Yasin cüzlerine kumaş kaplama işi yapıyorum. Türkçe okunuşlu cüzleri kaplamam uygun olur mu?
Kur’an-ı kerimin okunuşunu latin harfleriyle yazan kitapları okumak, ibâdet maksadıyla câiz değildir. Ancak bunlar doğru okumaya yardımcı olmak gibi başka maksatla da kullanılabilir. Bu bakımdan mahzuru yoktur.


10 Ocak 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar