SARAYDAN ZİNDANA: ŞEHZADE NÂMUK EFENDİ

Sultan Reşad’ın torunu Şehzade Nâmuk Efendi, hanedan sürgün edilirken 11 yaşında bir delikanlı idi. Dolmabahçe Sarayı’nda başlayan ihtişamlı hayatı, Mısır zindanlarında sefalet içinde son buldu.
3 Mayıs 2021 Pazartesi

HAMMURABİ KANUNU ve TEVRAT

Bâbil ve Kenan ilinde yaşayan birbirinden çok farklı iki cemiyet, nasıl oluyor da, benzer hukuki hükümlere sahip olabiliyor?
26 Nisan 2021 Pazartesi

SUDA OYNAR KAYIKLAR

Eski İstanbul kayıkları, hem iki yakayı birbirine bağlar; hem de zarif bedenleriyle denizleri süsler. Aynı zamanda nice hatıraları sinesinde gizleyen mazi şahitleridir.
19 Nisan 2021 Pazartesi

100 YILLIK BİR GÖLGE: PRENS PHİLİP

74 yıl süren evliliğinde Kraliçe Elizabeth’i bir gölge gibi takip eden Prens Philip 100 yaşında vefat etti.
12 Nisan 2021 Pazartesi

MONTRÖ MUKAVELESİ VE BOĞAZLAR

Lozan ile milletlerarası statüye getirilen Boğazlar, Montrö ile Türkiye’nin kontrolüne bırakılmıştır.
5 Nisan 2021 Pazartesi

İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN İKİNCİ PERDESİ

İstiklal Mahkemeleri’nin müebbed hapis cezası verdiği gazeteci Hüseyin Cahid Yalçın “Böyle bir muhakemede hâkim olmaktan ise, mahkûm olmayı tercih ederim” demişti.
29 Mart 2021 Pazartesi

İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN BİRİNCİ PERDESİ

İstiklal Mahkemesi kurulur kurulmaz, azaları, “Hiç bir kanun maddesine bağlı olmadan ceza verme salahiyetine sahip olduklarını” ilan etmişti.
22 Mart 2021 Pazartesi

ASIRLAR BOYU KARAKTERİ ELE VEREN YÜZ OKUMA SANATI

Tarihte insanlar, hükümdar, kumandan, memur, hizmetkâr, hatta eş seçiminde, kıyafet ilminden faydalanırdı.
15 Mart 2021 Pazartesi

DÜNYANIN YAŞI VE İNSANLIĞIN ÖMRÜ

Her devrinde ve her yerde insanlar, dünyanın ömrünü ve kıyametin ne zaman kopacağını merak etmiş; buna dair hesaplamalar yapmıştır.
8 Mart 2021 Pazartesi

KÖY ENSTİTÜSÜ GÜZELLEMELERİ

Köy Enstitüleri’nde biraz nazari ders dışında, teknik dersler görülür; burada yetişen gençlerin, rejimin değerlerine bağlı birer köy önderi olması umulurdu.
1 Mart 2021 Pazartesi

İSKİLİPLİ ATIF EFENDİ’NİN GERÇEK SUÇU

Bir sene evvel yazdığı kitap sebebiyle, kanunlar geriye yürütülerek mahkûm edilen İskilipli Atıf Efendi’nin idamının arkasındaki hakikatler…
22 Şubat 2021 Pazartesi

1921 ANAYASASI’NIN YÜZ YILLIK RUHU!

1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiyye Kanunu, İstanbul’a alternatif olarak Ankara hükümetinin rejimini kuran, kısa ama, ehemmiyetli bir kanundur.
15 Şubat 2021 Pazartesi

“VATAN HAİNLERİ - REJİM DÜŞMANLARI SİBİRYA’YA!”

Hayvan vagonlarında seyahat günlerce sürüyordu. Kokmaya yüz tutmuş ölüler, tren mola verdiğinde, yol kenarına atılırdı.
8 Şubat 2021 Pazartesi

ALMAN ORDUSUNDA TÜRK LEJYONLARI

II.Cihan Harbi’nde Rusya’yı işgal eden Almanlar, yerli halktan lejyonlar kurmuştu.
1 Şubat 2021 Pazartesi

BİR OSMANLI HANEDAN REİSİ SESSİZ SEDASIZ GÖÇTÜ

Garip doğdu. Garip yaşadı. Garip vefat etti. Gariplere müjdeler olsun! Osmanlı hanedanının reisi, yani hanedanın en yaşlı erkek ferdi, Sultan II. Abdülhamid’in torunu 90 yaşındaki Dündar Efendi, Şam’da tek başına vefat etti.
25 Ocak 2021 Pazartesi

AŞAR VERGİSİ VE KÖY AĞALIĞININ DOĞUŞU

1925’te aşar kaldırılarak, ülke toprakları bedelsiz olarak halka dağıtıldı. İnkılap tarihi kitaplarına girmiş olan, “Köylünün belini büken aşar kaldırıldı, köylünün yüzü güldü” sloganının iç yüzü…
18 Ocak 2021 Pazartesi

RESULULLAH’IN ANNE VE BABASININ DİNİ VE ALİ EL-KÂRİ

Cahiliye devrinde Arabistan halkının bir kısmı Hazret-i İbrahim’in dininden kendilerine ulaşan kaidelere bağlıydı.
11 Ocak 2021 Pazartesi

SULTAN HAMİD TAPUSU VE FİLİSTİN TOPRAKLARI

Asırlarca falsosuz işleyen Osmanlı toprak nizamı Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin de gayretleriyle büyük ölçüde yazılı hâle getirildi.
4 Ocak 2021 Pazartesi

TARİHTE GAYRI MÜSLİMLERE BENZEMEK VE YILBAŞI

Her yılbaşı yaklaşınca mesele bir daha aktüelleşir. “Karga, kekliğe özenmiş; becerememiş; kendi yürüyüşünü de unutmuş” derler. Başkasına benzemenin sınırı nerede başlar, nerede biter?
28 Aralık 2020 Pazartesi

EMEVÎLERİN HATASI NEYDİ?

İranlı bilim tarihçisi Şiî Profesör Seyyid Hüseyn Nasr der ki: Emevî halifelerini, müslüman memleketlerdeki modern tiranlarla bir tutmamalıdır. Bunlar dini bizzat yıkmaya uğraşırken, Emevîler devrinde İslâmiyet tatbik ediliyordu.”
21 Aralık 2020 Pazartesi

EMEVÎLER DEVRİNİN PERDE ARKASI

Zamanında Emevîleri hicveden şiirleriyle meşhur İbn Kays der ki, “Bazılarının Emevîlerden hoşlanmamalarının sebebi, onların öfkelendikleri vakit tahammül göstermeleridir.”
14 Aralık 2020 Pazartesi

HER DEVRİN İDEOLOGU: ZİYA GÖKALP

Fikirleri her iki devirde de kabul görüp, devletin resmi ideolojisi haline getirilen Ziya Gökalp gibi bir şahsiyet tarihte nadir görülmüştür.
7 Aralık 2020 Pazartesi

İKİ DEVİRDE BİR ÂLİM: SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri, son asırda hem zahiri din ilimlerini, hem de tasavvufu bir arada öğreten ender şahsiyetlerdendir.
30 Kasım 2020 Pazartesi

ECDAT YÂDİGÂRI TÜRBELERİN HAZİN HİKÂYESİ

Asırlarca tarihin sessiz şahitliğini yapmış türbeler, 1925 senesinde kapatıldı. İçlerindeki kıymetli eşya, ya yağma edildi, ya çürümeye terk olundu.
23 Kasım 2020 Pazartesi

LÜBNAN’DA SON OSMANLILAR

Şu anda çeşitli sıkıntılarla boğuşan Lübnan, vaktiyle sürgün edilen Osmanlı hânedanına kucağını açmıştı. Öyle ki Beyrut, adeta ailenin merkezi gibiydi.
16 Kasım 2020 Pazartesi

Tarihi değiştiren maymun ısırığı KRAL VE MAYMUN

Bir maymun ısırığı tarihin gidişini değiştirdi. Churchill, “Bu maymunun ısırmasından dolayı bir kral ve çeyrek milyon kişi öldü” derdi.
9 Kasım 2020 Pazartesi

SULTAN ABDÜLHAMİD’İN AVRUPA’DA YASAKLATTIĞI PİYESLER

İslâmiyet aleyhindeki bir piyesin Paris’te oynatılacağını haber alan Sultan Abdülhamid, hemen Paris sefareti vasıtasıyla bunun önlenmesine teşebbüs etti.
2 Kasım 2020 Pazartesi

DİL BAYRAMI EFSANESİ ve KARAMANOĞLU MEHMED BEY

Karamanoğlu Mehmed Bey, Türkçe'den başka lisan bilmeyen bir Türkmen beyiydi. İşgal ettiği payitaht Konya'da katakulliye gelmekten korkuyordu.
26 Ekim 2020 Pazartesi

TÜRK İŞİ DONDURMA - İNGİLİZ İŞİ ERİTME

İngiltere, I.Cihan Harbi’nde İngiliz ordusuna asker vermekte isteksiz olan müstemlekesi Avustralya’yı dize getirmek için akıl almaz bir yol kullandı. İki Afgan devecinin, Avustralyalılara saldırması, Londra’nın işini çözdü.
19 Ekim 2020 Pazartesi

ISTANBUL, NOT CONSTANTINOPLE

1930 tarihinden itibaren, yurt dışından gelecek mektuplarda şehir adı olarak Constantinople yazılması hâlinde mektupların iade edileceği ilan olundu.
12 Ekim 2020 Pazartesi