Atatürk’ün ailesi hakkında neden etraflı malumat yoktur?
Eski cemiyette sıradan halkın soyunun etraflı bilinmesi adet değildi. Bu mevzudaki vesikalar azdır ve belli bir yere kadar bilgi ihtiva eder. Bu sebeple Atatürk’ün ailesi hakkında da malumat azdır ve olanlar da fludur. Kendisi çok merak etmemiştir. Sonradan bazı tarihçiler bu mevzuda derin tahkikat yapmaya çalışmış ise de fazla malumat elde edememişler, boşlukları kendi kafalarından ve şüpheli malumatla doldurmak mecburiyetinde kalmıştır. Mesela babasının geldiği rivayet edilen köyde yörüklerin bulunmasından, soyun Aydın yörüklerine dayandığını rahatça ve kati bir şekilde iddia edebilmişlerdir. Aile ve şahıs isimlerindeki benzerlikler sebebiyle hataya düşmüşlerdir. Gerçekleri ortaya koymayı da resmî ideoloji sebebiyle kolay yapamamışlardır.


3 Aralık 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar