Fıkıh kitaplarında geçen bina ve ağaçların menkul kabul edilmesinin sebebi nedir?
Nakledilebildiği için menkul kabul edilir. Bunlar üzerinde ayrıca müstakil muamele yapılabilir. Bu ekonomik hayatı kolaylaştırır. Bina ve ağaçlar, üzerinde bulunduğu arazi ile beraber ele alınırsa, gayrı menkul sayılır.


28 Temmuz 2021 Çarşamba
Alakalı Başlıklar