HÜRRİYET GEYİĞİ ve ÖLDÜRÜLEN BASIN HÜRRİYETİ

Sarı Ceket, Fransa’daki halk ayaklanmasının sembolü oldu. Son devirde sembolsüz ne isyana, ne ihtilale rastlanıyor. Fransız ihtilalinde kırmızı külah; Portekiz’de kırmızı karanfil, Ukrayna’da turuncu kaşkol ihtilal sembolüydü. Jön Türk isyanının da garip bir sembolü vardı: Geyik.
10 Aralık 2018 Pazartesi

SONUN BAŞLANGICI: FİLİSTİN-SURİYE BOZGUNUNUN HİKÂYESİ

Filistin-Suriye cephesinin çözülüşü ve Mondros mütarekesinin imzalanmasının üzerinden tam yüz sene geçti. Burada cereyan eden hâdiselerin içyüzü bugün bile iyi bilinmemektedir.
3 Aralık 2018 Pazartesi

RODOS VE 12 ADA NASIL ELDEN ÇIKTI?

Rodos’un merkezi olduğu ve 4 asır Osmanlı hâkimiyetinde kalan 12 Ada’nın, Lozan ile elden çıktığını söylemek hiç de ‘cahilce’ bir söz değildir.
26 Kasım 2018 Pazartesi

MEVLİD KANDİLİNDE SEVİNENLERİN HİKÂYESİ

Osmanlılar zamanında Mevlid Kandili tatil olduğu gibi, fevkalâde ihtişamlı merasimlerle kutlanırdı.
19 Kasım 2018 Pazartesi

BÜYÜK HARB BİTELİ 100 SENE OLDU

1914 sonbaharında harbe giden gençler, Noel’de evde olmayı umuyorlardı. Ne çare; harb 4 sene sürdü. Çoğu, evini bir daha göremedi.
12 Kasım 2018 Pazartesi

ANDIMIZ VE TÜRKÇÜLÜĞE DAİR

Andımız’ın mimarı Reşit Galip, Türkçe ibadetten, Halkevlerine; üniversite reformundan istiklal mahkemelerine kadar çok inkılabın da başrol oyuncusudur. Çankaya sofrasında Gazi’ye kafa tutacak kadar da cüretkârdır.
5 Kasım 2018 Pazartesi

CUMHURİYET GERÇEKTE NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Ankara hükümeti, 23 Nisan 1920’den, hiç değilse saltanatın kaldırılmasından beri zaten cumhuriyettir. Ancak 29 Ekim 1923 tarihinin manası daha başkadır.
29 Ekim 2018 Pazartesi

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ VE CHP

Gazi’nin serveti ve mallarını CHP’ye bıraktığı vasiyeti, münakaşa mevzuu olmuştur. Bu vasiyetin iptali ve malların hazineye iadesi mümkün müdür?
22 Ekim 2018 Pazartesi

İŞ BANKASI VE CHP

Gazi’nin CHP’ye vasiyet ettiği İş Bankası hisseleri öteden beri münakaşa mevzuu olmuştur. Bu hisselerin kaynağı daha da enteresandır.
15 Ekim 2018 Pazartesi

ŞU OSMANLI BORÇLARI MESELESİ

Sultan Abdülhamid, Düyûn-ı Umumiye idaresini kurmakla dış borçları indirtmeye ve fâizlerini kaldırtmaya muvaffak oldu. Böylece devleti mutlak bir uçurumun kenarından aldı.
8 Ekim 2018 Pazartesi

AVRUPA’NIN EN KANLI İÇ SAVAŞI: İSPANYA VE FRANCO

İspanyol iç savaşında milliyetçi güçlerin lideriydi ve komünist cumhuriyetçileri bozguna uğratarak, memleketinin bir Sovyet peyki vaziyetine düşmesini önlemişti.
1 Ekim 2018 Pazartesi

ORTAÇAĞ MEKKE’SİNDE BİR CENTİLMENLER KLÜBÜ: HILFÜ’L-FUDÛL

590 senelerinde Mekke’de birkaç mert erkek, haksızları korumak, mazlumları himaye etmek üzere ant içmişlerdi. O zaman 20 yaşlarındaki Resûlullah aleyhisselâm da bu ahidleşmede hazır bulunmuştu.
24 Eylül 2018 Pazartesi

ŞAM YANGININDA BİR OSMANLI HÂNEDAN REİSİ

Osmanlı hânedanının şu andaki reisi, Sultan Abdülhamid’in torunu 88 yaşındaki Dündar Efendi, Şam’da tek başına hayat mücadelesi vermektedir.
17 Eylül 2018 Pazartesi

KÖLE BESLEMEK Mİ? İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK MI? HANGİSİ DAHA UCUZ?

Sanayi inkılâbı, köleliğin sonunu getirdi. Kapitalist sistemde kölenin yeri yoktu. Yevmiyeli işçi çalıştırmak mı; köle beslemek mi daha ucuza geliyordu? Mühim olan buydu.
10 Eylül 2018 Pazartesi

KÖLE SAHİBİ OLMAK, KÖLE OLMAKTIR

Hazret-i Peygamber, “Kölelerinize yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin. Onlara kölem demeyin; oğlum veya kızım deyin. Yapamayacağı işi yüklemeyin. Bir iş verince de yardım edin. Allah dilese, sizi onların emri altına verirdi” buyurdu. Bunun için Hazret-i Ömer, “Köle sahibi olmak, köle olmaktır” demiştir.
3 Eylül 2018 Pazartesi

YALANCIDIR HEP AYNALAR

Vaktiyle Venedik ayna inhisarını elinde tutardı. Ayna ustaları, sırlarını kimseye vermesin diye ayna imal edilen adadan ayrılamazdı. Cezası, ölümdü.
27 Ağustos 2018 Pazartesi

“Eyvah Fesim!" - SULTAN HAMİD’İN KÜÇÜK ŞEHZÂDESİ

Babası saraydan sürgüne götürülürken, 8 yaşındaki Şehzâde Nureddin Efendi, o hengâmede fesini kaybetmiş; kâfileye yetişememişti.
20 Ağustos 2018 Pazartesi

BİR AVUÇ DOLAR İÇİN

Doların 1 liraya denk olduğu 1930’larda yaptığı Amerika seyahatini bir gazeteci, yıllar evvel “Türk Parasına Şapka Çıkarıldığı Günler” serlevhası altında neşretmişti.
13 Ağustos 2018 Pazartesi

Türkiye ve Amerika - BİR DARGIN, BİR BARIŞIK

Amerika, II. Cihan Harbi’nden sonra, komünizm ve Kızıl Rusya tehlikesine karşı bir emniyet subabı olarak gördüğü Türkiye’ye yakın alâka göstermiştir. Ama bu alâka, hiçbir zaman bir kararda olmamıştır.
6 Ağustos 2018 Pazartesi

ŞERBETİN ALTIN ÇAĞI

Bir yaz günü yeniçeri ocağını ziyaret eden Kanuni Sultan Süleyman’a serin şerbet ikram edilir. O da tasın içini altınla doldurup iade eder. Bu bir âdet hâlini alır. Tâ ki…
30 Temmuz 2018 Pazartesi

DAĞ FARE DOĞURDU: II. MEŞRUTİYETİN İBRETLİ HİKÂYESİ

Meselenin vahametini kavrayan padişah bu işte bir İngiliz parmağı olduğundan şüphelendi. “Suyun akıntısına gideceğim” diyerek meşrutiyeti ilana razı oldu.
23 Temmuz 2018 Pazartesi

DANIŞIKLI DÖVÜŞ: SERBEST FIRKA

1930 senesinde Gazi’nin direktifiyle kurulan muvazaa partisi Serbest Fırka, beklenmedik bir teveccüh kazanınca, ancak 98 gün yaşayabilmiştir.
16 Temmuz 2018 Pazartesi

SAVCILAR NECİ İDİ?

Mahkemelerde ilk defa savcılar görüldüğünde, halk buna bir mana veremedi. Dâvâcı ve dâvâlı durur iken, savcılar neci idi?
9 Temmuz 2018 Pazartesi

MEVLÂNÂ VE MOĞOLLAR

“Moğollardan korkuyorsanız, Allah’ı tanımıyorsunuz demektir. Siz onlara bakınca kâfir görüyorsunuz; ben ise aralarında yüz tane iman sancağı sayıyorum” diyordu Mevlânâ...
2 Temmuz 2018 Pazartesi

SÜNNET, MÜ’MİNLERİ BAĞLAR

Kur’an-ı kerim bir anayasa gibidir. Hükümlerini, sünnet beyan eder. İmam Evzâî der ki: “Kitab, Sünnet’e; Sünnet’in Kitab’a muhtaç olduğundan daha çok muhtaçtır”.
25 Haziran 2018 Pazartesi

BU SEÇİM, BAŞKA TÜRLÜ BİR SEÇİM

Türkiye’de demokrasi ve seçim geleneği zannedildiğinden de eskidir. Osmanlı Devleti’nde ilk seçimler, 1840’ta mahallî meclis azaları için yapıldı. O gün bugündür seçimler gündemden hiç inmemiştir.
18 Haziran 2018 Pazartesi

İMAM GAZÂLÎ ve İHYA'DAKİ HADÎSLER

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî der ki, “Bir gayrimüslim, muhabbetle İhyâ’nın yapraklarını çevirse, hidâyet şerefine erişir.”
11 Haziran 2018 Pazartesi

UYDURMA HADÎS NASIL ANLAŞILIR?

“Ey fıkıh âlimleri! Sizler, tabib; biz hadîs âlimleri ise eczacı gibiyiz” diyordu A’meş.
4 Haziran 2018 Pazartesi

KUR’AN’A AYKIRI HADÎS Mİ?

“Size bir hadîs söylendiğinde, sakın ona Allah’ın kitabıyla karşı çıkmayın. Allah’ın Resûlü, Allah’ın Kitabı’nı sizden iyi bilirdi.” (İmam Şâfi‛î)
28 Mayıs 2018 Pazartesi

BU KUR'AN'DA VAR MI?

Sünnet, lügatta yol, çığır, kanun ve âdet gibi manalara gelir. “Men senne sünneten haseneten felehu ecrüha ve ecrü men amilehâ”, yani “Kim iyi bir çığır açarsa, o çığırda gidenlerin sevabı ona da verilir” mealindeki hadîs-i şerifte böyledir.
21 Mayıs 2018 Pazartesi