Bir grup velâyet-i kübrânın sahabe mesleği olduğunu; velâyet-i suğrânın ise tasavvuf mesleği olduğunu; kendi mesleklerinin sahabe mesleği olup, kitap okuyarak tasavvufta çok daha kısa zamanda velâyet-i kübrâya erdiklerini iddia etse, buna ne denir?
Bu işler kitapla olmaz. Olsaydı, kitap okuyarak herkes ameliyat yapabilirdi. Velâyet-i amme, her çeşit hayırlı amelle olabilir. Velâyet-i hâssa ise ancak bir mürşid-i kâmil-i mükemmilin dizi dibinde seyrü sülük ile terbiye görerek hâsıl olabilir.


2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar