Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Fıkıh kitaplarında "Bey ve şirâda kolaylık olmak için, İmam Kerhî’nin kavli ile fetvâ verilmiştir. Şöyle ki, bir satışta semen [para] gösterilmeden akid yapılıp da, semen olarak haram olduğu bilinen şey verilirse, bu şey karşılığı alınan mebî helâl ve tayyib olur. Fakat haram olduğu bilinen veya kendinde vedîa [emânet] bulunan şey, semen olarak gösterilerek söz kesilir ve bu semen verilirse, satın alınan mebî haram olur." deniliyor. Haram para ile alınan mal nasıl helâl olur? Gösterip göstermemenin ne tesiri vardır?
Akid yapılınca, mebî (satılan şey) satıcının mülkiyetinden çıkıp, müşterin mülkiyetine giriyor. Semen (satın alınan şeyin bedeli) de müşterinin zimmetine borç oluyor. Akid sahih oluyor. Akdin sıhhati için semenin ödenip ödenmemesinin tesiri yoktur. Bu borcu, haram paradan ödemek caiz oluyor. Ama bu haram parayı gösterirse, bu semen tayin edildiği için, akid bunun üzerinden yapılır ve mal da haram olur. Şunu da söylemelidir ki, bu akdin sahih olması, haram parayı sahibine tazmin etme borcunu veya bu malı edinme günahını ortadan kaldırmaz.


24 Ağustos 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar