Enver Paşa Anadolu hareketine neden katılmadı?
Enver Paşa harb kaybedilince mesul tutulacağından korkarak arkadaşlarıyla beraber kaçtı. Rusya’daki faaliyetleri akameti uğradı. Anadolu’da zafer kazanılınca gelip başa geçmeyi hayal ediyordu. Anadolu’da hayli taraftarı vardı. Çokları onu, Kemal Paşa’ya tercih ediyordu. Bu sebeple Kemal Paşa onun geri dönmemesi için elinden geleni yaptı. Muhtemelen Ruslar, kendisini temizleyip Kemal Paşa’nın ve anti-Enverci partinin önünü açtılar.


26 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar