Osmanlı ülkesinde bir garip topluluk: LEVANTENLER

Ticaret gibi maksatlarla Doğu Akdeniz şehirlerine gelip yerleşen, burada nesiller boyu yaşayan Avrupalılar vardı. Doğu Akdenizli manasına Levanten denen bu topluluk, Yakın Doğu’nun ekonomik ve sosyal hayatına mühim izler bırakmışlardır.
9 Nisan 2014 Çarşamba

PADİŞAHLAR, NAKİBÜLEŞRAF İÇİN AYAĞA KALKARDI

Osmanlılar, Peygamber soyundan gelenlere, başka yerde misâli görülmeyen bir hürmet ve muhabbet göstermiş; rahat ve huzur içinde yaşamaları için lâzım gelen her hizmeti yapmışlardır.
2 Nisan 2014 Çarşamba

TÜRK MEZARININ BAŞINA GELENLER…

Suriye sınırına 30 km mesafede 10 dönümlük bir Türk toprağı vardır. Türk bayrağı çekili, Türk askerinin nöbet beklediği bu mıntıka, Osmanlı Hanedanı’nın büyük atası Süleyman Şah’ın mezarıdır.
26 Mart 2014 Çarşamba

Bir “âb-ı lezîz” hikâyesi - SUYA VERİLEN PARAYA ACINMAZ!

Su, tarih boyu, insanlığın en mühim meselesidir. Meraklısı alıştığı iyi suyu uzaklardan getirtmiş; bey, kızını Ferhad’a vermek için dağı delip su getirmesini şart koşmuştur.
19 Mart 2014 Çarşamba

Manastır Vâlisi, 1908’de Sultan Hamid’e şu mesajı göndermişti: - “BURADA BENDEN BAŞKA HERKES İTTİHATÇIDIR”

Osmanlı Devleti'nde, askerî, ilmî ve sivil bürokrasi her zaman saraya karşı birer güç merkezi pozisyonundadır. Menfaatlerinin zarar gördüğünü düşündükleri zaman, bazen biri, bazen ikisi, bazen hepsi birleşip, saray darbelerine kalkışmıştır. XVI. asırdan bu yana siyasî hayatımıza hâkim olan manzara budur.
12 Mart 2014 Çarşamba

İKİ ATEŞ ARASINDA ESKİ BİR TÜRK YURDU: KIRIM

Siyasî hâdiseler sebebiyle Ukrayna bölünmenin eşiğinde. Bundan da en çok halkının ekserisi Rus olan Kırım’ın tesir göreceği açıktır. Kırım’ın istiklâli ve sonra da Rusya’ya bağlanması; hatta tekrar Türkiye’ye iadesi konuşulmaktadır.
3 Mart 2014 Pazartesi

SULTAN HAMİD’İN MEMLEKETİ SARAN İSTİHBARAT AĞI

“Evvelâ tedbir, sonra emniyet” diyen Sultan Hamid, Yıldız’da modern bir istihbarat teşkilatı kurmuştur.
26 Şubat 2014 Çarşamba

“PADİŞAH OLANA HAZİNE GEREKTİR!”

Osmanlılarda biri devlete, diğeri padişaha ait olmak üzere iki çeşit hazine vardı. Padişahlar, muazzam hayır eserlerini kendi servetleriyle yaptırmışlardır.
19 Şubat 2014 Çarşamba

MUSTAFA N’OLDU, HANİ NEYLEDİN A PADİŞAHIM?

Tarihin en talihsiz şahsiyetlerinden Şehzâde Mustafa yüzü ve tavırlarıyla dedesi Yavuz Sultan Selim’e benzetilirdi. Babasının yerine onun geçmesi bekleniyordu. Ama hâdiseler böyle cereyan etmedi.
12 Şubat 2014 Çarşamba

YARGI BAĞIMSIZLIĞI MI, HÂKİM SERBESTİSİ Mİ?

Demokrasiler için kuvvetler ayrılığı mutlak bir kaide değildir. Nitekim monarşi rejimlerinde, yasama, yürütme ve yargı tek kişide toplanmıştır. Ama bu, adliyenin müstakil olmadığı manasına gelmez.
5 Şubat 2014 Çarşamba

HAŞHAŞÎLERİN DÜNÜ ve BUGÜNÜ

Şia’nın aşırı kollarından Bâtıniye’ye mensup Hasan Sabbâh, haşhaşa alıştırdığı, böylece kendisini cennette hayal eden fedâîleri vasıtasıyla nice suikastler gerçekleştirmiştir. Hazar Denizi’nin güneyinde Alamut Kalesi, Hasan Sabbâh’ın şahin yuvasıydı. Dünyayı dehşete salan planlarını burada yapardı.
29 Ocak 2014 Çarşamba

OSMANLI DEMOKRASİSİ

“İslâm ve Demokrasi”, “Osmanlı ve Demokrasi”… Bu tabirlerin bir arada kullanılması çoklarını şaşırtmaktadır. Gerçekten, bunların bir araya gelmesi mümkün müdür? Osmanlı Devleti, Avrupa’daki emsallerinden çok önce demokrasiyle tanışmıştır. Hele modern demokrasinin bizdeki tarihi 1840’lara kadar gider.
15 Ocak 2014 Çarşamba

OSMANLI DEVLETİ’NİN RESMÎ DİLİ VAR MIYDI?

Osmanlılar, resmî yazışmalarda mahallî dilleri de kullanır; kanunlar, devlet yıllıkları, resmî gazeteler birkaç dilde basılırdı.
8 Ocak 2014 Çarşamba

SARIKLI İHTİLÂLCİ ALİ SUAVİ

Etrafına topladığı birkaç yüz kişi ile saray basıp, Sultan Hamid’i tahttan indirmeye çalışan Ali Suavi, hem ekzantrik fikirleriyle, hem politikayı yönlendirmeye çalışan din adamı kisvesiyle geçen asrın enteresan şahsiyetlerinden biri sayılır.
1 Ocak 2014 Çarşamba

EKMEK BULAMAYAN, PASTA YESİN!

İnsanlar bol olan nimetten gafildir. Ekmeğin kıymetini de ancak savaşta anlar. Buğday ve mamulleri tarihin her safhasında ve her yerde gıdanın esasıdır. Hele Şark mutfağında ekmek olmadan doyulmaz
25 Aralık 2013 Çarşamba

Suriye’de Nusayrî hâkimiyeti bitiyor mu? - ESED’İN İNTİKAM KORKUSU

Suriye’de iç savaş kıyasıya devam ediyor. Esed, direniyor. Zira rejim devrilirse, sadece Esed ailesini değil, kalabalık bir etnik grubu da dehşetli bir akıbet beklemektedir.
18 Aralık 2013 Çarşamba

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ŞERİAT HUKUKU-BATI TRAKYA’NIN HÂL-İ PÜRMELÂLİ

Geçenlerde Yunanistan Maarif Bakanı Yorgo Kalancis, “Avrupa Birliği’nde İslâm hukukunu tatbik eden tek ülkeyiz. Müslümanlar, Müslümanlar içindir. Biz de size mücadelenizde yardım edeceğiz” dedi. Gerçekten buradaki Müslümanların, Türkiye’de bile olmayan bazı dinî haklara sahip oluşu şaşırtıcıdır.
11 Aralık 2013 Çarşamba

NAZLI BUDİN!

Birkaç defa gittiğim, her seferinde doyamadan ayrıldığım Budapeşte’ye son seyahatimden kareler…
4 Aralık 2013 Çarşamba

ETSİZ SOFRA OLUR MU?

Et, sofranın efendisi olarak görülmüş; etsiz sofraya itibar edilmemiştir. Böylece soframızda çok çeşitli et yemeği arz-ı endam eder.
27 Kasım 2013 Çarşamba

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN HÂTIRALARI NEREDE?

Geçenlerde bir bilgi yarışmasında, Sultan Hamid’in Latin harflerini düşünen ilk padişah olduğu iddia edildi. Sultan Hamid’e atfedilmiş hâtıralara dayanan bu iddianın aslı yoktur.
20 Kasım 2013 Çarşamba

MALİYECİLER ESKİDEN DE KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZDI

Şimdiki maliye müfettişlerinin işini eskiden bakikulları yapardı. Usulsüz harcama gördüler mi, kimsenin gözünün yaşına bakmaz, sultan demez, yakasına yapışırdı.
12 Kasım 2013 Salı

İSTANBUL’UN AVRUPA’DAKİ İKİZİ: LİZBON

Bir müddet evvel Portekiz’in başşehri Lizbon’daydım. İstanbul’a bu çok benzeyen sevimli şehirden intibaları ve fotoğrafları sizinle paylaşıyorum.
6 Kasım 2013 Çarşamba

RESSAM-I HAZRET-İ PADİŞAHÎ - ABDULLAH BİRADERLER

Fotoğrafın Osmanlı ülkesine gelişiyle beraber bu sanata başlayan Abdullah Biraderler, dünya meşhurlarının fotoğraflarını çekerek tarihî bir rol ifa ettiler.
30 Ekim 2013 Çarşamba

“YAŞASAM NE OLACAK?” - Esir kamplarında Osmanlı esirleri

Cihan Harbi’nde esaret kamplarındaki binlerce Osmanlı esiri, şartları iyi olsa bile, vatan hasreti sebebiyle büyük sıkıntılara düşmüş; ruh ve beden sağlığını kaybetmiştir.
23 Ekim 2013 Çarşamba

HER TATLININ BİR ZAMANI VAR…

Tatlıların hazırlanışında, ikramında ve yenilişinde ayrı bir merasim olduğu gibi, her tatlının bir zamanı vardır.
16 Ekim 2013 Çarşamba

1914’ün KAYIP NESLİ - I.Cihan Harbi’nin acı bilançosu

Cihan Harbi’ne katılan yüzbinlerce genç, harb meydanlarında veya esaret kamplarında hayatını kaybetmiş; hayatta kalanlar da uğradıkları travma sebebiyle yaşayan birer ölü olarak ömrünü tamamlamıştır.
9 Ekim 2013 Çarşamba

MEHTER’İN HİKÂYESİ - Yeniçeri Avrupa’yı yeniden fethetti!

Mehter musikisi, Avrupalı bestecilere ilham kaynağı oldu. Wagner, “İşte musiki buna derler” demekten kendisini alamadı. Biz ise bu ihtişamlı müesseseyi, iki defa kapatıp, iki defa yeniden açtık.
25 Eylül 2013 Çarşamba

FELSEFE Mİ? HİKMET Mİ?

İlâhiyat fakültelerinde felsefe dersinin varlığı münakaşa ediledursun, İslâm dünyasının geri kalmasını, felsefeye yüz vermeyişine bağlayanlar ciddi bir yanılgı içindedir.
18 Eylül 2013 Çarşamba

İSTANBUL HATIRASI

Eskiden taşradan İstanbul’a gelip de, ayaklı siyah örtülü seyyar fotoğrafçılara arkasında “İstanbul Hatırası” yazan bir hatıra fotoğrafı çektirmeyen yok gibiydi.
11 Eylül 2013 Çarşamba

ÜNİVERSİTENİN ÜZERİNDEN GEÇEN BULDOZER: 1933 ÜNİVERSİTE REFORMU

Hükümet, el-pençe duran ilim adamı istemiyor. İyi ama tarihî hâdiselere bakılacak olursa, bu pek de kolay gözükmüyor. Hele 1933 Üniversite Reformu düşünülürse…
4 Eylül 2013 Çarşamba