Fıkıh kitaplarında “Necâset, dirhem mikdarından, yani bir miskalden, yani dört gram ve seksen santigramdan az ise, yıkamak sünnettir." deniliyor. Ben dirhem 3.2 gr, miskal 4.8 gr diye biliyorum. Doğrusu nedir?
Dirhem ve miskalin ölçüsü, altın ve gümüş için, katı mallardan farklıdır.


24 Ağustos 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar