İnternet sayfalarında paketli gıdaların muhtevasını paylaşmak caiz midir?
Bu muhtevalar paketin arkasında yazıyor. İsteyen bakabilir. Firmaları böyle afişe etmek suizanna sebebiyet verebilir veya yanlışlık olabilir. Böylece firma zarara uğrar, yapana kul hakkı geçer. Sonra bu muhtevaların hepsinin zararlı olduğu kati değildir.


2 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar