Dört rek’atlı farz namazlarda, 3 veya 4. rek’atta fâtihadan sonra unutup bir sûre okurken farkına varıp yarıda kesilse veya bitirilse sehiv secdesi lâzım mıdır?
Farz namazların 3 ve 4. rek’atlerinde zammı sure okumanın mahzuru yoktur. Secde-i sehv lâzım gelmez.


2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar