Tevbe sûresinin 101. âyetinde mealen “Medinedeki münafıkları bilemezsin, ancak biz biliriz” buyuruluyor. Kütüb-i sittedeki bir çok hadîste, siyer kitablarında, Hazreti Peygamber’in münâfıkları bildiğini, muayyen sahâbîlere haber verdiğini yazıyor. Hazret-i Peygamber münafıkların hepsini biliyor muydu?
Gaybı bildirildiği kadar bilirdi. Âyet-i kerimeye, “Sen onların işlerinin âkıbetini bilemezsin. Yani başlarına gelecek şeyleri” bilemezsin mânâsı da verilmiştir (Kurtubî).
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar