Sihir öğrenmek ve yapmak küfr müdür?
Tesirine kati inanmadıkça küfr değildir. Ancak sihr yoluyla, fevkalâde şeyler elde etmek, meselâ kendisini istemeyen kadını, kendisine âşık etmek; malını satmak istemeyen kimseyi, malı satar hâle getirmek, câiz olmaz. Sihr ile meşgul olanlar, küfre düşme tehlikesi ile her zaman baş başadır.
20 Ekim 2014 Pazartesi
Alakalı Başlıklar