POSTA PULUNUN BİR AŞK MACERASINDAN DOĞAN HİKAYESİ

Kim derdi ki XIX. asrın en mühim buluşlarından posta pulu hayatımızdan çekilecek?
5 Aralık 2022 Pazartesi

ORDUDAN MİLLETE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Bir orduyu millet haline getiren Kanuni Sultan Süleyman’a Avrupalılar çok alaka duymuş; hakkında yüzlerce roman ve piyes yazılmıştır.
28 Kasım 2022 Pazartesi

ADALET VE İHTİŞAM KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kanuni Sultan Süleyman’ın 46 senelik saltanatı, Osmanlıların, hatta Türk tarihinin parlak çağı sayılır. Adil idaresi, askeri ve diplomatik dehasıyla ismini tarihe altın harflerle yazdırmıştır.
21 Kasım 2022 Pazartesi

KÖPEKLERİ SALMIŞLAR TAŞLARI BAĞLAMIŞLAR!

Gün geçmiyor ki sokak köpekleri bir vaka çıkarmasın. Köpekler, her devirde cemiyetin başına bela olmuştur!..
14 Kasım 2022 Pazartesi

EFSANE İLE HAKİKAT ARASINDA - NASREDDİN HOCA

Bugün Nasreddin Hoca’ya mal edilen fıkraların çoğu ona ait olmadığı gibi, tarihi şahsiyeti de gölgeler altındadır.
7 Kasım 2022 Pazartesi

SULTAN I. SELİM’İN EN MÜHİM HASLETİ

Sultan I. Selim’in en mühim hususiyeti kararlılık idi. Bu sebeple sert bir hükümdar zannedilir.
31 Ekim 2022 Pazartesi

"BİZİ KİMİNLE BİLİRDİN?" - SULTAN I. SELİM

9. padişah Sultan I. Selim, hilafeti Osmanlılara getirdi ve 74. İslâm halifesi oldu.
24 Ekim 2022 Pazartesi

YILDIZ SARAYI NASIL YAĞMA EDİLDİ?

Sultan Hamid tahttan indirildikten sonra, saraylılar saraydan atılmış; ardından da muazzam bir yağma başlamıştır.
17 Ekim 2022 Pazartesi

BİR BİLGİN PADİŞAH

Sultan II. Bayezid’in vefatı bütün İslâm âleminde teessürle karşılanmıştır. Hatta Kahire’de başta Sultan Kayıtbay olmak üzere halk gıyabi cenaze namazını kılmıştır.
10 Ekim 2022 Pazartesi

HARBİN ARDINDAN SULH: SULTAN II. BAYEZİD

Kardeşinin memleketi paylaşma teklifine, millî birliğin ehemmiyetini iyi bilen Sultan II. Bayezid, “Bir geline iki damat olmaz!” cevabını vermişti.
3 Ekim 2022 Pazartesi

MAZİDE KALAN BİR HÜRMET MERASİMİ: TEMENNÂ

Osmanlılara mahsus bir temennâ âdeti vardı ki, nezaket ve terbiyenin en rafine hâlini ifade ederdi.
26 Eylül 2022 Pazartesi

FATİH SULTAN MEHMED ve GÖZ KAMAŞTIRAN KARAKTERİ

Sadece devlet adamlığı ve askerliği değil, ilme düşkünlüğü ve müsamahası ile yeniçağın en parlak hükümdarlarından biri olarak tarihe geçmiştir.
19 Eylül 2022 Pazartesi

“LONDRA KÖPRÜSÜ YIKILDI”

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümü bu şifre ile duyuruldu. Asırlara direnen İngiliz monarşisinin asırlık sembolü tarih oldu...
12 Eylül 2022 Pazartesi

BÜYÜK KARTAL: FATİH SULTAN MEHMED

İstanbul’un fethi ile hem dünyada yeni bir çağ açılmış, hem de Müslüman âleminde Osmanlılar büyük bir prestij kazanmıştır.
5 Eylül 2022 Pazartesi

SİZE PASAPORT YOK!

Sürgüne gönderilen Osmanlı hanedanının eline bir yıllık pasaport verilmişti. Bir sene sonra bulundukları ülkelerde esir pozisyonuna düştüler!..
29 Ağustos 2022 Pazartesi

Yeniden Sultan II. Murad - “PADİŞAH İSEM, EMREDİYORUM!”

“Padişah iseniz, ordunun başına geçiniz! Padişah ben isem, emrediyorum, ordunun başına geçiniz!” diyordu genç padişah babasına.
22 Ağustos 2022 Pazartesi

BİR DERVİŞMEŞREP PADİŞAH: SULTAN II. MURAD

Sulhsever Sultan II. Murad, harb edip kan dökülmesini istemiyordu. Rumeli’deki meseleler hallolunca, Anadolu’nun olgun meyve gibi kucağına düşeceğine inanıyordu.
15 Ağustos 2022 Pazartesi

PATRİK GRİGORYUS’TAN ÇAR ALEKSANDR’A İBRETLİK MEKTUP

İstanbul Patriği’nin Yunan İsyanı sırasında Çar’a yazdığı iddia edilen gizli mektup, asırlar sonra meşhur olmuş ve epik literatürdeki yerini almıştır.
8 Ağustos 2022 Pazartesi

OSMANLI DEVLETİ’NİN 2. KURUCUSU: ÇELEBİ SULTAN MEHMED

Osmanlı Devleti’ni büyük bir buhrandan kurtarıp adeta yeniden kurduğu için, Sultan I. Mehmed, tarihçiler tarafından gemisiyle inananları kurtaran Nuh Peygamber’e benzetilir.
1 Ağustos 2022 Pazartesi

PEYGAMBER TORUNU OSMANLI PADİŞAHI: ÇELEBİ SULTAN MEHMED

Osmanlı hanedanının soyu Hazret-i Ebu Bekr ve Ömer’e, ayrıca Hazret-i Hüseyin vasıtasıyla Cenab-ı Peygamber’e ve Kureyş’e ulaşır.
25 Temmuz 2022 Pazartesi

BİR SİYASİ MUHALİFİN TASFİYESİ: ALİ ŞÜKRÜ BEY CİNAYETİ

Birinci Ankara meclisinde yaşanan bir siyasi cinayet, Türk politikasına damgasını vurmuş bir dönüm noktası teşkil eder.
18 Temmuz 2022 Pazartesi

ACIKLI BİR HESAPLAŞMA: SULTAN BAYEZİD VE EMİR TİMUR

Sultan I. Bayezid’in parlak başlayan, parlak devam eden hayatı acı bir şekilde sona ermiştir.
11 Temmuz 2022 Pazartesi

RUM BELDELERİNİN PADİŞAHI: YILDIRIM SULTAN BAYEZİD

Padişah, “Yemininizi size iade ediyorum. Gidiniz, tekrar ordular toplayıp üzerime geliniz. Zafer şerefini tekrar kazanmak için bana fırsat bahşediniz!” demişti.
4 Temmuz 2022 Pazartesi

PADİŞAH VE KULLARI

Hükümdar ile teba arasındaki münasebet, bir yanda sadakat ve itaati; öte yandan şefkat ve himayeyi ifade eder.
27 Haziran 2022 Pazartesi

SULTAN MURAD HÜDAVENDİGÂR’IN BENZERSİZ VEFATI

“Ey Allahım! Beni bu Müslümanlara kurban et; yeter ki onlar düşman elinde yenilip helak olmasın!
20 Haziran 2022 Pazartesi

TOPAL OSMAN AĞA EFSANESİ

Topal Osman, yakın tarihin en esrarengiz şahsiyetlerinden birisidir. Onu tanımadan, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu hakkıyla anlamak mümkün değildir.
13 Haziran 2022 Pazartesi

BİR İMPARATORLUK KURUCUSU: SULTAN I. MURAD

Gibbons der ki: “Osman Gazi etrafına bir millet toplamış; Orhan Gazi bir devlet meydana getirmiş; fakat imparatorluğu Murad Hüdâvendigâr kurmuştur.”
6 Haziran 2022 Pazartesi

TÜRKİYE, OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DEVAMI MIDIR?

Türkiye, imparatorluğun külleri üzerinde, artakalan malzemeyle kurulmuş irili ufaklı ulus-devletlerden birisidir. Ulus-devlet ile imparatorluk, çok ayrı dünyalara aittir.
30 Mayıs 2022 Pazartesi

“İL GİDER, TÖRE KALIR!” BİRBİRİNİN VARİSİ DEVLETLER

Devletin hakimiyet sıfatı değişirse, devlet de değişmiş olur mu? Yani devlet öncekinin devamı sayılır mı?
23 Mayıs 2022 Pazartesi

Osmanlı Devleti’nin Hakiki Kurucusu: ORHAN GAZİ

Yaptıkları, büyük askeri ve idari kabiliyetini gösterir. Bu sebeple bazı tarihçiler, kendisini Osmanlı Devleti’nin hakiki kurucusu olarak vasıflandırır.
16 Mayıs 2022 Pazartesi