Süt çocuğu olması için kaç yaşına kadar emzirmek icab eder?
Süt akrabalığının doğması için, çocuğun iki yaşını doldurmadan evvel süt emmesi icab eder. İmam Ebu Hanife, 2,5 sene ictihadında bulunmuş ise de, muhtar olan iki senelik müddettir. Dört mezhebde de böyledir. İki yaşından sonra emen çocuk, süt çocuk olmaz. Zâhiriyye mezhebi, süt akrabalığı için müddet tayin etmemiştir. Çocuğun yaşı, kamerî ayın birinci gününde doğarsa, 24 ay; başka gün doğarsa, 2x354 gün olarak hesaplanır. (el-Mîzânü’l-Kübrâ)
20 Aralık 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar