Bir kimse, dünyevî bir ilimde muallim olup, ders anlatırken de sevap alır mı?
İyi niyetle mübahlar taata dönüşür.
21 Haziran 2014 Cumartesi