Osmanlı Devleti’nin 18 ve 19 asırda Ruslara karşı mağlubiyetlerini sebepleri nelerdir?
Malî ve askerî yetersizlik bir yana; Rusların mukavemet gücünün yüksekliği gibi sebepleri vardır.
10 Ocak 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar