BU SEÇİM, BAŞKA TÜRLÜ BİR SEÇİM

Türkiye’de demokrasi ve seçim geleneği zannedildiğinden de eskidir. Osmanlı Devleti’nde ilk seçimler, 1840’ta mahallî meclis azaları için yapıldı. O gün bugündür seçimler gündemden hiç inmemiştir.
18 Haziran 2018 Pazartesi

İMAM GAZÂLÎ ve İHYA'DAKİ HADÎSLER

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî der ki, “Bir gayrimüslim, muhabbetle İhyâ’nın yapraklarını çevirse, hidâyet şerefine erişir.”
11 Haziran 2018 Pazartesi

UYDURMA HADÎS NASIL ANLAŞILIR?

“Ey fıkıh âlimleri! Sizler, tabib; biz hadîs âlimleri ise eczacı gibiyiz” diyordu A’meş.
4 Haziran 2018 Pazartesi

KUR’AN’A AYKIRI HADÎS Mİ?

“Size bir hadîs söylendiğinde, sakın ona Allah’ın kitabıyla karşı çıkmayın. Allah’ın Resûlü, Allah’ın Kitabı’nı sizden iyi bilirdi.” (İmam Şâfi‛î)
28 Mayıs 2018 Pazartesi

BU KUR'AN'DA VAR MI?

Sünnet, lügatta yol, çığır, kanun ve âdet gibi manalara gelir. “Men senne sünneten haseneten felehu ecrüha ve ecrü men amile bihâ”, yani “Kim iyi bir çığır açarsa, o çığırda gidenlerin sevabı ona da verilir” mealindeki hadîs-i şerifte böyledir.
21 Mayıs 2018 Pazartesi

GÖĞE YÜKSELEN KAPALI ODA

Kral, cellada sör unvanı verirse ne olur? Elcevap: Asansör olur. Şaka bir yana, darağacını andıran eski asansörler, insanı ürkütürdü.
14 Mayıs 2018 Pazartesi

HABERİM YOKTU BENİM HİÇBİR ŞEYDEN!

“Bir oğlumuz oldu” diyordu Enver Paşa kabine toplantısına girdiğinde gülerek. Harbe girildiğinden, ne sadrazamın, ne de padişahın haberi vardı.
7 Mayıs 2018 Pazartesi

KANA BOYANAN REŞAD ALTINLARI…

Haksız yere idama mahkûm edilen damadını kurtarmak için Sultan Reşad’a yalvaran Münire Sultan’ın annesi, en son “Ak sakalın kana boyansın inşallah!” diye haykırdı.
30 Nisan 2018 Pazartesi

ANKARA MECLİSİ DUALARLA, KURBANLARLA AÇILMIŞTI

23 Nisan 1920’de vatanı düşmandan, padişahı esaretten kurtarmak üzere açılan Ankara Meclisi, birkaç sene sonra padişahın da ipini çekmişti.
23 Nisan 2018 Pazartesi

MEZARLARI BİLE OLMAYAN OSMANOĞULLARI

Sürgünde acılar için bir hayat yaşayan Osmanlıları, ölümden sonra da başka sıkıntılar bekliyordu. İslâmî usullerle Müslüman mezarlığına gömülebilmek, hepsine nasip olmamıştır.
16 Nisan 2018 Pazartesi

BİR ZAMANLAR KAÇ-GÖÇ VARDI… Harem ve Selâmlık

Eskiden tramvaylarda, vapurlarda, tiyatrolarda, çay bahçelerinde hanımlara mahsus kısım bulunurdu. Erkekler buraya ayak basamazdı.
9 Nisan 2018 Pazartesi

Sabah kayak, öğleden sonra deniz... LÜBNAN NOTLARI

Lübnan, coğrafyası, etnik yapısı ve idare tarzıyla Orta Doğu'nun en enteresan ülkelerindendir.
2 Nisan 2018 Pazartesi

SULTAN ABDÜLHAMİD'İN ZAMANA DİRENEN SAATLERİ

İbâdetler için, zamanı bilmek mühimdir. Bunun için Müslümanlar saate ayrı bir ehemmiyet verdiler. Saatçilik, hayırlı bir meslek; saat kulesi dikmek de sevaplı bir iş olarak görüldü.
26 Mart 2018 Pazartesi

Hükümetin Sesi: SAAT KULELERİ

Abbasî Halifesi Harun Reşid’in, Frank Kralı Şarlman’a gönderdiği hediyeler arasında bir de çalar saat vardı. Saatin çanı çalınca, saraylılar, içine şeytan girmiş diye korkup kaçışmıştı.
19 Mart 2018 Pazartesi

KARADENİZ ile HAZAR DENİZİ ARASINA OSMANLI KANALI

Osmanlılar, Karadeniz ve Hazar Denizi’ni bir kanal açarak birleştirmeye teşebbüs etmişti. Böylece Rusya’nın ilerleyişi durdurulacaktı. İşte XVI. asrın bu muazzam projesinin hikâyesi…
12 Mart 2018 Pazartesi

TÜRK MÜSLÜMANLIĞI - OSMANLI İSLÂMI

Yahya Kemal’in Türk Müslümanlığı olarak adlandırılan fikri, Osmanlıların temiz inancını, nezih Müslümanlığını ifade eder.
5 Mart 2018 Pazartesi

MİLLÎ DİN MODASI ve MATURİDİLİK

Son asırda dini, millî ideolojilerle sentez yapılıp, ulus-devletlerin teşekkülünde kullanılan bir âlete dönüştürmek isteyen bir cereyan vardır.
26 Şubat 2018 Pazartesi

SOYAĞACI FURYASI

Arşivden soyunu öğrenmek kolay değildir. Horasan’dan kalkmış bir aile, asırlarca Bitlis’te yaşamış; sonra Bosna’ya yerleşmiş; nihayet Bursa’ya göçmüş. Kim, hangi soyağacını tutacak?
19 Şubat 2018 Pazartesi

Padişah torunu bir savaş muhabiri: KENÎZE MURAD’IN HİKÂYESİ

“Fransa’da, sürgünde doğdum. Ama kendimi hep bir yabancı gibi hissettim. Lisanım, tahsilim, düşünce tarzım tamamıyla Fransız olmasına rağmen; kalbim Türkiye için çarpıyor.”
12 Şubat 2018 Pazartesi

KÖPEKLERİN ÂHI

Vaktiyle İstanbul halkı, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında başa gelen felaketleri, belediyenin köpeklere reva gördüğü muamelenin âhı olarak görmüştü.
5 Şubat 2018 Pazartesi

OSMANLI AİLE KANUNU

1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnâmesi, çıkarılığında çok gürültüler koparmış; 2 senelik kısa ömrüne rağmen, tesiri uzun olmuştur.
29 Ocak 2018 Pazartesi

CEM SULTAN’IN HAZİN DUASI

Papalığın elinde esaret hayatı yaşayan Cem Sultan, Avrupalıların Osmanlı Devleti üzerindeki emellerine âlet edildiğini anlayınca, elini açıp dua etti.
22 Ocak 2018 Pazartesi

BEDBAHT ŞEHZÂDE’YE PAPA’NIN DEHŞETLİ TEKLİFİ

Kaybettiği taht mücadelesinin ardından gurbette esaret hayatı yaşayan Cem Sultan, Papa’nın kendisine yaptığı teklif karşısında dehşete düşmüştü.
15 Ocak 2018 Pazartesi

OSMANLILARDA BOŞANMA SADECE ERKEĞİN ELİNDE MİYDİ?

Öteden beri ‘Osmanlılarda boşanma erkeğin iki dudağı arasında idi. kadının hiç hakkı yoktu’ diyenler çıkar. Hakikat, çok farklıdır.
8 Ocak 2018 Pazartesi

FAHREDDİN PAŞA VE İSTANBUL’A YOLLANAN MUKADDES EŞYA

Osmanlı ordusunun bozulmasından sonra Medine Muhafızı Fahreddin Paşa, Mescid-i Nebi'deki bazı kıymetli eşyaları da Hicaz’dan gelen son trenle İstanbul’a gönderdi.
21 Aralık 2017 Perşembe

OSMANLI MEDRESELERİ

Osmanlı medreseleri, asırlarca memur, din adamı ve hukukçu yetiştirdi. 1924 yılında kapatılana kadar, ilim hayatına hizmet etmiş müesseseler olarak tarihe geçtiler.
18 Aralık 2017 Pazartesi

GÖNÜLLERDEKİ KUDÜS

Trump’ın ABD sefaretini Kudüs’e taşıyacağını beyan etmesi, ortalığı karıştırdı. Her hareketi dillere düşen eksantrik başkan, ne yapmak istiyor bilinmez… Bir deli bir kuyuya taş atmış; kırk akıllı çıkaramamış...
11 Aralık 2017 Pazartesi

ACILARLA ÖDENEN KEFÂRET: HADİCE SULTAN’ın HİKÂYESİ

Hadice Sultan, düğün günü kocasını görünce, amcası Sultan Hamid için, “Kendi kızlarını Gâzi Osman Paşa’nın oğullarına verdi de, bize kimleri münâsip gördü!” demişti.-
4 Aralık 2017 Pazartesi

KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇ

İyi komşu, dünyanın en iyi şeyi ise; kötü komşu da büyük bir musibettir. Kötü komşu ev sattırır sözü meşhurdur.
27 Kasım 2017 Pazartesi

BİR MUHALİFİN PORTRESİ: MUSTAFA SABRİ EFENDİ

Sabri Efendi, Mısır’da yazdığı Arabî eserleriyle zamanının âlimlerini hayrette bıraktı. İlminin yüksekliği ve kaleminin kudreti ile tanındı. Hayatını, inandığı değerler uğruna mücadeleye adadı.
20 Kasım 2017 Pazartesi