5816 sayılı kanun Lese Majeste’ye benzemiyor mu?
Eski Roma’da imparatora karşı işlenen suçları ifade eden Lese Majese ile ölmüş bir tarihi şahsiyet için çıkarılmış bir kanunun alakası olmadığı ortadadır. Devlet reisine karşı işlenen suçlar her cemiyette farklı bir kategoride değerlendirilir. Bahsettiğiniz kanun, sadece hakareti değil, tenkiti bile cezalandırmaktadır. Kim olursa olsun hakaret ve sövme zaten yanlıştır. Ama bir memlekette tarihi şahsiyetlere maarif, akademi ve medya tarafından olanca güçle hakaret edilirken, tek bir şahsı ilmi tenkitlerden masum tutmak için çıkarılan bir kanun makul görülemez ve demokratik telakkiyle imtizaç edemez. Dünyada benzerine rastlanmayan bir tatbikattır. Mamafih kanunun şöyle bir faydası vardır: Kendini bilmez, cahil, yobaz veya provokatif kişilerin, abuk subuk konuşup muayyen bir kesimi tahrik ederek, Müslümanları sıkıntıya sokmaları ve töhmet altına düşürmelerini engellemektedir. Zaten 1950’de kanunun çıkarılış sebebi de budur.


31 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar