Erkek zevcesinden izinsiz 3 günlük seyahate gidebilir mi?
Nafakasını temin etmiş ise caizdir. Yine de mecbur olmadıkça zevcesini ve çocuklarından uzağa gitmemeli, gitse bile uzun müddet kalmamalıdır. Aksi takdirde çoluk çocuğunun maddi manevi haklarını karşılamakta acze düşer.


2 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar