Kadın, kocasına zekât verebilir mi?
İmameyne göre verebilir ise de, fetvâ böyle değildir. Ancak koca cidden fakir ise, kadının bu kavle göre zekât vermesi câiz olur. Koca, zevcesine aslâ zekât veremez. Zira nafaka mükellefidir.
20 Ekim 2014 Pazartesi
Alakalı Başlıklar