Suudi Arabistan konsolosluğunun olduğu sokağa Fahreddin Paşa'nın isminin verilmesini nasıl değerlendirirsiniz?
Çok isabetli bir karardır. Zira Suudi Arabistan krallığının kurucusu ve şimdiki Suudi Arabistan kralının babası Abdülaziz İbnü’s-Suud, Fahreddin Paşa'nın müttefiki idi. Fahreddin Paşa, Necid Emiri İbnü's-Suud'a mektup yazarak, beraberce Şerif Hüseyin’e karşı harbedip Mekke’yi beraberce ele geçirmeyi teklif etti. Hicaz’ın Şerif Hüseyin Paşa elinde olmaktansa, kendi kontrolünde zannettiği İbnü’s-Suud’un elinde olmasını tercih ediyordu. (Feridun Kantemir, Peygamberimizin Gölgesinde Son Türkler; Naci Kıcıman, Medine Müdafaası)


30 Aralık 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar