"BİR OĞLUMUZ OLDU!" - TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ CİHAN HARBİ’NE GİRİŞ MACERASI

Türk bayrağı çekmiş Alman gemileri Karadeniz’e çıkarak Rus limanlarını bombaladı. Enver Paşa, her şeyden habersiz arkadaşlarına “Bir oğlumuz oldu” diyerek haberi müjdeliyordu.
27 Ocak 2020 Pazartesi

ÜÇ PERDELİK KOMEDYA - TÜRKİYE, BİRİNCİ CİHAN HARBİ’NE NASIL ve NİYE GİRDİ?

Türkiye, Alman ilerleyişinin durdurulduğu, yani harbin kaderinin belli olduğu tarihten birkaç gün sonra güçsüzlerin yanında büyük harbe girdi. Bu hâdise üç perdelik bir komedya gibidir.
20 Ocak 2020 Pazartesi

HASAN EL-BENNÂ: MÜRŞİT Mİ? AKTİVİST Mİ?

Hasan el-Bennâ, Efgani ile başlayan modernist hareketi, aktif sahaya taşıyan bir lider olmuş; misyonu, çoklarına model teşkil etmiştir.
13 Ocak 2020 Pazartesi

TEŞKİLAT-I MAHSUSA NEDİR, NE DEĞİLDİR?

İçerideki iktidar oyunlarında söz sahibi olmaya çalışan; dışarıda da boyundan büyük işlere kalkışan Teşkilat-ı Mahsusa, İttihatçıların komitacı ve fedai zihniyetini temsil eder.
6 Ocak 2020 Pazartesi

BOĞAZLAR, MONTRÖ VE İSTANBUL KANALI

Lozan ile milletlerarası statüye getirilen Boğazlar, Montrö ile Türkiye’nin kontrolüne bırakılmıştır.
30 Aralık 2019 Pazartesi

100 SENE SONRA TÜRKLER YENİDEN LİBYA’DA MI?

Libya, dört asırlık bir Osmanlı eyâleti ve aynı zamanda Afrika’da kaybedilen son vatan toprağıdır.
23 Aralık 2019 Pazartesi

SULTAN II. ABDÜLHAMİD ve YAKILAN DİN KİTAPLARI

Sultan Hamid devrinde hükümet, kaçak matbaaların bastığı hatalı kitapları toplatıp imha ederdi. Bu husus, sonradan padişaha darbenin bahanesi olmuştur.
16 Aralık 2019 Pazartesi

ANADOLU’DA BÜYÜK YAĞMA

Anadolu medeniyetlerine ait birbirinden kıymetli arkeolojik eserler, inşaat veya maden arama bahanesiyle yağma edilerek Avrupa’ya götürülmüştür.
9 Aralık 2019 Pazartesi

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞUNDA DA EHL-İ SÜNNETTİ

Osmanlı Devleti’nin başta Şii olduğu; Yavuz Sultan Selim’in halifeliği almasından sonra siyaset icabı koyu bir Sünniliğe büründüğüne dair bazı müfrit sözler işitiliyor.
2 Aralık 2019 Pazartesi

SULTAN VAHİDEDDİN: KAÇIŞ? SÜRGÜN? HİCRET?

“Devleti ve milleti sıyânet [korumak] için paratoner vazifesi gördük. Mukadderat böyleymiş.”
25 Kasım 2019 Pazartesi

TAŞIDIĞIMIZ İSİMLERİN HİKÂYESİ

İsim, esas itibariyle bir modadır. Politikacıların, futbolcuların, artistlerin, roman kahramanlarının isimleri konur. Hatta çocuğun isminden, yaşını anlamak mümkündür.
18 Kasım 2019 Pazartesi

GALİBİYETE BENZER MAĞLUBİYET: İNEBAHTI DENİZ MUHAREBESİ

İnebahtı’da Osmanlı donanmasını mağlup eden Haçlılar, harbin sonunda hiçbir şey elde edememişti. Voltaire, sanki harbi Türkler kazanmıştı, der.
11 Kasım 2019 Pazartesi

AH ŞU GENÇLER…

“Gençlik, her insanın geçireceği bir fizyolojik çağdır. Demokratik bir düzende ise, siyasî kuvvetler fizyolojik esaslara göre kurulamazlar.”
4 Kasım 2019 Pazartesi

ANADOLU İRFANINI YOĞURAN AHMED YESEVÎ BABA

Tasavvuf, bilhassa Moğol istilasının ardından cemiyette yaşanan çözülmeyi önledi. Moğol istilasının yıktığını, tarikatler toparladı. Bunların çoğu Ahmed Yesevî’nin talebeleri idi.
28 Ekim 2019 Pazartesi

HÜSEYN HİLMİ IŞIK EFENDİ’NİN MANEVÎ MİRASI

“Fitne yayıldığı zaman, hakikati bilen, başkalarına bildirsin! Bildirmezse, Allah’ın ve bütün insanların la’neti ona olsun! hadîs-i şerîfini görünce, düşünmeğe başladım. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okuyup anlayabilecek sâlih kimselerin azaldığını ve câhil, sapık kimselerin din adamları arasına karışarak, bozuk kitaplar yazıldığını görerek üzüldüm. Hadîs-i şerifte bildirilen la’net tehdidinden dehşet duydum. Kıymetli genç kardeşlerime olan şefkat ve merhametim de, beni hizmete zorlayarak, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından seçtiğim yazıları tercüme etmeğe başladım.”
26 Ekim 2019 Cumartesi

