TÜRKİYE'Yİ OLIMPIYATLARDA İLK TEMSİL EDEN RUM VE ERMENİLERDİR

Türkiye, dünya olimpiyatlarına ilk katılan memleketlerdendir. Türkiye’yi ilk defa temsil edenler de olimpiyatlara kendi paralarıyla katılan gayrı müslim sporcular olmuştur.
2 Ağustos 2021 Pazartesi

AFGANİSTAN: TALİBAN’DAN EVVEL - TALİBAN’DAN SONRA

Afganistan’da darbe yapan Sovyetler, daha sonra kendisinden yardım isteyen kukla hükümeti korumak için ülkeyi işgal ettiler. O gün bugündür zavallı halk, artan sıkıntılarla boğuşmaktadır.
26 Temmuz 2021 Pazartesi

BAYRAM GÜNLERİ - SEVİNÇ GÜNLERİ

Bayramlar sevinç günleridir. Dinin, neşelenmeyi, eğlenmeyi, güzel giyinmeyi, güzel şeyler yiyip içmeyi tavsiye ettiği günlerdir.
19 Temmuz 2021 Pazartesi

SON PADİŞAH’IN AYAĞI ALTINDAN KAYAN TAHT

Bir ara Sultan Vahîdeddin’i tahttan indirip, yerine toy bir şehzâdeyi geçirmeyi düşünmüşlerdi.
12 Temmuz 2021 Pazartesi

“KİMİ PADİŞAH YAPSAK?” Osmanlı Saltanatını Değiştirme Teşebbüsleri

Cemal Paşa, “Sen, benim kim olduğumu biliyor musun? Hanedan, benim çizmemin altındadır. Hepsini çiğner geçerim!” diyordu.
5 Temmuz 2021 Pazartesi

Osmanlılarda bir faizsiz kredi kaynağı: PARA VAKIFLARI

İnsanların kredi ihtiyacına, Osmanlı cemiyetinde çareler aranmış ve bulunmuştur: Para vakıfları
28 Haziran 2021 Pazartesi

AYAK KAVAFINDAN AVUKATA

Osmanlı mahkemelerinde davasını vekil vasıtasıyla takip etmek mümkündü. Şarkta, Avukatlık çok eskidir.
21 Haziran 2021 Pazartesi

OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH

Eskiden sünnet düğünleri çok şatafatlı olur; kız gelin etmekten pahalıya otururdu.
14 Haziran 2021 Pazartesi

PAYLAŞILAMAYAN ŞEHZADE: BURHANEDDİN EFENDİ’YE TEKLİF EDİLEN TAÇLAR

Arnavutluk, 1912’te müstakil olunca, Arnavut milliyetçileri, Sultan Abdülhamid’in 27 yaşındaki oğlu Şehzade Burhaneddin Efendi’ye tahtı resmen teklif ettiler.
7 Haziran 2021 Pazartesi

FİLİSTİN’İ KİM SATTI?

Büyük devletlere borç verip dünya üzerinde hâkimiyet kuran Rothschild ailesi, Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulması idealini de yürekten desteklemiştir.
31 Mayıs 2021 Pazartesi

BOYUNBAĞINDAN MEDENİYET YULARINA – KRAVATIN SERÜVENİ

Kimin aklına gelirdi ki Fransız ordusundaki paralı Hırvat askerlerinin boyunlarına bağladıkları kumaş parçası, bütün dünyaya yayılan bir moda olacak?
24 Mayıs 2021 Pazartesi

AH KUDÜS! AH FİLİSTİN!

İslâmiyetin ilk kıblesi Mescid-i Aksâ, aynı zamanda Müslümanlarca en mukaddes üçüncü mabed sayılır.  Altın kubbesi pırıl pırıl parlayan Kubbetü’s-Sahra, bugün bile Kudüs’ün sembolüdür.
17 Mayıs 2021 Pazartesi

TAKSİM CÂMİİNİN SERÜVENİ

Vaktiyle Taksim’de bir câmi vardı. Şimdi onu hatırlayan muhtemelen kalmamıştır.
10 Mayıs 2021 Pazartesi

SARAYDAN ZİNDANA: ŞEHZADE NÂMUK EFENDİ

Sultan Reşad’ın torunu Şehzade Nâmuk Efendi, hanedan sürgün edilirken 11 yaşında bir delikanlı idi. Dolmabahçe Sarayı’nda başlayan ihtişamlı hayatı, Mısır zindanlarında sefalet içinde son buldu.
3 Mayıs 2021 Pazartesi

HAMMURABİ KANUNU ve TEVRAT

Bâbil ve Kenan ilinde yaşayan birbirinden çok farklı iki cemiyet, nasıl oluyor da, benzer hukuki hükümlere sahip olabiliyor?
26 Nisan 2021 Pazartesi

SUDA OYNAR KAYIKLAR

Eski İstanbul kayıkları, hem iki yakayı birbirine bağlar; hem de zarif bedenleriyle denizleri süsler. Aynı zamanda nice hatıraları sinesinde gizleyen mazi şahitleridir.
19 Nisan 2021 Pazartesi

100 YILLIK BİR GÖLGE: PRENS PHİLİP

74 yıl süren evliliğinde Kraliçe Elizabeth’i bir gölge gibi takip eden Prens Philip 100 yaşında vefat etti.
12 Nisan 2021 Pazartesi

MONTRÖ MUKAVELESİ VE BOĞAZLAR

Lozan ile milletlerarası statüye getirilen Boğazlar, Montrö ile Türkiye’nin kontrolüne bırakılmıştır.
5 Nisan 2021 Pazartesi

İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN İKİNCİ PERDESİ

İstiklal Mahkemeleri’nin müebbed hapis cezası verdiği gazeteci Hüseyin Cahid Yalçın “Böyle bir muhakemede hâkim olmaktan ise, mahkûm olmayı tercih ederim” demişti.
29 Mart 2021 Pazartesi

İSTİKLAL MAHKEMELERİNİN BİRİNCİ PERDESİ

İstiklal Mahkemesi kurulur kurulmaz, azaları, “Hiç bir kanun maddesine bağlı olmadan ceza verme salahiyetine sahip olduklarını” ilan etmişti.
22 Mart 2021 Pazartesi

ASIRLAR BOYU KARAKTERİ ELE VEREN YÜZ OKUMA SANATI

Tarihte insanlar, hükümdar, kumandan, memur, hizmetkâr, hatta eş seçiminde, kıyafet ilminden faydalanırdı.
15 Mart 2021 Pazartesi

DÜNYANIN YAŞI VE İNSANLIĞIN ÖMRÜ

Her devrinde ve her yerde insanlar, dünyanın ömrünü ve kıyametin ne zaman kopacağını merak etmiş; buna dair hesaplamalar yapmıştır.
8 Mart 2021 Pazartesi

KÖY ENSTİTÜSÜ GÜZELLEMELERİ

Köy Enstitüleri’nde biraz nazari ders dışında, teknik dersler görülür; burada yetişen gençlerin, rejimin değerlerine bağlı birer köy önderi olması umulurdu.
1 Mart 2021 Pazartesi

İSKİLİPLİ ATIF EFENDİ’NİN GERÇEK SUÇU

Bir sene evvel yazdığı kitap sebebiyle, kanunlar geriye yürütülerek mahkûm edilen İskilipli Atıf Efendi’nin idamının arkasındaki hakikatler…
22 Şubat 2021 Pazartesi

1921 ANAYASASI’NIN YÜZ YILLIK RUHU!

1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiyye Kanunu, İstanbul’a alternatif olarak Ankara hükümetinin rejimini kuran, kısa ama, ehemmiyetli bir kanundur.
15 Şubat 2021 Pazartesi

“VATAN HAİNLERİ - REJİM DÜŞMANLARI SİBİRYA’YA!”

Hayvan vagonlarında seyahat günlerce sürüyordu. Kokmaya yüz tutmuş ölüler, tren mola verdiğinde, yol kenarına atılırdı.
8 Şubat 2021 Pazartesi

ALMAN ORDUSUNDA TÜRK LEJYONLARI

II.Cihan Harbi’nde Rusya’yı işgal eden Almanlar, yerli halktan lejyonlar kurmuştu.
1 Şubat 2021 Pazartesi

BİR OSMANLI HANEDAN REİSİ SESSİZ SEDASIZ GÖÇTÜ

Garip doğdu. Garip yaşadı. Garip vefat etti. Gariplere müjdeler olsun! Osmanlı hanedanının reisi, yani hanedanın en yaşlı erkek ferdi, Sultan II. Abdülhamid’in torunu 90 yaşındaki Dündar Efendi, Şam’da tek başına vefat etti.
25 Ocak 2021 Pazartesi

AŞAR VERGİSİ VE KÖY AĞALIĞININ DOĞUŞU

1925’te aşar kaldırılarak, ülke toprakları bedelsiz olarak halka dağıtıldı. İnkılap tarihi kitaplarına girmiş olan, “Köylünün belini büken aşar kaldırıldı, köylünün yüzü güldü” sloganının iç yüzü…
18 Ocak 2021 Pazartesi

RESULULLAH’IN ANNE VE BABASININ DİNİ VE ALİ EL-KÂRİ

Cahiliye devrinde Arabistan halkının bir kısmı Hazret-i İbrahim’in dininden kendilerine ulaşan kaidelere bağlıydı.
11 Ocak 2021 Pazartesi