Bir tarlanın mahsulü toplandıktan sonra, o tarlada unutulan veya dikkatten kaçan mahsulün bir başkası tarafından toplanması helâl midir?
Örfe tâbidir. Terkedilmiş mala, ihraz (mülk maksadıyla almak sureti) ile mâlik olunabilir.
20 Ekim 2014 Pazartesi
Alakalı Başlıklar