SOYAĞACI (ŞECERE) NASIL HAZIRLANIR?

1 Ocak 2017 Pazar

OSMANLI PADİŞAHI KİMDİR?

Türkistan’dan dört yüz çadırlık bir aşiretle Anadolu’ya gelen Osmanlılar, bir asır içinde Anadolu birliğini kurarak, Selçukluların tam halefi oldular. Zamanla üç kıtaya hükmeden bir imparatorluk kurdular.
26 Aralık 2016 Pazartesi

İŞTE GELDİK GİDİYORUZ; ŞEN OLASIN HALEB ŞEHRİ!?

Haleb, vaktiyle Ortadoğu’nun en zengin şehriydi. Zarif evleri, muhteşem binalarıyla, Haleb adeta bir açık hava müzesiydi.
19 Aralık 2016 Pazartesi

ANADOLU’DA TÜRKÇE KONUŞAN RUMLAR

Kilisede Türkçe dua eden; Türkçe’yi Grek alfabesiyle yazan Karamanlı Rumlar, 1924’te gönderildikleri Yunanistan’da Türk Tohumu diye anılarak dışlanmışlardı.
12 Aralık 2016 Pazartesi

MERHAMET MEDENİYETİNİN ZARİF HÂTIRALARI: KUŞ EVLERİ

Câmilerin, hatta evlerin duvarlarında küçücük, ama ihtişamlı kuş evleri, merhamet üzerine kurulmuş eski medeniyetimizin ince bir hâtırası değil midir?
5 Aralık 2016 Pazartesi

İntihar mı? Cinâyet mi? - ŞEHZÂDE YUSUF İZZEDDİN EFENDİ’NİN HAZİN ÖLÜMÜ

Meşrutiyet devrinde veliahd olan Yusuf İzzeddin Efendi, Cihan Harbi’ne girilmesinin aleyhindeydi. Memleketin felâkete sürüklendiğini görüyor, üzülüyordu. Bu sebeple İttihatçıların düşmanlığını kazandı. Bu da, sonunu getirdi.
28 Kasım 2016 Pazartesi

TÜRKİYE İÇİN BAŞKANLIK SİSTEMİ

Başkanlık sistemi bizde 1960’lardan beri tartışılır. Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman parlamenter demokratik monarşi idi. Atatürk, İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve hâlihazırda Tayyib Erdoğan gibi karizmatik liderlerin devri, fiilen başkanlık sistemini andırır.
21 Kasım 2016 Pazartesi

AMERİKAN BAŞKANI DA ÇEŞİT ÇEŞİT…

Trump gibi ‘renkli’ bir şahsiyetin Beyaz Saray’a çıkışı, çoklarını hayrete düşürdü. Halbuki ABD tarihinde daha ne renkli başkanlara rastlanır.
14 Kasım 2016 Pazartesi

TÜRKLER VE MUMYACILIK

Eskiden Türkler de ölülerini mumyalardı. Ancak, zannedilenin aksine, ölünün iç uzuvları çıkartılmazdı. Bir takım usullerle kurutulan cesed, asırlar boyu bozulmadan kalırdı.
7 Kasım 2016 Pazartesi

Hazırlayanların eliyle ihlâl edilen sulh programı - MİSÂK-I MİLLÎ EFSÂNESİ

Misâk-ı Millî, I. Cihan Harbi’nin gâliplerine sunulmuş bir sulh programıdır. Millî vicdanın limitlerini göstermek üzere hazırlanmış tek taraflı, bağlayıcılığı olmayan, bir propaganda metnidir.
31 Ekim 2016 Pazartesi

MUSUL NASIL ELDEN ÇIKTI?

Osmanlıların kaybettiği son şehir olan Musul, İngiltere ile Ankara arasında uzun süren bir ihtilafın da sebebi oldu. Lozan Müzakereleri bu yüzden kesildi. Sonra iş tatlıya(!) bağlandı.
24 Ekim 2016 Pazartesi

MUMYANIN HİKÂYESİ

Cesedin mevcut haliyle muhafazası, öteden beri âdet olmuştur. Hem ölümden sonraki hayatı için, hem de sosyal statüsünü göstermek adına ölüler mumyalanırdı.
17 Ekim 2016 Pazartesi

ALTIN MAKAS: SANSÜR

Sultan Hamid devri hep sansür hikâyeleri ile hatırlanır. Halbuki eski dünyada, basının gücünden çekinen bütün hükümetler, basının üzerinde olabildiğince baskı ve sansür kurmaya çalışmıştır.
10 Ekim 2016 Pazartesi

YER DÖŞEK, YILDIZLAR YORGAN: ÇİNGENELER

Avrupa’da her türlü felâketin sebebi olarak görülen ve sistemli imhâya maruz kalan bir halktı. Böyle iken, Fatih Kanunnamesi’nde, Çingenelerden az vergi alınması, orduya çalışanlardan ise hiç vergi alınmaması emredilmiştir.
3 Ekim 2016 Pazartesi

BİR POST-MODERN DARBE: 28 ŞUBAT KARARLARI

28 Şubat 1997 tarihinde, cumhuriyet tarihinin en enteresan darbelerinden biri yaşandı. Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan ve hükümete dikte ettirilen kararlar, Türkiye’de çok mühim politik, ekonomik ve sosyal değişiklikler doğurdu.
26 Eylül 2016 Pazartesi

OSMANLI PADİŞAHLARI İÇKİ İÇER MİYDİ?

Osmanlı padişahlarının içki içip içmediğini bilmek neredeyse imkânsızdır. Çünki padişahlar, aileleri dâhil, hiç kimseyle beraber yemek yemezlerdi. Hatta buna dair Fatih Kanunnâmesi’nde hüküm bile vardır.
22 Eylül 2016 Perşembe

“SENİN ÇOCUKLAR İŞİ BİTİRDİ!” - 12 EYLÜL 1980 DARBESİ

12 Eylül askerî darbesinin olduğu gece, ABD Güvenlik Konseyi’nin Türkiye masası şefi, ABD Başkanı Carter’a Damdaki Kemancı filmini izlerken, ‘Senin çocuklar işi bitirdi’ demişti.
19 Eylül 2016 Pazartesi

12 MART 1971 DARBESİ

12 Mart 1971’de ordunun komuta kademesi müşterek imza ile memleketi kaosa sürüklemekle itham ettiği hükümete bir muhtıra verdi. Muhtıra mecliste okunurken muhalefetteki CHP’liler alkışladılar...
5 Eylül 2016 Pazartesi

"Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor" - 27 MAYIS 1960 DARBESİ

Cumhuriyet kurulduğunda, iyi-kötü 1908’den beri devam eden bir demokrasi vardı. Şark İsyanı bahanesiyle partiler kapatıldı; basın sansür edildi ve demokrasi mezara gömüldü. 1946 yılında başlayan 2.demokrasi tecrübesi ise 27 Mayıs 1960 darbesi ile sona erdirildi.
29 Ağustos 2016 Pazartesi

Halka Suni Teneffüs - DEMİRKIRAT (DEMOKRAT PARTİ)

Aynı kadroların idare ettiği meşrutiyet devri de sayılırsa, memleketi neredeyse 40 senedir demir yumrukla idare eden Tek Parti, iktidarı kolay kolay devreder miydi? Nitekim çokları demokrasi ve çok partili hayatı, Tek Parti’nin muhaliflerini ortaya çıkarmak üzere kurduğu bir komplo olarak gördü. Yanılmadıkları 27 Mayıs 1960 darbesi ile ortaya çıktı.
22 Ağustos 2016 Pazartesi

ŞAMAN KİME DENİR? ŞAMANİZM NEDİR?

