BURMA MÜSLÜMANLARININ FARKINA HERKES YENİ VARDI

Asırlardır Burma’da yaşayan milyonlarca Müslüman, son senelerde ağır baskı ve zulüm altında. Binlercesi öldürüldü veya kaçmaya zorlandı. Son Arakan hâdiseleri sebebiyle dünya bunun farkına varır gibi oldu.
1 Ağustos 2012 Çarşamba

TUZ KADAR SEVMEK

Tuz, yemeklere tat verdiği kadar, tabirleri de tatlandırır. Şimdilerde doktorlar uzak durmayı tavsiye ediyor. Ama vaktiyle iyi kazanç getiren bir maişet kapısıydı.
18 Temmuz 2012 Çarşamba

İNKILÂP TARİHİ BİLMEMEK MAZERET Mİ?

1982 tarihli TC anayasası, “Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ve cumhuriyetin lâiklik niteliğini koruma amacını güden” inkılâp kanunlarının, anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamayacağı ve yorumlanamayacağını söyler. Bu kanunların hangileri olduğunu, maalesef bilen fazla değildir.
11 Temmuz 2012 Çarşamba

KİM KİMİN ÖNÜNDE DURACAK?

Protokol, büyük devletler için mühim bir meseledir. Aynı zamanda memleket siyasetinin, başka bir tabirle demokrasinin ne ayarda olduğunun da aynasıdır.
4 Temmuz 2012 Çarşamba

Zindandan Cumhurbaşkanlığı Sarayına Giden Yol: Müslüman Kardeşler

Bir asra yaklaşan zorlu bir mücadelenin ardından, İhvân-ı Müslimîn (Müslüman Kardeşler) artık Mısır’ın başında… İşte İslâm dünyasındaki aksiyona da model olan teşkilâtın hikâyesi…
27 Haziran 2012 Çarşamba

AVRUPA TOLERANSI ŞARK’TAN ÖĞRENSİN!

Beraber yaşama geleneği bulunmayan Avrupa, şimdi sayısı milyonlara varan Müslümanlarla ne yapacağını düşünüyor. “Bize benzemeyenlere hayat hakkı yok” diyenler çıkıyor. Bu problem, çok övündükleri Avrupa Kültürü’nün sonunu mu getiriyor acaba?
20 Haziran 2012 Çarşamba

TÜRKİYE İÇİN BAŞKANLIK SİSTEMİ

Başkanlık sistemi bizde 1960’lardan beri tartışılır. Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman parlamenter demokratik monarşi idi. G. M. Kemal, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve hâlihazırda Tayyip Erdoğan gibi karizmatik liderlerin devri, fiilen başkanlık sistemini andırır.
13 Haziran 2012 Çarşamba

TARİHTE ÇOCUK DÜŞÜRME VE KÜRTAJ

Babanın çocuğunu serbestçe öldürebildiği Antik Çağ’ın aksine, semavî dinler, inananlarının fazlalığını ister. Çocuk düşürme ve kürtaja cevaz vermez. Kürtaj yasağı bugün bile dünya siyaset gündeminin mühim malzemelerindendir.
6 Haziran 2012 Çarşamba

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN FAYDA ve MAHZURLARI

Amerikan Başkanlığı, aslında herkesin kaldıramayacağı bir yüktür. Nitekim yeğenine Truman’ın ismini koymak istemişler de, “Bence bir insanın başına gelebilecek en fena şey, ailesinden birinin başkan olmasıdır. Bu ismi koymam, zira bu isim çocuğun istikbaline tesir edebilir” demiştir.
30 Mayıs 2012 Çarşamba

NE MENEM ŞEY ŞU BAŞKANLIK SİSTEMİ?

Şöyle derler: “İngiltere kralı saltanat sürer, hükümet etmez; Amerikan başkanı hükümet eder, saltanat sürmez.” Gerçekten başkan, diktatörleri kıskandıran bir iktidarın sahibidir. Ama Amerika’nın gücü ve istikrarı da bu sayededir.
23 Mayıs 2012 Çarşamba

DEMOKRASİ DE ÇEŞİT ÇEŞİT…

Dünyadaki demokratik memleketler, kendisine uygun bulduğu bir usulü tatbik ediyor. Bunların tıkır tıkır işleyeni de var, ikide bir tıkananı da…
16 Mayıs 2012 Çarşamba

MİHRÜMÂH SULTAN CÂMİİNİN SIRRI

Mihrümah Sultan, asrının en zengin ve hayırsever hanımıydı. İstanbul’un iki girişini süsleyen câmileri üzerine son zamanlarda bir de hikâye düzülmüştür.
9 Mayıs 2012 Çarşamba

CÂMİ SATILIR MI DEMEYİN!

1928 yılından itibaren binlerce câmi kadro dışı ilan edilip kapatıldı, yıktırıldı, satıldı veya din dışı işlerde kullanıldı. Moğol istilâsını aratmayacak bu devirleri gayet iyi hatırlayanlar az değil.
2 Mayıs 2012 Çarşamba

LALE DEVRİ

Lale, o kadar millî bir çiçektir ki, tarihimizde Yahya Kemal’in tabiriyle “Lale Devri” diye anılan bir devir bile vardır.
25 Nisan 2012 Çarşamba

HALEB ORDA İSE, ARŞIN BURDA!

Osmanlılar, şimdi İngiltere’de olduğu gibi kendine mahsus ölçüler kullanırdı. Bunlar 1931’de Fransa’ya benzeme uğruna değiştirildi. Ama tabirler ve türkülerde hâlâ yaşıyor.
18 Nisan 2012 Çarşamba

ANADOLU’NUN HAS ÇİÇEĞİ: LÂLE

Lâle, eskilerin çok sevdiği, yüksek mânâlar yüklediği bir çiçekti. Üstelik tarihte bir devre de adını vermişti. Gelin, lâlenin Anadolu’da başlayan, Avrupa’ya, hatta Amerika’ya kadar uzanan hikâyesine kulak verelim…
11 Nisan 2012 Çarşamba

MEDRESELİLER EN ENTELEKTÜEL KESİMDİ

Ortaçağ zannedildiği gibi karanlık bir çağ değildir. Hele Müslümanlar için hiç değildir. Üniversiteler bu devirde kurulmuş, sonra bütün dünyaya Müslümanlardan yayılmıştır. Kâğıt da öyledir. (Yenidünya Mecmuası'na verilen mülâkat-Şubat 2012)
10 Nisan 2012 Salı

SON MISIR MELİKESİNE VEDA

Osmanlı hanedanının sürgüne şahit olmuş son ferdlerinden Neslişah Sultan da 91 yaşında göçtü. Güzelliği ve zarafetiyle tanınan sultanın İstanbul’da başlayan hayatı Fransa’da sürgünde devam etmiş; Mısır’da melikeliğe kadar yükseldikten sonra ikinci bir sürgün yaşamıştı.
4 Nisan 2012 Çarşamba

ÇİN SARAYINI BASAN 40 TÜRK YİĞİDİ

Çin hâkimiyetinde yaşayan Göktürkleri kurtarmak gayesiyle ve imparatoru kaçırmak üzere 40 yiğidiyle Çin sarayını basan Prens Kür Şad'ın cesaret ve kahramanlığı tarihin en şaşırtıcı hâdiselerinden biridir.
28 Mart 2012 Çarşamba

BİR ZAMANLAR HÂKİM OLMAK İÇİN ÜSTE PARA VERİLİRDİ

Ortaçağ’da papazlık ve hâkimlik gibi her çeşit makam ve vazife, para karşılığı ihale edilirdi. Buna Yeni Ahid’de anlatılan bir kıssaya izafeten simoni denir.
21 Mart 2012 Çarşamba

EĞİTİM ŞART (MI?)

Eğitim, bugün terbiye yerine kullanılıyor. Terbiye, pürüzleri gidermek manasına gelir. Eğitimde ise, boyun eğdirmek manası vardır. Osmanlılarda mekteplerin bağlı olduğu müessesenin adı milli eğitim değil, maarif (öğretim) nezareti idi.
14 Mart 2012 Çarşamba

CEMRE DÜŞTÜ DUYDUNUZ MU?

Cemreler, birbirini ardına suya, havaya ve toprağa düşer. Hava ısınmaya başlar. Kışın sonunu haber verir. Baharı müjdeler. İyi de, cemre nedir? Nereye düşer?
7 Mart 2012 Çarşamba

AMA HANGİ İNCİL?

İncil, daha ilk asırlarda ortadan kayboldu. Sonradan ortaya İncil adıyla onlarca kitap çıktı. Acaba bunlardan hangisi gerçek İncil idi? Kilise bu meseleyi çözdü elbette…
29 Şubat 2012 Çarşamba

FETİH 1453 FİLMİNE DAİR

Alışılmadık bir örnek olduğu için, Fetih 1453 çok rağbet uyandırdı. Çok emek verilmiş. İyi niyet eseri her sahnede kendisini gösteriyor. Ama kusursuz güzel olmaz!
21 Şubat 2012 Salı

TARİHİ SEVDİREN ADAM

Yılmaz Öztuna, kitlelere tarihi sevdirdi. Bizim nesil doğru tarihi onun sayesinde öğrendi. Yanlış bildiğini de onun sayesinde düzeltti. Bu bakımdan hizmeti unutulmazdır.
15 Şubat 2012 Çarşamba

KONUŞAMAYAN ÇOCUKLARI GETİRİP SADRÂZÂMA OKUTURLARDI

Sadrâzâm, padişahtan sonra devletin bir numaralı adamıdır. Dünyanın en güçlü şahsiyetlerindendir. Bir sözü mühim bir icraattır. En ufak bir hatası hayatına mâl olabilir
8 Şubat 2012 Çarşamba

UYGURLARIN TAHTINDA TALİHSİZ BİR OSMANLI ŞEHZÂDESİ

Hanedanın sürgün edilmesinden sonra, büyük devletler tarafından kendisine Türkistan tacı teklif edilen Şehzâde Abdülkerim Efendi’nin hayatı hem meraklı, hem de iç burkucudur.
1 Şubat 2012 Çarşamba

HİNDİSTAN’DA PARYA OLMAK

Parya tabiri dilimizde kullanılır ama menşei pek bilinmez. Bu kelime, Hindistan’da akıllara durgunluk verecek kast sistemini hatıra getirmektedir.
25 Ocak 2012 Çarşamba

ADANIN TEK ADAMI

Rauf Denktaş, hayatı, bir mücadele ile adeta aynîleşen bir dava adamıydı. Her bakımdan Süleyman Demirel’e benzetilen liderin şahsiyeti, siyasî geçmişi kadar renklidir.
18 Ocak 2012 Çarşamba

FRANSA DOSTLUĞU TÜRKLERE UĞUR GETİRMEDİ

Kadim dost ve müttefik Fransa, iki asırdır yapılan reformlara da ilham kaynağı olmuştur. Gerçi ne kadar iyi müttefik, ne kadar doğru bir ilham kaynağı olduğu söz götürür.
11 Ocak 2012 Çarşamba