Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bugün ahkam ayetleriyle ahkam hadislerini bilen bir kimsenin müctehid olabileceği iddiasına ne denir?
Şartlarını haiz bulunanların müctehid olmasına bir mâni yoktur. Ama müctehid olmak için lazım gelen vasıflar o kadar ağırdır ki asırlardır böyle biri yetişmemiş, yetişse de bu iddiada bulunmamış, bulunsa da ihtiyaç kalmamıştır. İzmirli gibi modernistler, müctehid olmak için hafız olmanın şart bulunmadığını, elinde Sünen-i Ebu Davud’un bulunmasının kâfi geldiğini, hatta müslüman olmasının bile aranmadığını söyler. Ahkam ayeti ve hadisi haricindeki nasslardan da hüküm çıkartılır. Tebbet suresi ahkam ayeti olmadığı halde, bundan müctehidler hüküm çıkartmıştır. Yusuf suresi kıssa ayetleri olduğu halde pekçok fıkhi hüküm çıkartılmıştır. Netice itibariyle bu iddia doğru değildir.


2 Ocak 2024 Salı
Alakalı Başlıklar