Orhan Gazi’nin Bursa’nın fethinde yararlık gösteren Geyikli Baba’ya rakı ve şarap gönderdiği doğru mudur?
Geyikli Baba bir Vefai dervişidir. Osmanlılar kendisine hürmet ve ikram edip duasını almıştır. Buna dair Osmanlı kroniklerinde malumat vardır. Bahsettiğiniz hadiseyi, güya Geyikli Baba’nın evliya olup olmadığını anlalamak için imtihan maksadıyla gönderdiği şeklinde Ahmed Refik Hilmi Ziya, Melikof gibi son devir müellifleri iddia etmiş ise de, ciddiye alınacak bir şey değildir.


30 Aralık 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar