Menakıb-ı Çihar-Yari Güzin’de şöyle bir hadis-i şerif geçiyor: “Beş şey, kişiyi ihtiyarlatıp çöktürür: 1- Borcu çok olmak, 2- Gamı, kederi çok olmak, 3- Kadının nefesi erkeğe erişmek, 4- Çok koku sürünmek, 5- Çok balgam gelmek. Kadının nefesi erkeğe erişmesi ne manaya geliyor?
Hadis mehazlarında böyle bir hadis-i şerife rastlanmamaktadır. Kadının erkek gibi hızlı tempoyla çalışması veya nefesi değil nefsi diye okunursa, cinsi arzusunun erkek kadar fazla olmasıdır.


29 Aralık 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar