BİR MEÇHUL PADİŞAH - SULTAN IV. MUSTAFA

Osmanlı tarihinin en talihsiz hükümdarlarından birisi olan Sultan IV. Mustafa, siyasi kargaşa sebebiyle, hiçbir zaman otoritesini tam manasıyla kuramamıştır.
4 Aralık 2023 Pazartesi

Maceraperest mi? Avrupa Birliği'nin kurucusu mu? - FRANSIZ İMPARATORU NAPOLYON

Basit bir maziden yükselebilmenin örneği olan Napolyon, sonraki maceraperestlerin -inkâr etseler de- hayranlık ve ilham kaynağı olmuştur. Çoğunun sonu ondan beter olmuştur...
27 Kasım 2023 Pazartesi

MERHAMETTEN MARAZ DOĞAR - SULTAN III. SELİM

İyi niyeti, nezaket ve kibarlığı Sultan III. Selim’e çok zarar vermiştir. Nitekim darbe esnasında, “Bu işlere sebep benim merhametimdir” demişti.
20 Kasım 2023 Pazartesi

BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR!

Yiyin efendiler yiyin, bu hân-ı iştihâ sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
13 Kasım 2023 Pazartesi

Felaketlerle gelen ölüm - SULTAN I. ABDÜLHAMİD

Padişah, harbe taraftar değildi. “Allah’ın kulları ayaklar altında ezilecekse, ben öleyim daha iyi!” diyordu. Öyle de oldu.
6 Kasım 2023 Pazartesi

BİR GECEDE CUMHURİYET!

“Bir Osmanlıya cumhuriyetçi demek, o zaman için gâvur demek, bugün için komünist demek gibi bir şeydi.” (Falih Rıfkı)
30 Ekim 2023 Pazartesi

İYİLİKLERİ ÖRTEN FELAKETLER - SULTAN III. MUSTAFA

Rus cephesinden gelen kötü haberler üzerine Sultan III. Mustafa üzüntüden felç geçirerek ölmüştür. Kırım’ın kaybedildiği bu savaştan sonra Osmanlı Devleti, artık dünyanın en güçlü devleti değildir.
23 Ekim 2023 Pazartesi

ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ VE TÜRKLER

Her halk, milliyetçiliği kendisine mahsus bir imtiyaz, müstakil bir vatanı da hak sayar. Ama bunu başkalarına çok görür.
16 Ekim 2023 Pazartesi

NE KİMSE ONA UYDU NE O KİMSEYE! SULTAN III. OSMAN

Şehzadeliğinden beri kıyafet değiştirerek halkın arasında gezer; onların hâlini yakından takip ederdi. Halkla konuşur, fikirlerini yoklardı.
9 Ekim 2023 Pazartesi

RÜYALAR GERÇEK OLSA… - Kültür tarihinde rüyalar

Efesli Heraclitos der ki: “Uyanıkken herkes için tek bir dünya vardır. Rüyada herkes kendi alemine döner.”
2 Ekim 2023 Pazartesi

BİR BİLGE PADİŞAH - SULTAN I. MAHMUD

Lamartine, Avusturya’yı ezmek için Fransa, Rusya ve İran tarafından kışkırtılan Padişah’ın, bilge bir hükümdar olarak buna karşı çıktığını söyler.
25 Eylül 2023 Pazartesi

SONBAHARDA YAZDAN KALMA GÜNLER - SULTAN I. MAHMUD

Sultan I. Mahmud’un 24 senelik saltanatı, Osmanlı Devleti’nin parlak günlerinden sayılır. Sonbaharda adeta yazdan kalma güneşli bir gün gibidir.
18 Eylül 2023 Pazartesi

AMAN NAZAR DEĞMESİN!

Halk arasında güzel bir şeye imrenerek veya kıskanarak bakanların nazarının değeceğine ve zarar vereceğine inanılır, bundan kurtulmak için tedbirler alınır.
11 Eylül 2023 Pazartesi

KAÇIRILAN FIRSAT - SULTAN III. AHMED

Lamartine, “Hiçbir hükümdar onun kadar milletini iyi anlamamış; hiçbir millet de hükümdarını bu kadar az tanımamıştır” der.
4 Eylül 2023 Pazartesi

LALE DEVRİ HÜKÜMDARI - SULTAN III. AHMED

Laleye gösterilen alaka sebebiyle 'Lale Devri' denilen zenginlik ve sulh devresinde memleket çok ileri gitmiştir.
28 Ağustos 2023 Pazartesi

AVRUPA MEDENİYETİNİN ŞARKTAKİ KÖKLERİ

Avrupalılar Haçlı seferleri vesilesiyle Şark’ı tanıdı. Sadece hazinelerini değil, kültür ve medeniyetini de öğrendi. Bundan ilham alarak Ortaçağ’ı aydınlattı. Ya sonra?
21 Ağustos 2023 Pazartesi

TÜRK KORKUSUNA SON! - SULTAN II. MUSTAFA’YA DAİR

Avrupa cephesindeki mağlubiyet, Padişah’ı büyük bir ruhi çöküntüye sevk etti. Neticede tahtını kaybetti...
14 Ağustos 2023 Pazartesi

SEFERE ÇIKAN SON PADİŞAH - SULTAN II. MUSTAFA

Çocukluk ve gençliğinde harb ve ülkeler görerek yetişen; ordusuyla sefere çıkan son padişahtır.
7 Ağustos 2023 Pazartesi

FRANSIZ İHTİLALİ HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN ERKEN Mİ?

Fransız İhtilali ne hürriyet aşkından ne de insanlığı kurtarmaktan doğmuştur. Her şeyden evvel bir güç ve menfaat mücadelesidir.
31 Temmuz 2023 Pazartesi

HAK SÖZÜ KABUL ETMEK FAZİLETTİR - SULTAN II. AHMED

Kendisine tahta çıktığını haber verenlere, ağarmış bıyıklarını göstererek, “Bu zamana kadar neredeydiniz?” diye latife etti.
24 Temmuz 2023 Pazartesi

KRALIN SOYTARISI - SARAYIN CÜCESİ

Saray cüceleri, zekice nükteleriyle, herkesin yapamadığı bir şeyi yapar; icabında hükümdarı tenkit edebilir ve bu hoş görülürdü.
17 Temmuz 2023 Pazartesi

HAMİYET VE MESULİYET - SULTAN II. SÜLEYMAN

Ağır hasta olmasına rağmen askeri teşvik için yol meşakkatini göze alarak sefere çıkması Sultan II. Süleyman’ın hamiyet-i milliyesinin delilidir.
10 Temmuz 2023 Pazartesi

ŞARK KÜLTÜRÜNDE TAADDÜD-İ ZEVCAT (ÇOK KADINLA EVLİLİK)

İslâmiyet, çok evliliği adalet şartına bağlamış; bunu yerine getirecek "babayiğit" fazla olmadığı için tek kadınla yetinmeyi tavsiye etmiştir.
3 Temmuz 2023 Pazartesi

AV ve CESARET: SULTAN IV. MEHMED

Cesaretiyle meşhur Sultan IV. Mehmed, Yunanistan’da 2918 metre irtifadaki Olympos zirvesinde, arası uçurum olan iki kaya arasından atıyla atlayarak maiyetini hayrette bırakmıştı.
26 Haziran 2023 Pazartesi

ELİF’İN SIRRI - SULTAN IV. MEHMED

Küçük yaşta tahta geçen Padişah, babasını öldüren 70 kişinin isimlerini bir deftere yazıp saklamış; zamanı gelince hepsinin icabına bakmıştır.
19 Haziran 2023 Pazartesi

KALEMUNLU BUKALEMUN - Reşid Rıza’nın Hikâyesi

Her devirde farklı bir fikre ve hüviyete bürünen Reşid Rıza, modernizmin yayılmasında en mühim hizmeti görmüştür!
12 Haziran 2023 Pazartesi

SULTAN İBRAHİM’İN FECİ SONU

Cellatlar geldiğinde, Padişah Kur’ân-ı kerim okuyordu. Vaziyeti anlayınca, “Beni bu kitaptaki hangi hükme göre öldürüyorsunuz?” diye sordu.
5 Haziran 2023 Pazartesi

BİR OCAĞIN BAŞI: SULTAN İBRAHİM

Zamanında çok şiddetli soğuklar oldu. Haliç, hatta Boğaz dondu. İstanbul’da yaşanan kıtlığın mesuliyeti Padişah’a yüklendi. Bu da onun sonunu getirdi.
29 Mayıs 2023 Pazartesi

KIZ KULESİ YAKUT KÜPE TAKINMIŞ

Epey münakaşalar ve heyecanlı bir bekleyişten sonra İstanbul’un sembolü Kız Kulesi bir müze olarak ziyarete açıldı.
22 Mayıs 2023 Pazartesi

İMPARATORLUĞUN EN YİĞİT ASKERİ - SULTAN IV. MURAD

Kanuni Sultan Süleyman’dan beri hiçbir hükümdar, Sultan IV. Murad kadar ordu tarafından sevilmiş ve sayılmış değildir. Yaşasaydı, O'nun zamanını geri getirebileceğine inanılmıştır.
8 Mayıs 2023 Pazartesi