Borçlunun eli dar olduğu için alamadığımız alacağımızı zekâta sayabilir miyiz?
Zekâtta temlik, yani zekâtın fakire verilmesi şarttır. Zekâtınızı alacaklınıza verir, sonra borcunu ödemesini ister ve geri alırsınız. Bu mümkün değilse, Mâlikî mezhebi taklid edilebilir. Bu mezhebde borçludaki alacağı zekâta saymak câizdir (el-Mîzânü’l-Kübrâ).
24 Ağustos 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar