İmam namaz kıldırırken iyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn demesi gerekirken, aradaki ve’yi farkına varmadan okumasa ne lâzım gelir?
Kıraat hatası secde-i sehv gerektirmez. Bu hata namazı bozmadığı için, iade de lâzım olmaz.


2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar