Hanefi’de lukata malı neden sadece fakir kullanabiliyor da Şafii de zengin de kullanabiliyor?
“Lukata sahibi çıkmazsa, tasadduk etsin” mealindekini Ebu Hureyre hadisini Hanefiler; “Sahibi çıkmazsa istifade et” mealindeki Zeyd hadisini diğerleri delil almıştır.
28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar