Bazı şeyler için üstadımızın, hocamızın, şeyhimizin vs sünneti deniyor. Sünnet, yalnızca Hazret-i Peygamber için kullanılan bir tabir değil midir?
Sünnet, çığır, yol, âdet demektir. Felancanın sünneti denince, onun âdeti manasına kullanılıyor. Sünnet-i nebevî, yani Hazret-i Peygamber’in sünneti, başkadır. Dinin delilini teşkil eder.


20 Aralık 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar