PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI, GÖKTEKİ YILDIZLAR GİBİDİR

Sahabe-i kiram sayesinde İslâmiyet, bugüne kadar değişmeden saf ve doğru bir şekilde intikal etti.
27 Nisan 2020 Pazartesi

ANKARA MECLİSİ 100 YAŞINDA

23 Nisan 1920’de vatanı düşmandan, padişahı esaretten kurtarmak üzere açılan Ankara Meclisi, birkaç sene sonra düşmanlardan kurtulmuş; padişahın da ipini çekmişti.
20 Nisan 2020 Pazartesi

TEKÂLİF-İ MİLLİYE, NAM-I DİĞER HARB VERGİLERİ

Ordunun finansmanı, hükümetleri her zaman düşündürmüş; çoğu zaman da harblerin neticesini tayin etmiştir.
13 Nisan 2020 Pazartesi

HİNDİSTAN’DA MÜSLÜMANLARA OYNANAN OYUN

Hindistan’da bir zamandır salgın gölgesinde kalıp unutulan hâdiseler yaşanıyor; câmilere tecavüzler yapılıyor, Müslümanlar taciz ediliyor. Bunun en mühim sebebi, İngiltere’nin vaktiyle takip ettiği “Parçala, hükmet!” siyaseti ile buna âlet olan milli! kahramanlardır.
6 Nisan 2020 Pazartesi

YILDIZ FALI NE DİYOR BU İŞE? - FALIN TARİHİ… MÜNECCİM ve YILDIZNAME

Tarihin müneccimlerin sözüyle yazıldığı iddiası, astronomi ile astrolojiyi birbirine karıştırmaktan doğar.
30 Mart 2020 Pazartesi

KORONAVİRÜS SALGINI BİR KOMPLO MU?

Koronavirüs furyası, bazılarınca yeni bir dünya düzeninin provası olarak görülüyor. Masonların çok sevdiği tabirle “ordo ab chaos”. Eski tabirle “Sular bulanmadan durulmaz!”
23 Mart 2020 Pazartesi

KORONAVİRÜSE GELESİYE NE SALGINLAR GÖRDÜ BU DÜNYA

Düşman siperlerine mancınıkla atılan vebalı cesetler, dünya nüfusunun yarıya yakınını silip süpüren bir salgına sebep oldu: Kara Ölüm
16 Mart 2020 Pazartesi

MODERN EKONOMİ ve FAİZ YASAĞI

Zaruretler memnuları mübah kılar kaidesince, bazen faiz, memnu olmaktan çıkar. Ama bunun şartları vardır.
9 Mart 2020 Pazartesi

MÜLTECİLİK ZOR İŞ!

Tarih boyu Osmanlı yurdu ümitsiz insanların iltica yeri oldu. Oğuz Töresi, kim olursa olsun kendisine sığınanı geri vermeyi yasaklar.
2 Mart 2020 Pazartesi

AKDENİZ TÜRK GÖLÜ OLDU, AMA NE PAHASINA!

Ufuklara kadar açık deniz, Türklerin maceracı karakterlerini coşturmuştur. Akdeniz bir Türk gölü olmuştur. Ama ne pahasına?
24 Şubat 2020 Pazartesi

TEKKELERİ KİM HAVAYA UÇURDU?

Müslüman Türk cemiyetini besleyen iki feyiz kaynağından biri olan tekkeler yeni devirde kapatılmış; böylece Batılılaşma programının tatbiki kolaylaşmıştır.
17 Şubat 2020 Pazartesi

SULTAN II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE HİÇ TOPRAK KAYBEDİLMEDİ Mİ?

Sultan Hamid devri, harbin açtığı felâketlerin önünü almaya çalışmakla geçti. Unutulmamalıdır ki, bu devir, Kanuni Sultan Süleyman devri değildir.
10 Şubat 2020 Pazartesi

LOZAN’IN GİZLİ MADDELERİ Mİ VAR?

Türkiye’nin batı ideali üzerine şekillendirildiği Lozan Antlaşması, bazı taahhütler ve tavizler karşılığında imzalanabilmiştir.
3 Şubat 2020 Pazartesi

"BİR OĞLUMUZ OLDU!" - TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ CİHAN HARBİ’NE GİRİŞ MACERASI

Türk bayrağı çekmiş Alman gemileri Karadeniz’e çıkarak Rus limanlarını bombaladı. Enver Paşa, her şeyden habersiz arkadaşlarına “Bir oğlumuz oldu” diyerek haberi müjdeliyordu.
27 Ocak 2020 Pazartesi

ÜÇ PERDELİK KOMEDYA - TÜRKİYE, BİRİNCİ CİHAN HARBİ’NE NASIL ve NİYE GİRDİ?

Türkiye, Alman ilerleyişinin durdurulduğu, yani harbin kaderinin belli olduğu tarihten birkaç gün sonra güçsüzlerin yanında büyük harbe girdi. Bu hâdise üç perdelik bir komedya gibidir.
20 Ocak 2020 Pazartesi

HASAN EL-BENNÂ: MÜRŞİT Mİ? AKTİVİST Mİ?

Hasan el-Bennâ, Efgani ile başlayan modernist hareketi, aktif sahaya taşıyan bir lider olmuş; misyonu, çoklarına model teşkil etmiştir.
13 Ocak 2020 Pazartesi

TEŞKİLAT-I MAHSUSA NEDİR, NE DEĞİLDİR?

İçerideki iktidar oyunlarında söz sahibi olmaya çalışan; dışarıda da boyundan büyük işlere kalkışan Teşkilat-ı Mahsusa, İttihatçıların komitacı ve fedai zihniyetini temsil eder.
6 Ocak 2020 Pazartesi

BOĞAZLAR, MONTRÖ VE İSTANBUL KANALI

Lozan ile milletlerarası statüye getirilen Boğazlar, Montrö ile Türkiye’nin kontrolüne bırakılmıştır.
30 Aralık 2019 Pazartesi

100 SENE SONRA TÜRKLER YENİDEN LİBYA’DA MI?

Libya, dört asırlık bir Osmanlı eyâleti ve aynı zamanda Afrika’da kaybedilen son vatan toprağıdır.
23 Aralık 2019 Pazartesi

SULTAN II. ABDÜLHAMİD ve YAKILAN DİN KİTAPLARI

Sultan Hamid devrinde hükümet, kaçak matbaaların bastığı hatalı kitapları toplatıp imha ederdi. Bu husus, sonradan padişaha darbenin bahanesi olmuştur.
16 Aralık 2019 Pazartesi

ANADOLU’DA BÜYÜK YAĞMA

Anadolu medeniyetlerine ait birbirinden kıymetli arkeolojik eserler, inşaat veya maden arama bahanesiyle yağma edilerek Avrupa’ya götürülmüştür.
9 Aralık 2019 Pazartesi

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞUNDA DA EHL-İ SÜNNETTİ

Osmanlı Devleti’nin başta Şii olduğu; Yavuz Sultan Selim’in halifeliği almasından sonra siyaset icabı koyu bir Sünniliğe büründüğüne dair bazı müfrit sözler işitiliyor.
2 Aralık 2019 Pazartesi

SULTAN VAHİDEDDİN: KAÇIŞ? SÜRGÜN? HİCRET?

“Devleti ve milleti sıyânet [korumak] için paratoner vazifesi gördük. Mukadderat böyleymiş.”
25 Kasım 2019 Pazartesi

TAŞIDIĞIMIZ İSİMLERİN HİKÂYESİ

İsim, esas itibariyle bir modadır. Politikacıların, futbolcuların, artistlerin, roman kahramanlarının isimleri konur. Hatta çocuğun isminden, yaşını anlamak mümkündür.
18 Kasım 2019 Pazartesi

GALİBİYETE BENZER MAĞLUBİYET: İNEBAHTI DENİZ MUHAREBESİ

İnebahtı’da Osmanlı donanmasını mağlup eden Haçlılar, harbin sonunda hiçbir şey elde edememişti. Voltaire, sanki harbi Türkler kazanmıştı, der.
11 Kasım 2019 Pazartesi

AH ŞU GENÇLER…

“Gençlik, her insanın geçireceği bir fizyolojik çağdır. Demokratik bir düzende ise, siyasî kuvvetler fizyolojik esaslara göre kurulamazlar.”
4 Kasım 2019 Pazartesi

ANADOLU İRFANINI YOĞURAN AHMED YESEVÎ BABA

Tasavvuf, bilhassa Moğol istilasının ardından cemiyette yaşanan çözülmeyi önledi. Moğol istilasının yıktığını, tarikatler toparladı. Bunların çoğu Ahmed Yesevî’nin talebeleri idi.
28 Ekim 2019 Pazartesi

HÜSEYN HİLMİ IŞIK EFENDİ’NİN MANEVÎ MİRASI

“Fitne yayıldığı zaman, hakikati bilen, başkalarına bildirsin! Bildirmezse, Allah’ın ve bütün insanların la’neti ona olsun! hadîs-i şerîfini görünce, düşünmeğe başladım. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okuyup anlayabilecek sâlih kimselerin azaldığını ve câhil, sapık kimselerin din adamları arasına karışarak, bozuk kitaplar yazıldığını görerek üzüldüm. Hadîs-i şerifte bildirilen la’net tehdidinden dehşet duydum. Kıymetli genç kardeşlerime olan şefkat ve merhametim de, beni hizmete zorlayarak, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından seçtiğim yazıları tercüme etmeğe başladım.”
26 Ekim 2019 Cumartesi

SÜRGÜNDE ESKİ TEŞRİFAT: NÂİLE SULTAN

Ortaköy’de sahil yolunun üst kenarında bir yalı vardır. Bunun Sultan II. Abdülhamid’in her biri ibretli hayatlar yaşayan kızlarından Nâile Sultan’a ait olduğunu bilen kalmamıştır.
21 Ekim 2019 Pazartesi

KAYNAYAN KAZAN SURİYE

Suriye'de rejim devrilirse, sadece Esad ailesini değil, kalabalık bir etnik grubu da dehşetli bir akıbet beklemektedir...
14 Ekim 2019 Pazartesi