Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Namuslu bir kimseye livâta iftirasında bulunsa, hadd-i kazf gerekir mi?
Livâta zinâ değildir. Binaenaleyh bir kimseye livata iftirasında bulunana hadd-i kazf lâzım gelmez; ta’zir edilir. (İbni Âbidin, Kazf bahsi)


20 Aralık 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar