OSMANLILARDA ANAYASA MACERASI

Anayasa tecrübemiz 200 yıldan fazla… 1808’den beri modern anayasa tarihinin baş aktörlerinden biriyiz. Türkiye'de ilk modern yazılı anayasa 1876 tarihli Kanun-ı Esasî’dir. Bununla Osmanlı Devleti anayasalı bir parlamenter monarşi hâlini almıştır.
5 Ekim 2011 Çarşamba

ANAYASACILIK TARİHİNDE MÜSLÜMANLAR ÖNDE

Dünyanın en eski yazılı anayasası bundan 14 asır evvel Medine’de hazırlanmıştır. Aynı zamanda demokratik bir anayasadır.
28 Eylül 2011 Çarşamba

LİBYA ÇÖLLERİNDE BİR OSMANLI ŞEHZÂDESİ

1911’de Libya’nın İtalyanlarca işgali üzerine savaşmak için buraya giden gönüllülerin arasında 16 yaşında bir Osmanlı şehzâdesi de vardı. Osman Fuad Efendi. Libyalıların gönlünde taht kurmuş olan bu şehzadenin sonu iç burkucudur.
21 Eylül 2011 Çarşamba

AŞİRET ÇOCUKLARI İSTANBUL’DA

Osmanlı Devleti, aşiret çocuklarını İstanbul terbiyesiyle yetiştirmeyi istemiş; bunun için aşiret mektebini kurmuştu. Böylece mahalli dili konuşan memurlar olarak memleketlerine dönüşte halifeye sadakatle hizmet edecekler, propagandalara aldanmayacaklardı.
14 Eylül 2011 Çarşamba

SU İLE ATEŞ ARASINDA: İZMİR YANIYOR

Egenin incisi İzmir, Yunan Harbi sonunda geri alındıktan sonra büyük bir yangınla kül oldu. Yangını kimin çıkarttığı, bugün bile meçhuldür.
7 Eylül 2011 Çarşamba

5 ASIRDIR MİNARELERDE YANAN IŞIK

Ramazan ayının hususiyetlerinden birisi de minareler arasına kurulan mahyalardır. Elektriğin olmadığı zamanlarda mahya kurmanın ne zor iş olduğunu tasavvur etmelidir.
31 Ağustos 2011 Çarşamba

Bayram olmasa insan depresyona girer

AKRABALARLA GÖRÜŞMEK TERAPİDİR Röportaj: STAR PAZAR 28 Ağustos 2011 Pazar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Eski bayramların tadı herkesin dilinde. Yenilen tatlılar daha tatlıymış, gezilen yerler daha güzelmiş, akrabalar daha sık görüşürmüş, şekerlemelerin tadına doyum olmazmış. Hayat bayram gibiymiş! Bunlar pek çok kişiye bir masal gibi gelse de Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, yeniden o günlere dönüş olduğu müjdesini veriyor. Ekinci’ye göre eskiye nur yağıyor, bayramlar insana terapi gibi geliyor. İnci Döndaş / idondas@stargazete.com
28 Ağustos 2011 Pazar

RAMAZAN GECELERİNİN ZİYNETİ: TERAVİH NAMAZI

Ramazan ayının en mühim hususiyetlerinden birisi teravih namazıdır. Hazret-i Peygamber ve eshabı kılmış, asırlarca bütün Müslümanlar da onları örnek almıştır.
24 Ağustos 2011 Çarşamba

KİRALIK KASALARIN ATASI: BEDESTEN

AVM’lerin atası Kapalıçarşı ise, kiralık banka kasalarının ilk örneği de bedestendir.
17 Ağustos 2011 Çarşamba

SURİYE NEREYE?

Suriye, azınlığın ekseriyete hâkimiyetinin bir örneğidir. Fransa ve İran paralelindeki politikası, acaba bu iktidarın sonunu mu getiriyor?
10 Ağustos 2011 Çarşamba

ORUÇ, ÖNCEKİ MİLLETLERİN HEPSİNDE VARDI

Çok kimse şimdiki gayrı müslimlere bakarak, orucu sadece Müslümanlığa has bir ibadet zanneder. Halbuki önceki dinlerin hepsinde oruç vardı. Ancak şartları ve şekli farklıydı.
3 Ağustos 2011 Çarşamba

KADI SİCİLLERİNİN TOZLU YAPRAKLARI ARASINDA KOSKOCA BİR TARİH YATIYOR

Türkiye ve dünya arşiv, müze ve kütüphanelerinde Osmanlı mahkeme sicillerinden yüzbinlercesi saklanıyor. Bunlar tedkik edilmeden dünya tarihi yazılamaz.
27 Temmuz 2011 Çarşamba

AİLE ADINDAN SOYADI MI OLUR?

Bir Süryani vatandaş, soyadını değiştirip aile ismini almak istemiş; anayasa mahkemesi memleket bölünür diye reddetmiş. Halbuki Türkiye’de aile adını soyadı olarak almak Türkler için bile kolay değildir.
20 Temmuz 2011 Çarşamba

“BENDEN İŞİTTİKLERİNİZİ YAZINIZ!”

Hadîslerin yazıya dökülmesi, Hazret-i Peygamber’in bu emri üzerine olmuştur. Zamanımızda “Kur’an’a bir sözümüz yok; ama hadîsleri kabul etmeyiz. Çünki Hazret-i Peygamber’den çok sonra yazılmıştır” diyenler işitiliyor. Halbuki bunlar da âyetlerle aynı devirde yazılmaya başlanmıştır.
13 Temmuz 2011 Çarşamba

BASKICI REJİMLERİN ANTİK ÇAĞDAKİ ADRESİ: ISPARTA

Antik Çağ’ın en enteresan devletlerinden biri olan Isparta’da devlet mukaddes görülür; insanlar yalnızca devletin iyiliği için yaşardı. Bu acımasız sistem, 20. asırda bile bazılarını kendisine hayran etmiştir.
6 Temmuz 2011 Çarşamba

İNGİLİZ TAKIMINDA AY-YILDIZ NE ARIYOR?

İngiltere’de Portsmouth ve İrlanda’da Drogheda şehirlerinin armasındaki ay-yıldız görenleri şaşırtıyor. Bu şehirlerin popüler spor klüpleri de amblemlerinde ay-yıldızı kullanmaktadır.
29 Haziran 2011 Çarşamba

SARAYIN SİYASET MEKTEBİ: ENDERUN’DAN MÜLKİYE’YE

Osmanlı sarayı, aynı zamanda bir siyaset mektebiydi. Irkına ve dinine bakılmaksızın memleketin dört bir yanından gelen liyakat ve talihli gençler burada devletin istikbaline hükmetmek üzere yetiştirilirdi.
22 Haziran 2011 Çarşamba

SOPALI SEÇİMDEN BOYALI SEÇİME

Bizde demokrasi ve seçim geleneği zannedildiğinden de eskidir. Osmanlı Devleti’nde ilk seçimler 1840’ta mahallî meclis azaları için yapıldı. 1876’dan beri umumi seçimler yapılmaktadır. Bu gelenek, ateş yumağı içindeki Türkiye’de iyi-kötü bir demokrasinin işlemesinin sebebidir.
15 Haziran 2011 Çarşamba

BOŞANMA YASAĞININ AVRUPA’DAKİ SON KALESİ DE DÜŞTÜ

Geçen gün Malta’da enteresan bir referandum yapıldı. Halkın % 52’si boşanmayı yasaklayan kanunun değiştirilmesini istedi. Böylece dünyada Vatikan’dan başka boşanmayı yasaklayan bir tek Filipinler kaldı.
8 Haziran 2011 Çarşamba

OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH!

Sünnet, çok eski bir gelenek… Mumya ve papirüs resimlerinden anlaşıldığına göre Antik Mısır’da vardı. Kolomb, Kızılderililerin sünnetli olduğuna çok şaşmıştı. İngiltere’de sünnet bir sınıf ve statü sembolüdür.
1 Haziran 2011 Çarşamba

AMERİKA’YA NUMUNE OLAN DEVŞİRME USULÜ

Osmanlılarda yükselmek için tek şart liyâkattir. Hangi ırka ve dine mensup olursa olsun, kabiliyetli gençlerin önü açıktır. Devşirme denilen bu usul, devleti 6 asır ayakta tutan prensiplerden biri olmuş; Amerika’ya da numune teşkil etmiştir.
25 Mayıs 2011 Çarşamba

İSTANBUL’DAN BİR HANEDAN REİSİ GEÇTİ

Osmanlı hanedanının en yaşlısı sıfatıyla hanedan reisi olan Osman Bayezid Efendi İstanbul’daydı. İşte nâzik, mütevâzı ve entelektüel şehzâdenin sürgünle başlayıp New York'a uzanan hikâyesi...
18 Mayıs 2011 Çarşamba

ALTINA HÜCUM

Altın soylu bir madendir. Soyluların da tutkusu olmuştur. Altın, sarı rengi ile sükûneti, kızıl ışıltısıyla da hırsı ilham eder.
11 Mayıs 2011 Çarşamba

TÜRKLER MÜSLÜMAN OLMAKLA NELER KAZANDI?

İslâmiyet, Türklerin millî benliğini koruyan ve onları dünyaya hâkim kılan başlıca kuvvet olmuştur. Nitekim Müslümanlığa girmeden Avrupa’yı istilâ eden Türkler, millî benliklerini koruyamadı.
4 Mayıs 2011 Çarşamba

MAVİ KANLILARIN DÜĞÜNÜ

Avrupalı asillerin her istediğiyle evlenme lüksü yoktur. Aksi takdirde taht üzerindeki haklarını kaybeder. Ama İngiltere Prensi William ile Kate Middleton’ın evliliğinde olduğu gibi artık bu prensipler tavan arasına atılmışa benziyor.
27 Nisan 2011 Çarşamba

DÜNYANIN EN ESKİ ÇOCUK BAYRAMI

Hazret-i İsa'nın doğduğu gece gökyüzünde büyük bir yıldız göründü. Yeryüzünde büyük bir doğumun olduğuna işarettir, dediler. İşte bu hâdise dünyanın en eski çocuk bayramının hüzünlü hikâyesinin başlangıcıdır.
20 Nisan 2011 Çarşamba

DÜNYADAN BİR ÂDİLE SULTAN GEÇTİ…

Vaktiyle bütün İstanbul, servetini hayır yolunda harcayan Âdile Sultan’ı hayırla yâdederdi. Beş padişah zamanında hüküm sürmüş, çok acılar yaşamış, ama metanetini hiç kaybetmemiş bu hanımefendi şairin adı bugün eski mekânlarda yaşıyor.
13 Nisan 2011 Çarşamba

SEMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN

Şeyh Bedreddin, Osmanlı tarihinin en münakaşalı şahsiyetlerindendir. Büyük bir fıkıh âlimi olmasının yanında, inanç sınırlarını zorlayan sözleriyle tanınır. Kimilerine göre sosyalist bir ihtilâlcidir.
6 Nisan 2011 Çarşamba

SÖZÜNÜZÜ BALLA KESTİM…

Bal, insanlık tarihinin en eski yiyeceklerinden birisi… Sadece bu değil; iyi bir ilaç, makbul bir koruyucu.. İşte bu cennet gıdasının hikâyesi…
30 Mart 2011 Çarşamba

ADALET DAİRESİ’NİN İÇİ VE DIŞI

Adalet, devletin dayandığı esas prensip olarak görülür; devletlerin yıkılması da adaletten ayrılmalarına bağlanır. Şark kültüründeki adalet dairesi, bu prensibi ifade eden bir kanun hükmü gibidir.
23 Mart 2011 Çarşamba