Nasslarla sâbit olmayan müctehidlerin haram dediğine helâl diyen küfre düşer mi?
Mesâil-i müctehedün fihâda (ictihad mevzuu olup ihtilaf edilmiş meselelerde) bir delile müstenid inkâr küfrü gerektirmez.


21 Haziran 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar