Bazı kitaplarınızda kaynak ve dipnot vermemenizin sebebi nedir?
Bu kitaplar akademik değil, herkesin merak ettiği veya bilmesi arzu edilen bahislerin muhtasar anlatıldığı popüler kitaplardır. Bu tür kitaplarda kaynak ve dipnot olmaz. Aksi takdirde hacmi büyütür ve okumayı zorlaştırır. Buradaki malumatın çoğu zaten bir araştırma ile kaynağı bulunabilecek şeylerdir. Bulunamayacak hususlarda zaten kaynak verilmiştir. Okumak, dinlemek, gezmek, anlatmak ve yazmakla geçen 50 senelik bir müktesebatın hülasasıdır. Yazar, avam için kaynak sayılır. Mehazları araştırabilecek kabiliyete sahip olanlar bunları zaten bulur.


29 Aralık 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar