiyetlerinden birisidir. Onu tanımadan, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu hakkıyla anlamak mümkün değildir.
13 Haziran 2022 Pazartesi

BİR İMPARATORLUK KURUCUSU: SULTAN I. MURAD

Gibbons der ki: “Osman Gazi etrafına bir millet toplamış; Orhan Gazi bir devlet meydana getirmiş; fakat imparatorluğu Murad Hüdâvendigâr kurmuştur.”
6 Haziran 2022 Pazartesi

TÜRKİYE, OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DEVAMI MIDIR?

Türkiye, imparatorluğun külleri üzerinde, artakalan malzemeyle kurulmuş irili ufaklı ulus-devletlerden birisidir. Ulus-devlet ile imparatorluk, çok ayrı dünyalara aittir.
30 Mayıs 2022 Pazartesi

Osmanlı Devleti’nin Hakiki Kurucusu: ORHAN GAZİ

Yaptıkları, büyük askeri ve idari kabiliyetini gösterir. Bu sebeple bazı tarihçiler, kendisini Osmanlı Devleti’nin hakiki kurucusu olarak vasıflandırır.
16 Mayıs 2022 Pazartesi

Ayakları Asya’da, Gözleri Avrupa’da: ORHAN GAZİ

İmaretlerden Hristiyan köylülere de yardım edilmesi, fethedilen topraklardaki yerli halkın kalbini cezbetti. Kitle halinde ihtidalar oldu.
9 Mayıs 2022 Pazartesi

BASTONUN GÜCÜ

İnce marangozluğu ile meşhur Sultan II. Abdülhamid, 1897 Yunan Harbi’ne iştirak eden gazilere Yıldız Sarayı’nda ziyafet verdiğinde, kendi eliyle yaptığı bastonları hediye etmiştir.
25 Nisan 2022 Pazartesi

Büyük devlet kuranların sırrı: OSMAN GAZİ

Osman Gazi vefat ederken oğluna şu nasihatte bulunmuştu: Maksadımız Allah yolunda çalışmaktır ve onun dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir.
18 Nisan 2022 Pazartesi

Dünyayı tutan ağaç: OSMAN GAZİ

“Osman Bey’in göbeğinden çıkan bir ağacın dalları, bütün dünyayı tutuyor; gölgesinde nehirler akıyor; insanlar dolaşıyordu.”
11 Nisan 2022 Pazartesi

YENİDEN KARİYE CAMİİ

Kariye Camii 1945’de müzeye çevrildi ve ibadete kapatıldı. Sanki cami olması turistlerin gezmesini engelmiş gibi, 5 asra yakın cami vazifesi gördüğü hiç düşünülmeksizin, Osmanlı-Türk devrine işaret eden izler silindi.
4 Nisan 2022 Pazartesi

ÇERKEZ ETHEM - KAHRAMAN MI? HAİN Mİ?

Ethem, kimine göre hain, kimine göre kahraman, kimine göre ajandır. Tarih, daha kararını vermiş gözükmüyor.
28 Mart 2022 Pazartesi

MAVİ DÜNYAM BENİM, ÖMRE BEDELDİR

Mavi, tarihte zenginlik ve otorite sembolü olmuştur. Bazı şehirler de Mavi Şehirler diye bilinir.
21 Mart 2022 Pazartesi

KÜLLERİNDEN DOĞAN İNÖNÜ

20 sene aralarından su sızmazken, 1937’de ne oldu da İnönü siyasi bir mevta hâline getirildi? Buna rağmen nasıl oldu da 1938’de tekrar küllerinden doğdu?
14 Mart 2022 Pazartesi

İNÖNÜ İLE VELİNİMETİ ARASINDA KARA KEDİ

1930’larda İnönü giderek güçlenmişti. Otoriter rejimlerde, ikinci bir şahsın sivrilmesi endişe uyandırır.
7 Mart 2022 Pazartesi

UKRAYNA VE RUSYA MESELESİNİN PERDE ARKASI: KANGREN OLMUŞ BİR DAVA

Ukrayna milliyetçiliği her zaman çok güçlü ve organizedir. Ukranlar, her zaman Rusya’dan ayrılma emelini taşımıştır.
28 Şubat 2022 Pazartesi

İSTANBUL EFENDİSİ veya OSMANLI CENTİLMENİ

İstanbul efendiliği bir Allah vergisidir. Zorlanarak, taklit ederek elde edilecek bir mevki değildir.
21 Şubat 2022 Pazartesi

YENİ DİNİN MABEDİ HALKEVLERİ

Devletin resmi ideolojisini halka ulaştırmak için 1932’de CHP’ye bağlı olarak Halkevleri kuruldu. Eskiden, mabed ve tekke ne ise, şimdi Halkevi oydu. Bir başka deyişle yeni dinin mabediydi.
14 Şubat 2022 Pazartesi

Bir cemiyet inşasının hikâyesi: TÜRK OCAKLARI’NDAN HALK EVLERİ’NE

Meşrutiyetin yeni resmî ideolojisini halka yaymak adına kurulan Türk Ocağı, cumhuriyete miras kaldı. Ama akıbeti iyi olmadı.
7 Şubat 2022 Pazartesi

ANADOLU’DA GARİP BİR TOPLULUK: PAVLİKANLAR

VII. asırda Anadolu’da filizlenen ve Protestanlığın nüvesi sayılan Pavlikan hareketi, Anadolu ve Rumeli’de Müslümanlığın yayılmasında mühim rol oynamıştır.
31 Ocak 2022 Pazartesi

MÜBADELENİN DİNMEYEN SIZISI

Türk-Yunan nüfus mübadelesinin üzerinden neredeyse 100 sene geçti ama, insanların içinde meydana getirdiği sızı dinmedi.
24 Ocak 2022 Pazartesi

VATANA GÖÇ MÜ, GURBETE SÜRGÜN MÜ? 100. Yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi

Lozan Muahedesi ile kararlaştırılan Türk-Yunan nüfus mübadelesi, çok sayıda insanı alakadar ettiği için, iki ülkenin de son asırda yaşadığı belki en mühim hadisedir.
17 Ocak 2022 Pazartesi

OSMANLI HANEDANI SÜRGÜNDE NASIL GEÇİNDİ?

Sürgüne gönderilen Osmanlı hanedanı mensupları kısa zaman içinde büyük bir sefalete düştü. Bunlara yardım eli uzatmak isteyenler, başka bir engele takıldı.
10 Ocak 2022 Pazartesi

ŞEYH ABDUH ve FRENKLEŞEN MISIR

Şeyhülislâm Sabri Efendi, der ki, “Abduh, dinsizleri bir adım bile dine yaklaştıramadı ama, Ezherlilerin çoğunu dinsizlere yaklaştırdı.”
3 Ocak 2022 Pazartesi

KUVA-YI İNZİBATİYE yahut SON HİLAFET ORDUSU

Ankara hareketini söndürmek için İstanbul hükümetinin kurduğu inzibat birlikleri karşı tarafa katılmıştı. Bu bir danışıklı dövüş müydü?
27 Aralık 2021 Pazartesi

HAZRET-İ İSA'NIN ŞERİATİ

İncil’de emir ve yasaklar yok denecek kadar az olduğu için, bazıları İsa aleyhisselâmın müstakil şeriati bulunmadığını ileri sürmüştür.
20 Aralık 2021 Pazartesi

OSMANLI MEDRESELERİNDE FEN DERSLERİ OKUTULMAZ MIYDI?

Preveze Deniz Muharebesi, üç misli güçlü düşmana karşı, Osmanlı toplarının menzilinin, düşman toplarının menzilinden daha fazla olması sebebiyle kazanılmıştı.
13 Aralık 2021 Pazartesi

“BİR AVUÇ VATAN TOPRAĞI” ŞEHZADE ÖMER FARUK EFENDİ’NİN HİKÂYESİ

Şehzade Ömer Faruk Efendi, sürgünde iken, İstanbul uçağına binen bir yolcunun köpeğini göstererek, “Şu köpek bile benden bahtiyar, zira vatanı görecek,” diye hayıflanmıştır.
6 Aralık 2021 Pazartesi