SÜRGÜNDE ESKİ TEŞRİFAT: NÂİLE SULTAN

Ortaköy’de sahil yolunun üst kenarında bir yalı vardır. Bunun Sultan II. Abdülhamid’in her biri ibretli hayatlar yaşayan kızlarından Nâile Sultan’a ait olduğunu bilen kalmamıştır.
21 Ekim 2019 Pazartesi

KAYNAYAN KAZAN SURİYE

Suriye'de rejim devrilirse, sadece Esad ailesini değil, kalabalık bir etnik grubu da dehşetli bir akıbet beklemektedir...
14 Ekim 2019 Pazartesi

ORTADOĞU’YU YAKAN ATEŞ LÜBNAN’DA BAŞLAMIŞTI

İttihatçı hükûmetin Arap vilâyetlerinde tatbik ettiği baskı politikası, ihtilâl kıvılcımını iyice ateşlemiştir.
7 Ekim 2019 Pazartesi

İSVİÇRE NEDEN HİÇ İŞGAL GÖRMEDİ?

Kime sorsanız, “bankalar” diye cevap verir. Ama İsviçre’yi işgalden koruyan tarihî, fizikî ve sosyal sebepler vardır.
30 Eylül 2019 Pazartesi

BATI TRAKYA NASIL ELDEN ÇIKTI?

Cihan Harbi’nde Almanya yanında harbe girsin diye Dimetoka’yı Bulgarlara rüşvet olarak veren İttihatçılar, harbin sonunda daha fazlasını almak hayalindeydi.
23 Eylül 2019 Pazartesi

İSTANBUL’DA YAHUDİ FIRINI - II. DÜNYA HARBİ’NE GİRSEK NE OLURDU?

Harbden sonra yaptığı bir seçim gezisinde kendisine “Bizi aç bıraktın” diyenlere, İnönü’nün, “Babasız bırakmadım ya” cevabını verdiği meşhurdur. Halbuki 6 sene içinde Türk ordusundaki asker zayiatı 22 binden çoktur.
16 Eylül 2019 Pazartesi

İPTEKİ CAMBAZ, TÜRKİYE - II. DÜNYA HARBİ’NE NİYE GİRMEDİK?

Minarelere yerleştirilmiş tüfeklerin uçaksavar vazifesi gördüğü bir ordunun harbe girmesi mümkün müydü?
9 Eylül 2019 Pazartesi

ATİNA, DEMOKRASİNİN BEŞİĞİ Mİ?

Sokrates’e göre siyaset bir ilimdir. Ancak âlimler ve münevverler bu işle meşgul olmalıdır. Ayak takımından mürekkep bir halk meclisine hürmet duyulamaz. Atina demokrasisi ona bu sözünü yutturmuştur,
2 Eylül 2019 Pazartesi

AYLARDAN AĞUSTOS GÜNLERDEN CUMA

İmparator Romanos Diogenes, Sultan Alpaslan’ın sulh teklifini, “Kışı Isfahan’da geçirip, atlarımı Hemedan’da sulayacağım” diyerek reddetmişti. Malazgird Harbi, mağrur imparatorun son seferi oldu.
26 Ağustos 2019 Pazartesi

YER İSİMLERİNİ KİM, NİYE DEĞİŞTİRİR?

Son asırda Anadolu’da binlerce yer adı yabancı dilden olduğu bahanesiyle değiştirilmiştir. İşin garibi bunlardan büyük kısmı Türkçe olduğu gibi; Türkçe olmayan çok sayıda yer ismi de değiştirilmeden kalmıştır.
19 Ağustos 2019 Pazartesi

MİSAFİR, EV SAHİBİNİN KUZUSUDUR

Eskiler, hiç tanımadıkları kimseleri, yoldan gelip geçenleri bile hüsnü kabul ile misafir ederlerdi. İbrahim aleyhisselâmın, misafir olmadığı zamanlar sofraya oturmadığı rivayet edilir.
12 Ağustos 2019 Pazartesi

YENİÇERİ KİMDİR?

Bugün bile Osmanlı ihtişamını sembolize eden yeniçeriler, zamanla, devlet içinde devlet hâline gelmişti.
5 Ağustos 2019 Pazartesi

LOZAN: KİME GÖRE? NEYE GÖRE?

Hâdiselerin iyi-kötü, müsbet-menfi oluşu, nereden baktığınızla alâkalıdır. 100 yaşına yaklaşan Lozan da bakılan tarafa göre farklı değerlendirilmeye müsait bir antlaşmadır.
29 Temmuz 2019 Pazartesi

ÇİÇEKLERİN DİLİ - Osmanlı bir çiçek medeniyeti idi…

Şebboy, gece açtığı için gece ümidini; kendinden geçirici kokusuyla zambak da, çok ateşli aşkı sembolize eder. Aşkın dili, şiirlerdir; işareti, mendillerdir; alâmeti çiçeklerdir. Gül, lale, nilüfer, karanfil, hepsi bir mana ifade eder.
22 Temmuz 2019 Pazartesi

OSMANLILAR GEOMETRİ BİLMEZ MİYDİ?

Fransız mühendis Baron de Tott, Osmanlı medrese hocalarına bir üçgenin açılarının toplamını sorar. Birinden “Üçgenine göre değişir” cevabını alır. Mal bulmuş mağribi gibi bu cevaba yapışır.
16 Temmuz 2019 Salı