Dindar camianın kıymet verdiği şair, yazar ve mütefekkirlerin lisan hassasiyetine sahip olmayıp uydurukça kelimeler kullanmasını nasıl anlamalıdır?
Bu kişiler sizin tavsif ettiğiniz gibi güzel insanlar değildir. Hakiki milli şuurdan mahrum, kâfi entelektüel müktesebatı bulunmayan, ama hissiyatı, natıkası veya kalemi güçlü olduğu için ideolojik mahfillerde itibar kazanmış, buna mukabil aşağılık kompleksini atamamış sıradan, hatta boş kişilerdir. Uydurukça kullanarak güya kendilerini farkı tanıtmak veya muhafazakâr göstermemek çabasındadırlar.


31 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar