Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

"İslam Fıkhında Mezheplere Uymak" eserinizde, rükûya inerken veya doğrulurken iki eli kaldırmanın namazı bozduğu yazıyor. Şu halde hiç bir Hanefi, Şafiî imamın arkasında namaz kılamaz değil mi?
Bunlar ihtilaflı meselelerdir. Bozmaz diyen de vardır. İdeal olan herkesin kendi mezhebine mensup imamın arkasında namaz kılmasıdır. Başka mezhepten olduğu halde kendi mezhebinde namazı bozan bir şeyi imamda görmemişse yine uyar. Görmüşse de uyar diyen alimler vardır. Bu zamanda cemaati kaçırmamak için muhalif mezhepte olan imamın arkasında namaz kılmak lazımdır.


26 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar