MAZİDE KALAN BİR HÜRMET MERASİMİ: TEMENNÂ

Osmanlılara mahsus bir temennâ âdeti vardı ki, nezaket ve terbiyenin en rafine hâlini ifade ederdi.
26 Eylül 2022 Pazartesi

FATİH SULTAN MEHMED ve GÖZ KAMAŞTIRAN KARAKTERİ

Sadece devlet adamlığı ve askerliği değil, ilme düşkünlüğü ve müsamahası ile yeniçağın en parlak hükümdarlarından biri olarak tarihe geçmiştir.
19 Eylül 2022 Pazartesi

“LONDRA KÖPRÜSÜ YIKILDI”

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümü bu şifre ile duyuruldu. Asırlara direnen İngiliz monarşisinin asırlık sembolü tarih oldu...
12 Eylül 2022 Pazartesi

BÜYÜK KARTAL: FATİH SULTAN MEHMED

İstanbul’un fethi ile hem dünyada yeni bir çağ açılmış, hem de Müslüman âleminde Osmanlılar büyük bir prestij kazanmıştır.
5 Eylül 2022 Pazartesi

SİZE PASAPORT YOK!

Sürgüne gönderilen Osmanlı hanedanının eline bir yıllık pasaport verilmişti. Bir sene sonra bulundukları ülkelerde esir pozisyonuna düştüler!..
29 Ağustos 2022 Pazartesi

Yeniden Sultan II. Murad - “PADİŞAH İSEM, EMREDİYORUM!”

“Padişah iseniz, ordunun başına geçiniz! Padişah ben isem, emrediyorum, ordunun başına geçiniz!” diyordu genç padişah babasına.
22 Ağustos 2022 Pazartesi

BİR DERVİŞMEŞREP PADİŞAH: SULTAN II. MURAD

Sulhsever Sultan II. Murad, harb edip kan dökülmesini istemiyordu. Rumeli’deki meseleler hallolunca, Anadolu’nun olgun meyve gibi kucağına düşeceğine inanıyordu.
15 Ağustos 2022 Pazartesi

PATRİK GRİGORYUS’TAN ÇAR ALEKSANDR’A İBRETLİK MEKTUP

İstanbul Patriği’nin Yunan İsyanı sırasında Çar’a yazdığı iddia edilen gizli mektup, asırlar sonra meşhur olmuş ve epik literatürdeki yerini almıştır.
8 Ağustos 2022 Pazartesi

OSMANLI DEVLETİ’NİN 2. KURUCUSU: ÇELEBİ SULTAN MEHMED

Osmanlı Devleti’ni büyük bir buhrandan kurtarıp adeta yeniden kurduğu için, Sultan I. Mehmed, tarihçiler tarafından gemisiyle inananları kurtaran Nuh Peygamber’e benzetilir.
1 Ağustos 2022 Pazartesi

PEYGAMBER TORUNU OSMANLI PADİŞAHI: ÇELEBİ SULTAN MEHMED

Osmanlı hanedanının soyu Hazret-i Ebu Bekr ve Ömer’e, ayrıca Hazret-i Hüseyin vasıtasıyla Cenab-ı Peygamber’e ve Kureyş’e ulaşır.
25 Temmuz 2022 Pazartesi

BİR SİYASİ MUHALİFİN TASFİYESİ: ALİ ŞÜKRÜ BEY CİNAYETİ

Birinci Ankara meclisinde yaşanan bir siyasi cinayet, Türk politikasına damgasını vurmuş bir dönüm noktası teşkil eder.
18 Temmuz 2022 Pazartesi

ACIKLI BİR HESAPLAŞMA: SULTAN BAYEZİD VE EMİR TİMUR

Sultan I. Bayezid’in parlak başlayan, parlak devam eden hayatı acı bir şekilde sona ermiştir.
11 Temmuz 2022 Pazartesi

RUM BELDELERİNİN PADİŞAHI: YILDIRIM SULTAN BAYEZİD

Padişah, “Yemininizi size iade ediyorum. Gidiniz, tekrar ordular toplayıp üzerime geliniz. Zafer şerefini tekrar kazanmak için bana fırsat bahşediniz!” demişti.
4 Temmuz 2022 Pazartesi

PADİŞAH VE KULLARI

Hükümdar ile teba arasındaki münasebet, bir yanda sadakat ve itaati; öte yandan şefkat ve himayeyi ifade eder.
27 Haziran 2022 Pazartesi

SULTAN MURAD HÜDAVENDİGÂR’IN BENZERSİZ VEFATI

“Ey Allahım! Beni bu Müslümanlara kurban et; yeter ki onlar düşman elinde yenilip helak olmasın!
20 Haziran 2022 Pazartesi

TOPAL OSMAN AĞA EFSANESİ

Topal Osman, yakın tarihin en esrarengiz şahsiyetlerinden birisidir. Onu tanımadan, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu hakkıyla anlamak mümkün değildir.
13 Haziran 2022 Pazartesi

BİR İMPARATORLUK KURUCUSU: SULTAN MURAD I

Gibbons der ki: “Osman Gazi etrafına bir millet toplamış; Orhan Gazi bir devlet meydana getirmiş; fakat imparatorluğu Murad Hüdâvendigâr kurmuştur.”
6 Haziran 2022 Pazartesi

TÜRKİYE, OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DEVAMI MIDIR?

Türkiye, imparatorluğun külleri üzerinde, artakalan malzemeyle kurulmuş irili ufaklı ulus-devletlerden birisidir. Ulus-devlet ile imparatorluk, çok ayrı dünyalara aittir.
30 Mayıs 2022 Pazartesi

“İL GİDER, TÖRE KALIR!”

Devletin hakimiyet sıfatı değişirse, devlet de değişmiş olur mu? Yani devlet öncekinin devamı sayılır mı?
23 Mayıs 2022 Pazartesi

Osmanlı Devleti’nin Hakiki Kurucusu: ORHAN GAZİ

Yaptıkları, büyük askeri ve idari kabiliyetini gösterir. Bu sebeple bazı tarihçiler, kendisini Osmanlı Devleti’nin hakiki kurucusu olarak vasıflandırır.
16 Mayıs 2022 Pazartesi

Ayakları Asya’da, Gözleri Avrupa’da: ORHAN GAZİ

İmaretlerden Hristiyan köylülere de yardım edilmesi, fethedilen topraklardaki yerli halkın kalbini cezbetti. Kitle halinde ihtidalar oldu.
9 Mayıs 2022 Pazartesi

KENDİ GÖK KUBBEMİZ ALTINDA BİR BAYRAM SAATİ

Müslüman devletlerde bayramlar çok ihtişamlı merasimlerle kutlanırdı. Bilhassa Tarsus gibi hududa yakın şehirlerde, İslâmiyetin şerefini göstermek için, bu kutlamalar daha parlak yapılırdı.
2 Mayıs 2022 Pazartesi

BASTONUN GÜCÜ

İnce marangozluğu ile meşhur Sultan II. Abdülhamid, 1897 Yunan Harbi’ne iştirak eden gazilere Yıldız Sarayı’nda ziyafet verdiğinde, kendi eliyle yaptığı bastonları hediye etmiştir.
25 Nisan 2022 Pazartesi

Büyük devlet kuranların sırrı: OSMAN GAZİ

Osman Gazi vefat ederken oğluna şu nasihatte bulunmuştu: Maksadımız Allah yolunda çalışmaktır ve onun dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir.
18 Nisan 2022 Pazartesi

Dünyayı tutan ağaç: OSMAN GAZİ

“Osman Bey’in göbeğinden çıkan bir ağacın dalları, bütün dünyayı tutuyor; gölgesinde nehirler akıyor; insanlar dolaşıyordu.”
11 Nisan 2022 Pazartesi

YENİDEN KARİYE CAMİİ

Kariye Camii 1945’de müzeye çevrildi ve ibadete kapatıldı. Sanki cami olması turistlerin gezmesini engelmiş gibi, 5 asra yakın cami vazifesi gördüğü hiç düşünülmeksizin, Osmanlı-Türk devrine işaret eden izler silindi.
4 Nisan 2022 Pazartesi

ÇERKEZ ETHEM - KAHRAMAN MI? HAİN Mİ?

Ethem, kimine göre hain, kimine göre kahraman, kimine göre ajandır. Tarih, daha kararını vermiş gözükmüyor.
28 Mart 2022 Pazartesi

MAVİ DÜNYAM BENİM, ÖMRE BEDELDİR

Mavi, tarihte zenginlik ve otorite sembolü olmuştur. Bazı şehirler de Mavi Şehirler diye bilinir.
21 Mart 2022 Pazartesi

KÜLLERİNDEN DOĞAN İNÖNÜ

20 sene aralarından su sızmazken, 1937’de ne oldu da İnönü siyasi bir mevta hâline getirildi? Buna rağmen nasıl oldu da 1938’de tekrar küllerinden doğdu?
14 Mart 2022 Pazartesi

İNÖNÜ İLE VELİNİMETİ ARASINDA KARA KEDİ

1930’larda İnönü giderek güçlenmişti. Otoriter rejimlerde, ikinci bir şahsın sivrilmesi endişe uyandırır.
7 Mart 2022 Pazartesi