Selçukluları, hatta ilk Osmanlıları şaman diye tanıtıp; Türklerin dünya tarihindeki parlak isminin arkasında Müslümanlığın en mühim âmillerden biri olduğu gerçeğini saklamak isteyenler vardır.
15 Ağustos 2016 Pazartesi

LOZAN: KİMİN HEZİMETİ? KİMİN ZAFERİ?

Her ulus-devlet, kurucu antlaşmaya kutsiyet atfettiği gibi, Lozan Antlaşması da ‘Osmanlı’nın küllerinden doğan yeni devletin kurucu vesikası’, adeta bir mukaddes metindir. Halbuki antitezi olan Sevr Antlaşması ile arasındaki farklar hiç de fazla değildir.
8 Ağustos 2016 Pazartesi

LOZAN’A GİDEN YOL

Lozan’da Türk tarafının görüşmeleri, İngiliz ve Fransızların kontrolündeki telgraf hatlarından geçiyordu. Hatta şifreleri karşı tarafça çözülüyordu. Türk heyetinin elinde kırmızı çizgilere dair 14 maddelik talimatname vardı. Acaba ne kadarını koparabileceklerdi?
1 Ağustos 2016 Pazartesi

MODERN DARBELERİN PROVASI: KULELİ VAK’ASI

Yakın tarihimizde pek bilinmeyen, bilenlerin de mahiyetini hâlâ tam anlayamadığı bir darbe teşebbüsü vardır. Asker ve ulemadan 41 kişi, Sultan Abdülmecid’i devirip öldürmek üzere gizli bir komite kurdular.
25 Temmuz 2016 Pazartesi

DARBELERLE GEÇEN ÖMRÜ DERBEDERİMİZ

İktidar her zaman çoklarının gözünü kamaştıran bir hayal ve erişmek için icabında her yola başvuracakları bir emel olmuştur. Tarih, bu emele kavuşmak için icabında her vasıtanın kullanıldığı darbe teşebbüsleriyle doludur.
17 Temmuz 2016 Pazar

SULTANLARIN ŞAHI ZEKİYYE SULTAN

Sultan Hamid’in kızlarından Zekiyye Sultan’ın sarayda başlayıp, köhne bir otel odasında tamamlanan hayatı acıklı bir ibret hikâyesidir. Iztırabı, ölünce de bitmemiştir.
11 Temmuz 2016 Pazartesi

5 ASIRDIR MİNARELERDE YANAN IŞIK

Ramazan ayının hususiyetlerinden birisi de minareler arasına kurulan mahyalardır. Elektriğin olmadığı zamanlarda mahya kurmanın ne zor iş olduğunu tasavvur etmelidir.
4 Temmuz 2016 Pazartesi

RAMAZAN GECELERİNİN ZİYNETİ: TERAVİH NAMAZI

Ramazan ayının en mühim hususiyetlerinden birisi terâvih namazıdır. Hazret-i Peygamber ve eshâbı kılmış, asırlarca bütün Müslümanlar da onları örnek almıştır.
27 Haziran 2016 Pazartesi

KUR’AN-I KERİM NASIL MUSHAF HÂLİNE GETİRİLDİ?

Hazret-i Peygamber’in arkadaşları, Müslümanların mukaddes kitabının sonraki nesillere nakledilmesinde çok büyük hizmette bulundu. Kur’an-ı kerîm daha Hazret-i Ebû Bekr zamanında bir kitap hâlinde toplanmıştı. İşte mushaf böylece meydana gelmiştir.
20 Haziran 2016 Pazartesi

“ORUÇ, SİZDEN ÖNCEKİLERE DE FARZ KILINDI”

Çok kimse şimdiki gayrimüslimlere bakarak, orucu sadece Müslümanlığa has bir ibadet zanneder. Halbuki önceki dinlerin hepsinde oruç vardı. Ancak şartları ve şekli farklıydı.
13 Haziran 2016 Pazartesi