Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Diploma kiralamak caiz midir?
Kanunlara aykırı davranmak ve insanları kandırmak caiz değildir. Diploma, icâre akdinde mevzu olamaz. Ancak kanunî bir mâni yoksa, diploma ahibinin yapacağı işi, bir başkası usulüne uygun şekilde yapsa, mesuliyet aynı zamanda diploma sahibine ait olmak üzere vücûh (itibar) şirketi sayılır.


21 Haziran 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar