TARİHE GÖMÜLEN BİN YILLIK ANANE - SULTAN VI. MEHMED VAHÎDEDDİN

Talihsiz sultan Vahîdeddin, I. Cihan Harbi’nin kaybedenlerinin başında gelir. Onunla bin yıllık bir an’ane maziye gömülmüştür.
22 Nisan 2024 Pazartesi

İSLAMİYET VE EVVELKİ DİNLERİN MİRASI

Hazret-i Muhammed, Medine’de, “Ben Yahudilerin öldürdüğü (terkettiği) bir sünneti ihyaya (diriltmeye) daha lâyığım” buyurmuştur.
15 Nisan 2024 Pazartesi

KENDİ GÖK KUBBEMİZ ALTINDA BİR BAYRAM SAATİ

Müslüman devletlerde bayramlar çok ihtişamlı merasimlerle kutlanırdı. Bilhassa Tarsus gibi hududa yakın şehirlerde, İslâmiyetin şerefini göstermek için, bu kutlamalar daha parlak yapılırdı.
10 Nisan 2024 Çarşamba

KANA BOYANAN ALTINLAR - SULTAN MEHMED V. REŞAD

Bir felaket devrinin padişahıdır. Ülkenin dağılmasında asli mesul olmamakla beraber, hiçbir zaman makamını hakkıyla dolduramamıştır.
25 Mart 2024 Pazartesi

MEYVESİZ AĞACI KESERLER! - Kur’an-ı kerimde ismi geçen meyveler

Meyveyi yemekten evvel yemek daha faydalı görülmüştür. Nitekim iki ayette meyve yemekten evvel zikredilmiştir. Faziletli şeyi önce zikretmek, lisan kaidesidir.
18 Mart 2024 Pazartesi

SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN MİRASI

Zannedilenin aksine Sultan II. Abdülhamid Osmanlı tarihinin en ıslahatçı hükümdarıdır. Şimdi Türkiye’de ve civarında işleyen ne varsa, ondan kalmadır.
11 Mart 2024 Pazartesi

SULTAN II. ABDÜLHAMİD ve DİKEN ÜSTÜNDE 33 YIL

Sultan II. Abdülhamid, ince bir diplomasi yürüterek bütün devletlerle iyi geçinmeye çalıştı. İngiltere, Rusya ve Almanya arasındaki rekabetten istifade etti.
4 Mart 2024 Pazartesi

HİLAFETSİZ VE HANEDANSIZ 100 YIL

Tam yüz yıl evvel, 3 Mart 1924 itibarıyla Türk tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu. İslam tarihinin en eski müesseselerinden halifelik kaldırıldı. Tarihin en uzun ömürlü hanedanlarından Osmanlılar vatandaşlıktan çıkarılarak yurt dışına sürüldü.
26 Şubat 2024 Pazartesi

SÜPÜRGE EKMEĞİ, FRANCALA ve İTTİHATÇILAR

Harb esnasında halk kalitesiz resmi savaş ekmeğini sürekli artan fiyatlarla yerken, hususi bir fırın, iktidardakiler için pişirdiği hususi francalayı aynı fiyata satar; aradaki farkı devlet öderdi.
19 Şubat 2024 Pazartesi

KISKAÇTAKİ PADİŞAH - SULTAN V. MURAD

Bir sivil ve askeri darbe neticesinde tahta çıkarılan Sultan V. Murad, en kısa müddet tahtta kalan Osmanlı sultanıdır.
12 Şubat 2024 Pazartesi

SULTAN ABDÜLHAMİD ve 1877 OSMANLI-RUS HARBİ

Türk-İslam tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 1877 Osmanlı-Rus Harbi ve bunun neticesi milyonlarca km2’lik toprak kaybından hep düz mantıkla Sultan II. Abdülhamid mesul tutulur.
5 Şubat 2024 Pazartesi

BİR MAZLUM PADİŞAH - SULTAN ABDÜLAZİZ

Sultan Aziz’i tahttan indirenler çeşitli propagandalarla halkı iknaya çalıştı. Ama halk, yaktığı ağıtlarla bu mazlum padişaha olan sevgisini hep dile getirdi.
29 Ocak 2024 Pazartesi

TÜRKLER, ARAP BELDELERİNİ NASIL KAYBETTİ?

Cihan Harbi sırasında İngiltere, Arap beldelerini ayrı ayrı kişilere söz vermişti. Harb bitince kıyamet koptu.
22 Ocak 2024 Pazartesi

DEMOKRASİNİN ÖNCÜSÜ PADİŞAH - SULTAN ABDÜLMECİD

Memleketi sulh içinde yaşatmaya çalıştı. Tuğrasının yanına koydurttuğu çiçek motifi bile bunu sembolize eder.
15 Ocak 2024 Pazartesi

AVRUPA’DA KRALİÇELER DEVRİ SONA ERİYOR

Danimarka kraliçesi Margrethe, 50 sene evvel tahta çıkarken, “Allah’ın yardımı, halkımın sevgisi, Danimarka’nın gücüyle” diye yemin etmişti. Bu sözler ona hayat rehberi oldu.
8 Ocak 2024 Pazartesi

TÜRK AİLESİNDE KİME NE DENİR?

İmtihan sualleri: Enişte kim? Baldız kim? Görümce kim? Elti kim? Türk cemiyeti kadar aile rabıtaları fazla ve karışık olan bir cemiyet yoktur. Kim kime ne diyeceğini çok zaman çıkaramaz.
1 Ocak 2024 Pazartesi

SULTAN II. MAHMUD: KİME GÖRE GÂVUR PADİŞAH?

Osmanlı tarihinin hakkında en çok konuşulan, hizmetleri hakkıyla takdir edilememiş bir şahsiyet Sultan II. Mahmud… Kimine göre gâvur padişah, kimine göre büyük ıslahatçıdır.
25 Aralık 2023 Pazartesi

ŞEYH SAİD HÂDİSESİ: ÇÖZÜLMEYEN MUAMMA

Resmî beyana göre İngiliz ajanı gerici ve bölücü bir hâin, Kürtlerin çoğuna ve bazı dindarlara göre idealleri için canını feda etmiş bir kahraman, hatta bir evliya... İdamının üzerinden neredeyse bir asır geçti. Ama mezarı bile belli değildir.
18 Aralık 2023 Pazartesi

RÜYA NASIL TABİR EDİLİRSE ÖYLE ÇIKAR!

Rüya, tabir olunmadıkça, bir kuşun ayağında bağlı durur. Tabir olununca, vaki olur!
11 Aralık 2023 Pazartesi

BİR MEÇHUL PADİŞAH - SULTAN IV. MUSTAFA

Osmanlı tarihinin en talihsiz hükümdarlarından birisi olan Sultan IV. Mustafa, siyasi kargaşa sebebiyle, hiçbir zaman otoritesini tam manasıyla kuramamıştır.
4 Aralık 2023 Pazartesi

Maceraperest mi? Avrupa Birliği'nin kurucusu mu? - FRANSIZ İMPARATORU NAPOLYON

Basit bir maziden yükselebilmenin örneği olan Napolyon, sonraki maceraperestlerin -inkâr etseler de- hayranlık ve ilham kaynağı olmuştur. Çoğunun sonu ondan beter olmuştur...
27 Kasım 2023 Pazartesi

MERHAMETTEN MARAZ DOĞAR - SULTAN III. SELİM

İyi niyeti, nezaket ve kibarlığı Sultan III. Selim’e çok zarar vermiştir. Nitekim darbe esnasında, “Bu işlere sebep benim merhametimdir” demişti.
20 Kasım 2023 Pazartesi

BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR!

Yiyin efendiler yiyin, bu hân-ı iştihâ sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
13 Kasım 2023 Pazartesi

Felaketlerle gelen ölüm - SULTAN I. ABDÜLHAMİD

Padişah, harbe taraftar değildi. “Allah’ın kulları ayaklar altında ezilecekse, ben öleyim daha iyi!” diyordu. Öyle de oldu.
6 Kasım 2023 Pazartesi

BİR GECEDE CUMHURİYET!

“Bir Osmanlıya cumhuriyetçi demek, o zaman için gâvur demek, bugün için komünist demek gibi bir şeydi.” (Falih Rıfkı)
30 Ekim 2023 Pazartesi

İYİLİKLERİ ÖRTEN FELAKETLER - SULTAN III. MUSTAFA

Rus cephesinden gelen kötü haberler üzerine Sultan III. Mustafa üzüntüden felç geçirerek ölmüştür. Kırım’ın kaybedildiği bu savaştan sonra Osmanlı Devleti, artık dünyanın en güçlü devleti değildir.
23 Ekim 2023 Pazartesi

ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ VE TÜRKLER

Her halk, milliyetçiliği kendisine mahsus bir imtiyaz, müstakil bir vatanı da hak sayar. Ama bunu başkalarına çok görür.
16 Ekim 2023 Pazartesi

NE KİMSE ONA UYDU NE O KİMSEYE! SULTAN III. OSMAN

Şehzadeliğinden beri kıyafet değiştirerek halkın arasında gezer; onların hâlini yakından takip ederdi. Halkla konuşur, fikirlerini yoklardı.
9 Ekim 2023 Pazartesi

RÜYALAR GERÇEK OLSA…

Efesli Heraclitos der ki: “Uyanıkken herkes için tek bir dünya vardır. Rüyada herkes kendi alemine döner.”
2 Ekim 2023 Pazartesi

BİR BİLGE PADİŞAH - SULTAN I. MAHMUD

Lamartine, Avusturya’yı ezmek için Fransa, Rusya ve İran tarafından kışkırtılan Padişah’ın, bilge bir hükümdar olarak buna karşı çıktığını söyler.
25 Eylül 2023 Pazartesi