Lisandaki bütün kelimeler aslında ezelden beri olmayıp uydurma olduğu için, dil inkılabı sırasında uydurulmuş kelimeleri husumet beslemek manasız ve tezatlı bir tavır değil midir?
Bilakis kültürüne hürmetkar olduğunu iddia eden kişiler için omurgalı bir duruştur. Lisan canlıdır. Dil cemiyette kendiliğinden doğar, inkişaf eder, kelimeler uydurulur veya unutulur. Buna kimsenin diyecek bir şeyi yoktur. Ama lisan şunun ve bunun elinde oyuncak değildir.


3 Aralık 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar